National (refereed) journals

2019: ‘De spiegel van de kosmos: Reflectie in het humanisme’ (“The mirror of the Cosmos: Reflections from humanism”), Tenachon: 41, 24-31.

2018: ‘Luc Ferry en Marcel Gauchet over het religieuze na de religie’ (“Luc Ferry and Marcel Gauchet on the religious after religion”), Tijdschrift voor Geestelijk Leven 74:4, 55-64.

2018: ‘Hedendaags atheïsme in soorten en maten: een terreinverkenning’ (“Contemporary atheism of several kinds: a mapping of the terrain”), Tijdschrift voor Geestelijk Leven 74:4, 5-15.

2016: ‘Dansend rond een open plek: Over het constitutieve verschil tussen geloof en natuurwetenschap’ (“Dancing around an open space: On the constitutive difference between science and religion”), Tijdschrift voor Geestelijk Leven 72:4, 75-85.

2015: ‘Post-theïsme als natuurwetenschappelijk credo?’ (“Post-theism as a scientific creed?”), Kerk en theologie 66:2, 122-133.

2013: ‘Eindelijk een toetsbare verklaring voor de vrije wil: De ‘zelfprogrammeerhypothese’ van Marc Slors en Peter Tse’ (“Finally a testable explanation for free will: The self-programming hypothesis of Marc Slors and Peter Tse”), Sophie 3:3, 18-21.

2012: ‘Is God te vinden in de natuur? En zo ja, welke God?’ (“Can God be found within Nature? And if so, which God?”), Speling: Tijdschrift voor bezinning 64:2, 45-49.

2009: ‘De ideologie onder de Amerikaanse Intelligent Design-beweging: Een studie naar de motieven van verzet tegen de evolutietheorie’ (“The Ideology of the American Intelligent Design Movement: A Study of the Motives of the Opposition Against Evolutionary Theory”), Tijdschrift voor Theologie 49:4, 173-192.

2009: ‘De mens: Een paradox in evolutionair en religieus perspectief’, In de waagschaal 38:6, 164-167.

2009: ‘Reactie op Nico den Bok, “Een ongemakkelijke goedheid”’, Theologisch Debat 6:1 (maart 2009), 20-23.

2008: ‘Recente publicaties over rooms-katholieke theologie en de natuurwetenschappen’, Tijdschrift voor Theologie 48:3, 309-314.

2008: ‘Hoe “atheïstisch” is dominee Klaas Hendrikse werkelijk? Een filosofische en kritische analyse van Klaas Hendrikse, Geloven in een God die niet bestaat’, Theologisch Debat 5:1 (maart 2008), 38-44. (Link)

2007: ‘Mensen worden vreemden van elkaar: De technologie van de stad’, Michsjol: In verband met theologie 16:2, 42-44.

2007: ‘Over wetenschap, theologie en een lastige panda: Hoe natuurwetenschap en godsdienst elkaar kunnen ontmoeten’, Areopaag: Tijdschrift van het Theologisch Forum 7:2 (augustus 2007), 26-40. (Belgisch tijdschrift.)

2007: ‘Spreken over God als waagstuk – geloof en wetenschap’, Mensen Onderweg 2007:4 (mei), 25-31. (Belgisch tijdschrift.)

2007: ‘Creationisme en Intelligent Design: Waar gaat het over?’, Mensen Onderweg 2007:3 (april). Info 312. (8 pp.) (Belgisch tijdschrift.)

2006: ‘Oerknal en Schepping: Reflecties over de Theologische Ambiguïteit van Natuurwetenschappelijke Theorieën’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 60, 282-298. (“Big Bang and Creation: Reflections on the Theological Ambiguity of Scientific Theories”).

2006: ‘Denken over de mens in een technologisch tijdperk: De rol van technologie voor een hedendaagse theologische antropologie’, Tijdschrift voor Theologie 46:3, 243-264. (“Reflecting on humanity in an age of technology: The role of technology for contemporary theological anthropology”).

2006: ‘Reactie op Sjoerd Bonting, “Is convergentie mogelijk?”,’ Gamma: Forum over onze Rol in de Evolutie 13:3, 4-11.

2006: ‘Het Spook Intelligent Design,’ EOS Magazine: Actueel Maandblad over Wetenschap en Technologie, nr. 6, juni 2006, 46-48.

2006: ‘Het Nederlandse debat omtrent Intelligent Design: Waar gaat het over?’, Theologisch Debat 3:1, 33-36. (“The Dutch debate on Intelligent Design: What’s it all about?”).

2006: ‘Intelligent Design als brug tussen natuurwetenschap, theologie, en maatschappij: Over de ideologie achter de Amerikaanse ID-beweging,’ Gamma: Forum over onze Rol in de Evolutie 13:1, 16-24. (“Intelligent Design as a Bridge between Science, Theology, and Society: On the Ideology Behind the American ID-movement”) (PDF).

2005: ‘Intelligent Design: Is het Wetenschap of Theologie? Achtergronden van een groeiende controverse,’ Nederlands Theologisch Tijdschrift 59, 106-123. (PDF) (“Intelligent Design: Is it Science or Theology? Backgrounds of a Growing Controversy”).

2001: ‘Is ons universum deterministisch? Filosofische en theologische bijdragen aan een theologie van Gods handelen,’ Nederlands Theologisch Tijdschrift 55, 313-327. (PDF) (“Is Our Universe Deterministic? Philosophical and Theological Contributions to a Theology of Divine Action”).

2001: with H.A.H. Maat and A.C. Meesters: ‘Nieuwe Woorden voor een Oude Traditie. De vernieuwende kracht van Dingemans’ pneumatheologie onderzocht,’ Nederlands Theologisch Tijdschrift 55, 233-247. (PDF) (“New Words for an Old Tradition: The Renewing Power of Dingemans’ Pneumatheology”).