Close

Schelden op internet – typisch Nederlands

Het verbaast me niet echt, wat ik vanochtend op Nu.nl lees, namelijk dat op Nederlandse internetfora meer gescholden wordt dan in andere landen. Nu.nl baseert zich op berichtgeving in Trouw. Het blijkt dat Nederlanders gewoon maar ongegeneerd gaan schelden op nieuwssites, evenals bedreigingen uiten. In andere landen gebeurt dat veel minder. En als het al gebeurt, gebeurt het ondersteund door argumenten.

Het gebrek aan argumentatie is mij al langer een doorn in het oog. Het viel me al op bijvoorbeeld op de fora van Nu.nl zelf of van Geenstijl.nl, maar bijvoorbeeld ook op het forum van Freethinker.nl – de thuisbasis van Nederlandse atheïsten. Ik kijk regelmatig op dit forum, omdat er soms interessante zaken worden aangesneden. Al meerdere malen heb ik uitnodigingen ontvangen om op dat forum deel te nemen aan discussies. Ik ben daar tot nu toe nog altijd niet op ingegaan, vooral omdat argumentaties vaak ontbreken, door de scheldkanonnades, en verdachtmakingen die vele bijdragen van het forum kenmerken.

Neem bijvoorbeeld de volgende reactie van “Tsjok45”:

Ach, voor die Smedes is ook alles goed ( die zit toch maar gewoon op zijn leerstoel zijn dagelijkse brood te verdienen door te kontdraaien en eventueel zijn centen te tellen ) , als het maar zijn potentieele klienteel kan ontmoedigen/verhinderen daadwerkelijk ” the God Delusion ” van die dilettante Dawkins inhoudelijk te lezen ….
Die Smedes __ heb ik de indruk ____speurt het hele internet en vooral krampachtig de boekenwereld af om toch maar argumenten te vinden waarmee hij zich kan blijven vastklampen aan de eigen delusies ? ….Ook jammer voor hem dat de Roomskatholieken in Leuven zich niet meer bezig (mogen) houden met het herinvoeren van de “Index “….
Wil je daar toch vlug een mouw aanpassen ?

Of twee quotes van “Rereformed”:

Laat deze heer Smedes maar mooi op dit forum komen om gefileerd te worden. Ik las wat van zijn pennenvruchten en concludeer dat het een aanhanger van het Ezelsfeest is, ook wel de Euthanasie van God, oftewel de hansworstreligie die Nietzsche voorspelde voor de toekomst.

Smedes is zo diep gevallen in troebelheid van denken dat het voor hem bijna onmogelijk zal zijn om ooit uit deze put te klimmen, vooral ook omdat hij er zijn brood mee moet verdienen.

Daar word je toch niet vrolijk van? Onlangs zag ik wel enkele bijdragen waarin ook deelnemers van het forum zelf over het schelden klagen, maar toch gebeurt het. Het is soms grappig om te lezen, maar het gebrek aan respect voor gelovigen als persoon is tegelijkertijd buitengewoon stuitend.

Freethinker is hierin echter niet alleen. Op het forum van RichardDawkins.net wordt ongegeneerd gescholden en gedreigd. Blijkbaar hoort dit bij de cultuur van vandaag. Atheïsten zijn vreselijk tolerant, behalve als het op geloof aankomt – dan ontstaat er een heksenjacht waarbij McCarthy’s communistenjacht nog schril afsteekt. Heb ik al eens eerder gezegd dat sommige atheïsten in hun atheïsme net zo fundamentalistisch zijn als religieuze fundamentelisten? Ik zal niet zeggen dat je geen kritiek op religieuze ideeën mag hebben – integendeel, maar dan wel graag met argumenten en met respect voor degene met of over wie je discussieert. Maar respect is een woord waarvan zo langzamerhand niemand de betekenis meer weet…

Gelukkig zijn er ook atheïsten die wel gebruik durven maken van argumenten en die geen scheldkannonnades nodig hebben om hun punt te maken. De website van Bart Klink is hiervan een prachtig voorbeeld. Voor mensen als Bart heb ik respect, en ga ik graag de uitnodiging of uitdaging aan om van gedachten te wisselen.

Ik steek overigens ook wel een beetje de hand in eigen boezem. Ik heb mij immers ook op mijn weblog regelmatig nogal denigrerend over creationisten en andere fundamentalisten uitgelaten. Vaak draag ik wel argumenten aan voor mijn standpunt, maar soms reageer ik – met name in mijn bijdragen die onder “splinters” te vinden zijn – ook instinctief en verontwaardigd op bepaalde actuele ontwikkelingen, op een wijze waarvan na enige reflectie de vorm wellicht iets anders had kunnen zijn. Het is blijkbaar toch wel erg verleidelijk om op een weblog je mening zonder gêne voor het voetlicht te brengen.

Ik zal in de toekomst proberen mezelf iets meer in toom te houden… 

5 thoughts on “Schelden op internet – typisch Nederlands

 1. Het is een bekend verschijnsel dat mensen vanachter hun toetsenbord veel agressiever reageren dan tijdens normaal menselijk contact. De reden daarvoor is dat we bij een gezicht tot gezicht contact direct zien wat voor effect we op de ander hebben, wat een zeer sterke sociale rem is. Dat is jaren geleden al bij NASA opgevallen, waar werknemers via de computer zich ook slecht gingen gedragen. Bij kinderen op MSN zie je dat ook. Daarbij ben je op internet ook nog eens anoniem, wat de kans op een klap voor je kanis sterk beperkt.

 2. Beste ,
  Scheldproza is soms ook een oorvijg waardoor iemand uit zijn slaperige toestand van het eigen gelijk wordt gewekt
  Het is trouwens ook een literair genre en soms ook nog “de recht voor de raapse ” stijl van de “onbeschaafde” volksmens
  Maar dat wist U al
  Maar wanneer je dan toch gaat citeren is het misschien wenselijk er ook de context bij te plaatsen of minstens de link te geven
  naar de oorspronkelijke tekst , zodat iedereen die dat wenst het kan nalezen ..
  Dat is een vorm van echte beleefdheid( netetiquette ) die ook wat algemener mag aangeleerd worden
  Wat betreft mijn citaat
  Hier is de context te vinden op dat FT-forum (allen daarheen ? ) nml …in een topic dat voornamelijk gaat over uw juichende bespreking
  van een boek van een van de” vlooien “van Dawkins
  http://freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=5409
  Laat ik trouwens , tot slot , mezelf ook eens “onvolledig ” citeren =
  In diezelfde post zeg ik namelijk ook
  “PS. ik zit hier nu wel bewust een beetje smalend te doen, alhoewel ik veel van de teksten op Smedes blog wel degelijk apprecieer
  , inspirerend vind en graag lees …Ik zou namelijk graag eens hebben dat Smedes hier ook eens op dit Freethinkersforum kwam
  meepraten ipv zich te blijven verschuilen in zijn reservaat ….”
  Maar blijkbaar vindt Taedes dat PS , onbegrijpelijk chinees …Tsja , laat dan maar zitten hoor …het wordt toch niets
  Overigens bedankt voor de gratis reklame …Op FT linkt men trouwens ook regelmatig ,naar uw blog ..
  en ik meen daar niet de enige te zijn die graag uw erg informatieve schijfsels leest
  Met vriendelijke groeten

