Close

Wat gebeurde er in Dover, Pa, in 2005?

Voor Europeanen is de beruchte Dover-zaak een uiterst curieuze aangelegenheid. Waarom zou je als gelovige naar de rechtbank stappen om de evolutietheorie aan te vechten en intelligent design in de schoolboeken te krijgen? Het heeft allemaal te maken met het Amerikaanse systeem, en met name de scheiding tussen kerk en staat.

De Dover-zaak haalde ook in Nederland het nieuws. De zaak speelde in 2005, ten tijde van de grote Nederlandse discussie over Intelligent Design, en eindigde in december 2005 met een verpletterende uitslag: een rechter die ID-aanhangers de huid vol schold en voor bedriegers uitmaakte. In Nederland was het zelfs een item voor het 8-uur journaal. Het was overigens niet het laatste woord. Het Discovery Institute – de denktank van ID – publiceerde een boek om de claims van rechter Jones onderuit te halen. De taktiek die hierbij gebruikt wordt is die van een persoonlijke aanval op recther Kitzmiller. 

Maar wat speelde er nu echt in Dover? Was dit een zaak van geloof versus wetenschap? Of was er meer aan de hand? We kunnen nu nagaan wat er gebeurde! Recentelijk verschenen een aantal journalistieke boeken waarin verslag wordt gedaan van de Dover-zaak en haar achtergronden.

Het eerste boek is Monkey Girl: Evolution, Education, Religion, and the Battle for America’s Soul van Edward Humes (New York: Ecco 2007). Volgens de beschrijving van Amazon.com (ik heb het boek nog niet) wordt uit dit boek duidelijk dat de Dover-zaak een schoolvoorbeeld is van de nog altijd woedende culture war in Amerika.

Het tweede boek, wat nog niet verschenen is, maar halverwege mei 2007 uitkomt, is The Battle Over the Meaning of Everything: Evolution, Intelligent Design, and a School Board in Dover, PA van Gordy Slack. Amazon.com schrijft over dit boek dat het een “compelling eyewitness account” van de Dover-zaak is.

Ten slotte is er het boek van Matthew Chapman, 40 Days and 40 Nights: Darwin, Intelligent Design, God, OxyContin, and Other Oddities on Trial in Pennsylvania. Chapman is niet alleen verre familie van Charles Darwin, maar is ook een succesvolle Hollywood screenwriter.

In dit boek doet Chapman zijn verslag van wat er in Dover gebeurde, waarbij hij zich met name op het menselijk aspect van de rechtzaak lijkt te richten. Ook dit boek is momenteel nog niet verkrijgbaar, maar zal in april verschijnen (hoewel het al wel besteld kan worden).

 Ik ben uiterst benieuwd naar deze drie boeken…

Overigens is het boek Summer for the Gods: The Scopes Trial And America’s Continuing Debate over Science And Religion van Edward Larson (een student van Ronald Numbers) vorig jaar herdrukt in een uitgebreide uitgave. In het nieuwe nawoord bij deze uitgave gaat Larson ook in op de Dover-zaak.

EDIT: Zojuist zag ik dat ook de beroemde Panda’s Thumb-weblog aandacht aan deze drie boeken besteedt. Interessant om deze ontwikkelingen te volgen.

%d bloggers liken dit: