Close

Sam Harris in het Nederlands!

Vanmorgen kreeg ik het nieuwe exemplaar van het tijdschrift Boek in de brievenbus, en hierin wordt melding gemaakt van de Nederlandse vertaling van het boek The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason van Sam Harris, die binnenkort zal verschijnen bij uitgeverij De Arbeiderspers.

De titel van het boek wordt Van God los: De gevaren van religie en de toekomst van de rede. Het boek heeft 336 bladzijden en zal € 23,95 gaan kosten.

De beschrijving van De Arbeiderspers:

“Pas op voor Harris. Religiekritiek was een prettig tijdverdrijf, tot Harris op het podium verscheen. Deze glasheldere filosoof en nuchtere neuroloog zet een punt achter de tolerantie tegenover een primitief fenomeen dat een bron van kwaad en conflicten is voor de mens: het geloof. In Van God los worden de absurditeiten van het geloof vergruizeld onder het felle, ontwapenende licht van de rede. Aan de hand van levendige voorbeelden analyseert Harris waarom religieuze motieven, al leiden ze tot de grootste catastrofen, het in onze wereld nog vaak winnen van onze verstandelijke overwegingen. Hij toont hoe georganiseerde religie weer meer en meer doordringt in de politiek en daarmee in ons dagelijks leven, en waarschuwt
voor de gevolgen.

Honderd jaar na Nietzsches Antichrist roept Harris, zo
mogelijk nog radicaler, een halt toe aan elke vorm van
geloof, van moslims, christenen, joden of hindoes zonder
onderscheid. Bovendien schetst hij met inzichten die
hij ontleent aan de neurologie, filosofie en oosterse mystiek
de contouren van een toekomst waarin spiritualiteit
en ethiek op seculiere en humanistische leest geschoeid
zijn.

Van God los is een bestseller voor vrije geesten.”

Wanneer Harris’ boek is verschenen, dan is de ‘duistere trilogie’ van het atheïsme – de boeken van Dennett, Dawkins en Harris – compleet in het Nederlands verkrijgbaar.

Je begint je bijna af te vragen of er in Nederland nu toch sprake is van een culture war… Die culture war is reeds in het kabinet gaande: Rouvoet aan de ene kant, en Plasterk aan de andere. En waar het om gaat? Wie de morele toekomstvisie van Nederland mag ontwikkelen.

3 thoughts on “Sam Harris in het Nederlands!

  1. Die beschrijving op de flaptekst is uiterst tendentieus- en maakt mij bij voorbaat al afkerig. Ik vraag mij overigens af of Dennett wel thuishoort bij het duo Dawkins-Harris: hij is gematigder en bedient zich van betere argumenten.

  2. Het valt te hopen dat de ‘culture war’ niet geimporteerd wordt in Nederland. Als je het blog Dispatches from the Culture Wars leest zie je hoe verzuurd de situatie daar is, om nog maar te zwijgen van Pharyngula en Christian Daily.
    Zie ook de Tegenlicht documentaire die de VPRO uitzond.
    Die ‘Rapture’ boeken zijn trouwens vertaald in het Nederlands: ik hoop niet dat ze hier letterlijk genomen worden ..

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: