Close

Kan de Partij voor de Dieren zwijgen over wat er gebeurde tijdens de demonstratie van afgelopen zaterdag?

Ik ben lid van de Partij voor de Dieren, dat schuif ik niet onder stoelen of banken. Ik heb op mijn weblog (zie: https://tasmedes.nl/waarom-ik-lid-werd-van-de-partij-voor-de-dieren/) en in mijn boek Thuis in de kosmos al uitvoerig uitgelegd hoe ik tot die beslissing ben gekomen. Ik denk dat de Partij voor de Dieren de enige partij is met…

Geloof en wetenschap niet in conflict vóór 2004? Een persoonlijke toelichting op mijn Nieuwwij-interview

Afgelopen week verscheen een interview met mij op de website van Nieuwwij.nl. Aanleiding daarvoor was de constatering van de webmaster van Nieuwwij.nl dat er steeds vaker tamelijk agressieve anti-religieuze reacties op de website binnenkwamen, en de vraag was waar dat vandaan kwam. Ik heb in het interview proberen aan te geven dat de situatie tamelijk…

Hans Achterhuis en Maarten van Buuren over de relevantie van de tien geboden (boekbespreking)

Filosoof Hans Achterhuis en letterkundige en publicist Maarten van Buuren komen beide uit een gelovig milieu. Dat steken ze niet onder stoelen of banken. Ze hebben er ondertussen afscheid van genomen, maar van enige rancune is niets te bespeuren. In hun recent verschenen boek Erfenis zonder testament: Filosofische overwegingen bij de tien geboden buigen ze…

Nogmaals atheïsme, religie en geweld (gastbijdrage door Steven)

Het draadje over atheïsme en religie groeit uit zijn voegen. Met name Eelco en Steven discussiëren volop over de vraag hoe atheïsme en geweld zich tot elkaar verhouden, met name onder invloed van het denken van Richard Dawkins. Vandaag echter reageerde Steven (op Sander) met een zeer interessante bijdrage, die ik zo sterk vind en…

Begint atheïsme een gevaarlijke cultus te worden?

Al eerder is er op dit blog gesproken over een link tussen atheïsme en geweld. Terwijl veel atheïsten naar religie wijzen als een grote bron van ellende in de wereld, is er een groeiend aantal mensen dat begint in te zien dat ook atheïsme zelf fanatieke trekken begint te krijgen. Een verontrustend artikel van de…

KN: "Darwinistische evolutie strijdig met menselijkheid"

Soms wenste ik dat Freud  nog leefde, want sommige mensen zouden best eens een grondige psychoanalyse kunnen gebruiken. Iemand waar ik dan op doel, is Henk Rijkers, een van de redacteuren van het Katholiek Nieuwsblad. Want zijn gewiebel op zijn stokpaard – Darwin en diens evolutietheorie – grenst toch aan seksuele obsessiviteit? Waarom anders week…

Waar een discussie misgaat–over atheïsten die dreigen met geweld

Vanmiddag kreeg ik via mijn weblog een toch wel verontrustende comment toegestuurd, van ene Dennus. Ik heb Dennus hiervan direct per mail in kennis gesteld dat ik de reactie niet tolereer. Mijns inziens gaat er hier namelijk iets helemaal mis. Het eerste comment van Dennus, dat ik dus niet geplaatst heb, bevatte de volgende alinea:…

%d bloggers liken dit: