Close

Religie en evolutie in New York Times

 Vandaag – zondag 4 maart – staat er in de New York Times een enorm artikel over Evolution and Religion – Darwin’s God.

(Tip: mocht je gevraagd worden in te loggen, registreren bij TNYT is gratis. Ik gebruik echter Firefox met de add-on NoScript, en dan is inloggen blijkbaar niet nodig.)

Scott Atran, de schrijver van het standaardwerk In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion heeft daarin een prominente rol.

Ook wordt een andere schrijver aangehaald, Justin Barrett, een gelovig christen, die echter een boek heeft geschreven met als titel Why Would Anyone Believe in God? De schrijver van het NYT-artikel zegt over Barrett het volgende:

>> And one prominent member of the byproduct camp, Justin Barrett, is an observant Christian who believes in “an all-knowing, all-powerful, perfectly good God who brought the universe into being,” as he wrote in an e-mail message. “I believe that the purpose for people is to love God and love each other.”<<

Dat is een intrigerende quote! Temeer daar Barrett wordt opgevoerd als iemand die de byproduct-theorie aanhangt, die zegt dat religie een bijproduct is van onze cognitieve ontwikkeling (iets wat ook Dawkins zegt)! Barrett is dus iemand die én gelovig is én evolutionaire ideeën ruimhartig omhelst. Fascinerend…

%d bloggers liken dit: