Contributions to books

2018: ‘“De werkelijkheid is de enige mogelijkheid van God” – Over Mijn heldere afgrond van Christian Wiman’, in Marcel Barnard & Wessel Stoker (red.), God in de moderne kunst, Soest: BC-BS 2018, 141-158.

2017: ‘Talking Lions, Intelligent Aliens, and Knowing God – Some Epistemological Reflections on a Speculative Issue’, in A. Losch (ed.), What is Life? On Earth and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press 2017, 287-300.

2016: ‘Post-theïsme, religieus atheïsme en het sacrale. Over de hedendaagse metamorfose van religieuze waarheid’, in Manuela Kalsky & André van der Braak (red.), Wat is waarheid?, Amsterdam: Amsterdam University Press 2016, 39-51.

2013: ‘Faith and Belief’, published in: Anne Runehov and Lluis Oviedo (Eds.), Springer Encyclopedia of Sciences and Religions, Berlin: Springer 2013 (online: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4020-8265-8_417).

2012: ‘What Could Theologians Possibly Learn from the Cognitive Science of Religion?’, in D. Evers, A. Jackelén, T. Smedes (Eds.), Is Religion Natural?, London: T&T Clark Continuum 2012.

2012: ‘Arthur Peacocke’, in James Stump & Alan Padgett (Eds.), Blackwell Companion to Science and Christianity, Oxford: Blackwell 2012, 589-599.

2010: (With Prof. Palmyre Oomen), ‘Inleiding’, in Palmyre Oomen & Taede Smedes (red.), Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie. Kampen: Klement 2010, 7-21.

2010: ‘Denken over dansen: Het constitutieve verschil tussen geloof en wetenschap’, in Palmyre Oomen & Taede Smedes (red.), Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie. Kampen: Klement 2010, 123-151.

2010: ‘De Amerikaanse invloed op het Nederlandse debat over Intelligent Design: Een schets’, in Hans Krabbendam en George Harinck (red.), A Spiritual Invasion: Amerikaanse invloeden op het Nederlandse christendom. Barneveld: De Vuurbaak 2010.

2009: ‘Hersenen, neuronen en evolutie: Wat is er met de ziel gebeurd?’, in B. Raymaekers (red.), Visie en vooruitgang: Lessen voor de eenentwintigste eeuw. Leuven: Universitaire Pers Leuven 2009, 239-263.

2009: ‘Geloof en natuurwetenschap in Nederland, 1945 tot nu’, in M. ter Borg, E. Borgman, M. Buitelaar, Y. Kuiper & R. Plum (red.), Handboek Religie in Nederland: Perspectief, overzicht, debat. Zoetermeer: Meinema, 458-476.

2009: ‘Technology and What It Means to Be Human’, in W.B. Drees (ed.), Technology, Trust, and Religion: Roles of Religions in Controversies on Ecology and the Modification of Life. Leiden: Leiden University Press 2009, 41-54.

2008: ‘Weg van de wereld hier en nu: Een gesprek tussen theologie en transhumanisme’, in M.D.J. van Well (red.), Deus et Machina: De verwevenheid van technologie en religie. Den Haag: Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) 2008, 204-209.

2008: ‘Zufall und/oder Kontrolle: Zum Paradigmenwechsel des Denkens über Zufall in den Naturwissenschaften und in der Theologie’, in H. Düringer, H. Meisinger, W.-R. Schmidt (Hrsg.), Prinzip Zufall: Das Instabile in der Natur und um Leben. Frankfurt a.M.: Haag + Herchen Verlag 2008, 81-87.

2008: ‘Models of God – What’s Their Use? An Exploration of the Use of Models in Science and Theology’, in F. Vogelsang, H. Meisinger (Hrsg.), Herausforderungen und Grenzen wissenschaftlicher Modelle in Naturwissenschaften und Theologie: Zweite interdisziplinäre Werkstatt. Bonn: Evangelische Akademie im Rheinland 2008, 321-331.

2007: ‘Is Intelligent Design creationisme? Enige actergronden van een groeiende controverse’, in: D. Pollefeyt (ed.), Niet van God los: Geloof en wetenschap. Leuven/Leusden: Acco (Nikè-reeks) 2007.

2006: ‘Ist Barth überholt? Reflektionen über Barths Kritik der Natürlichen Theologie im Kontext des heutigen Dialogs zwischen Theologie und Naturwissenschaften.’ In: F. Vogelsang, H. Meisinger, A. Losch, T. Moos, J.C. Schmidt, I.-O. Stamatescu (Hrsg.), Theologie und Naturwissenschaften: Eine interdisziplinäre Werkstatt. Bonn: Evangelische Akademie im Rheinland 2006 (Begegnungen 18/2005), 279-290.

2006: ‘Are Humans Cyborgs? An Exercise in Philosophical and Theological Anthropology.’ In: W. Achtner, J. Dittmer, A. Haag, et al., Künstliche Intelligenz und Menschliche Person. Marburg: N.G. Elwert Verlag 2006 (Marburger Theologische Studien 91), 123-140.

2006: ‘Theologie, natuurwetenschap en het probleem van de menselijke maat.’ In: C. Dekker, R. Meester, R. van Woudenberg (eds.), En God Beschikte een Worm… Over Evolutie en Scheppingsgeloof. Kampen: Ten Have, 2006, 101-113.

2005: ‘Being Cyborgs: On Creating Humanity in a Created World of Technology.’ In: U. Görman, W.B. Drees, H. Meisinger (eds.), Creative Creatures: Values and Ethical Issues in Theology, Science and Technology. Issues in Science & Theology (IST) 3, London/New York: T&T Clark International, 2005, 64-71.

2005: ‘Streams of Wisdom or Signs of Confusion? A Philosophical and Theological Exploration of “Conflict” and “Independence” in Religion and Science.’ In: H. Meisinger, W.B. Drees, Z. Liana (eds.), Studies in Science & Theology 10. Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology 2005-2006, Lund: Lund University, 2005, 87-103.

2005: ‘God, Geloof en Natuurwetenschap: Vragen naar Zin of Onzin?,’ revised and expanded version of a plenary lecture delivered at Symposium of the Free University on Science and Questions of Meaning, Amsterdam, 18 December 2004. In: B. Voorsluis (ed.), Ongekend Nieuwsgierig: Zinvragen en Wetenschap. Zoetermeer: Meinema, 2005, 70-86.

2003: Encyclopedia articles: ‘Chaos Theory’ (with dr. W. Achtner), ‘Determinism’ and the Annotated Bibliography. In: J.W.V. van Huyssteen, N.H. Gregersen, N.R. Howell, W.J. Wildman (eds.), Encyclopedia of Science and Religion. 2 Vols. New York: Macmillan Publishers, 2003, 101-103, 216-217, 933-941.

2002: ‘Chaos: Where Science and Religion Meet? A Critical Evaluation of the Use of Chaos Theory in Theology.’ In: N.H. Gregersen, U. Görman, H. Meisinger (eds.), Studies in Science & Theology 8. Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology 2001-2002. Aarhus, Denmark: University of Aarhus, 2002, 277-294.

2001: with H.A.H. Maat and A.C. Meesters: ‘Nieuwe Woorden voor een Oude Traditie. De vernieuwende kracht van Dingemans’ pneumatheologie onderzocht,’ in: F. de Lange (ed.), Een Aanlokkelijk Geloof? Dingemans’ Pneumatheologie Doordacht. Kampen, the Netherlands: Uitgeverij Kok, 2002, 63-77.