 3. Beste meneer Taede Smedes,
  Het spijt mij zeer enkele opmerkingen gemaakt te hebben waardoor u buitengewoon gekwetst bent geraakt. Ik sta niet bekend als een brutale vent. Op het Freethinker forum heb ik zo’n 4500 bijdragen staan en op het Fok forum enkele andere duizenden, en het eerste scheldwoord is bij mijn weten nog niet uit mijn pen gekomen. Ik kan u zelfs vertellen dat ik in mijn leven dat al tot over de helft geleefd is, enkel twee keer een woord heb gebruikt dat christenen als vloekwoord bestempelen, en dat terwijl ik zelfs de ruime voorraad ervan in het Fins machtig ben. Het feit dat ik mij die twee keer dat het gebeurde zo goed kan herinneren laat goed zien hoe ik denk over schelden en vloeken.
  Maar wel heb ik mij bot uitgedrukt en dat spijt mij ten zeerste, zoals ik ook in het Freethinker topic waarin ik deze uitspraken deed even later al opmerkte. Wel kan ik als verontschuldiging opmerken dat ik over u sprak tegen anderen, en niet tegen u. Dan is het gemakkelijker een steek te laten vallen. In direkt gesprek met een ander laat ik me zelden of nooit op zo’n botte manier uit over de persoon in kwestie, maar probeer ik altijd te vermijden dat gevoelens diep gekwetst worden.
  Aangezien het u zeer hoog schijnt te zitten, zit er niets anders op dan maar wat kanttekeningen te maken bij mijn uitspraken.
  U schrijft:
  -twee quotes van “Rereformed”: ‘Laat deze heer Smedes maar mooi op dit forum komen om gefileerd te worden. Ik las wat van zijn pennenvruchten en concludeer dat het een aanhanger van het Ezelsfeest is, ook wel de Euthanasie van God, oftewel de hansworstreligie die Nietzsche voorspelde voor de toekomst.
  Smedes is zo diep gevallen in troebelheid van denken dat het voor hem bijna onmogelijk zal zijn om ooit uit deze put te klimmen, vooral ook omdat hij er zijn brood mee moet verdienen.’
  -Daar word je toch niet vrolijk van? Onlangs zag ik wel enkele bijdragen waarin ook deelnemers van het forum zelf over het schelden klagen, maar toch gebeurt het. Het is soms grappig om te lezen, maar het gebrek aan respect voor gelovigen als persoon is tegelijkertijd buitengewoon stuitend.
  ‘Om gefileerd te worden’ is uiteraard een betreurenswaardige bewoording. Het had moeten zijn ‘om wat mij betreft tot aan 100 pagina’s discussie uitgebreid besproken en geanalyseerd en becommentarieerd te worden’.
  Het gebruik van het woord Ezelsfeest is weliswaar een bijzonder heftige uitdrukking, maar deze term is al 125 jaar geleden door de grote filosoof Nietzsche bedacht, en dus een begrip waar een hele denkwereld achter zit. Het is wat mij betreft geen scheldwoord maar een hint om uit te zoeken wat ermee bedoeld wordt; imho een prachtterm die een hoop werk bespaart, aangezien men er tegelijkertijd zowel een bepaalde vorm van religie mee beschrijft als een opinie erover, die beiden door Nietzsche beargumenteerd worden. Wat ikzelf ermee bedoelde kan uitgebreider gelezen worden in een topic op Freethinker: http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=3717&start=0 Het kan zijn dat uw christelijk geloof bij nadere beschouwing helemaal niet lijkt op dat van Ronald Meester. In dat geval trek ik mijn uitspraak in.
  Met ‘troebelheid van denken’ bedoel ik dit: u houdt vast aan het begrip God. U verdedigt dit via de filosofische redenering dat de wetenschap het niet-bestaan van God niet kan bewijzen en de wetenschappers soms ongeoorloofde uitspraken doen, of in naam van de wetenschap soms te ver gaande uitspraken gedaan worden. U hebt daar mi. geheel gelijk in. Maar een geloof in God heeft een positieve basis nodig en ook iets om het lijf hebben, oftewel wie of waar precies in geloofd moet worden en hoe en op welke grond. Dit moet uiteraard voor christenen uit de bijbel opgevist worden, maar daarover zwijgt u in vrijwel alle toonaarden. Het kan natuurlijk zijn dat ik u te oppervlakkig gelezen heb, maar een apologeet voor het christelijk geloof bent u bepaald niet. Het komt me eerder voor dat uw geloof op sterven na dood is en u uw leven aan de kliekjes van het religieuze tijdperk besteedt. Dit neem ik uiteraard geheel terug indien u kunt laten zien dat het tegendeel waar is.
  Voorts de opmerking dat u uw brood verdient via doceren op een universiteit op christelijke grondslag. Ik vraag me af of u überhaupt objectief over godsdienst of atheïsme kunt denken indien uw baan ervan afhangt dat u het opneemt voor de religie. Indien u mij kunt verzekeren dat u dezelfde funktie zult kunnen uitoefenen in geval u opeens een uitgesproken voorspreker van het atheïsme zou worden, neem ik mijn uitspraak alweer meteen terug.
  Nadat ik mijn uitspraken gedaan had kreeg ik een reprimande van Theoloog, een andere Freethinker, die mij erop wees dat ik te vlug zulke rigoureuze uitspraken doe en bijvoorbeeld niet van uw boeken op de hoogte ben. Hierin had hij helemaal gelijk. Deze zaak heeft me overigens tot op de dag van vandaag achtervolgd en ik weet zeker dat ik op een dag een boek van u zal bestellen en het aandachtig zal doorlezen om beter geïnformeerd te zijn.
  Dat u niet vrolijk werd van mijn uitspraken kan ik geheel begrijpen en was zelfs de bedoeling. Maar was het schelden? Vanuit mijn optiek lijkt het er op dat u zich wel erg snel bedient van de christelijke kaart ‘ze zijn zo grof en kwetsend’. Zoiets komt bij de tegenpartij gemakkelijk over als een taktiek geboren uit gebrek aan eigen argumentatie, geboren uit een angst de laatste restjes van uw christelijk geloof te zien verdwijnen indien u met atheïsten aan de praat gaat. U bent tenslotte nooit ingegaan op de uitnodiging op Freethinker te komen discussiëren over zaken. Ik kan u verzekeren dat u bij binnenkomen zeer correct en zakelijk behandeld zult worden en al ben ik af en toe zelf een ezel, ik stoot me niet voor de tweede maal aan deze steen waar ik terecht een blauwe plek aan overhoud, noch zal ik stenen gooien.

 4. Geachte heer Smedes.
  Allereerst wil ik zeggen dat ik óók houd van een beschaafd debat, dat wat mij betreft ongenadig hard mag zijn op de inhoud, maar beleefd en vriendelijk jegens de persoon.
  Maar nu over uw oordeel over het Freethinker Forum. Uiteraard heeft Tsjok45 gelijk dat het plaatsen van een duidelijke bronvermelding of context óók tot de fatsoensregels van een debat behoort. Mensen kunnen dan nagaan of u een juist beeld hebt geschetst van de gedane uitspraken, en vooral van de personen die het betreft.
  Ten tweede. U schreef: ‘…..vooral omdat argumentaties vaak ontbreken, door de scheldkanonnades, en verdachtmakingen die vele bijdragen van het forum kenmerken.’
  ‘Vele bijdragen..’ Dat is niet niks, heer Smedes. U doet voorkomen alsof men op dit forum bijna niets anders doet dan schelden. En u vergeet dat schelden (mocht daar sprake van zijn) niet per definitie inhoudt dat argumentatie dan ook ontbreekt. Ik ken zowel Tsjok als Rereformed als mensen bij wie het argumentatiegehalte dik in orde is. Ten tweede vind ik dat u de honderden andere gebruikers hiermee eveneens schoffeert. Ook al zou het zo zijn dat enkele forumgebruikers zich wel eens van wat scheldproza bedienen, dan hebben die honderden andere forumgebruikers daar toch niets mee te maken? Of wél?
  Ten derde doet u voorkomen alsof atheïsten, en dan met name die atheïsten van het Freethinker forum, meer schelden dan andere bevolkingsgroepen. Ik ben zelf in het verleden actief geweest op vele christelijke en islamitische fora. Daar wordt ook gescholden, en niet zo’n beetje ook.
  Vervolgens merkt u op dat er tóch – wonder boven wonder – een atheïst is die wél deugt (een atheïst wiens schrijven ik overigens ook zeer kan waarderen, maar dat terzijde). Vind u het eerlijk, heer Smedes, om de inhoud van een website van één persoon, te vergelijken met honderden actieve deelnemers op een open forum waar soms in één uur vele tientallen berichten worden gepost? Op ieder willekeurig forum kunt u wel citaten vinden waarin mensen in het heetst van de strijd onaardig worden. Maar indien u eerlijk bent en nog eens beter kijkt, dan zult u zien dat het geïsoleerde incidenten zijn, van slechts enkele individuen.
  Ten slotte de ergste beschuldiging; één die eigenlijk volkomen afbreuk doet aan de inhoud van uw artikel. U scheert alle atheïsten (behalve één, die wel deugt) over één kam, en vergelijkt deze vervolgens met een regime dat iedereen die ook maar iets met socialisme te doen had, het leven onmogelijk maakte (sterker nog, die verfoeilijke atheïsten ‘steken er schril bij af’). Dat is een groteske vergelijking. Ik kan me niet één uitspraak herinneren die zo’n vergelijking rechtvaardigt. Wat u hier doet is eigenlijk ook een vorm van schelden. De pot verwijt hier de ketel… U sprak ook nog over ‘respect’; een woord waarvan volgens u bijna niemand de betekenis meer weet. Hoeveel respect heeft u eigenlijk voor atheïsten? (refererend naar de generaliserende en harde toon in uw artikel)
  Tóch, wanneer ik lees wat er over u is gezegd, kan ik begrijpen dat u verbolgen bent (al is het wanneer men het in de context leest, niet alleen kommer en kwel). Maar wanneer u even de irritatie van u af laat glijden, zult u wellicht ontdekken dat atheïsten ook maar mensen zijn. Sommigen zijn zelfs aardig;) Écht!
  Een vriendelijke groet.

 5. Bij deze bied ik mijn excuses aan, aan de heer Smedes voor de mogelijke persoonlijke schade die ik hem heb toegebracht …Het was niet mijn bedoeling de persoon ,die ik trouwens niet ken of wens pdersoonlijk leren te kennen , aan te vallen …wel het virtuele profiel zoals het blijkt uit blogs en de vele discussie die ik mocht volgen … Ik hoop dat u mij de absolutie geeft net zoals ik het u toewenst dat de creationisten U vergeven zoals u liet verstaan …
  Ik hoop ook dat nu niets meer in de weg staat om toch op de uitnodigingen deel te nemen aan het FT forum , in te gaan
  mits dat inpasbaar is in uw ongetwijfeld druk tijdschema …
  Ik groet U

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: