Close

Perry Pierik (Aspekt), godwins en beschuldigen van antisemitisme

Het is website Tzum nu toch ook wat te gek aan het worden, zo schrijven ze zelf. De directeur van uitgeverij Aspekt, Perry Pierik, heeft andermaal van leer getrokken en een brief aan NBD Biblion geschreven, die integraal op de website van Tzum staat afgedrukt. Tzum schrijft dan ook dat Pierik doorslaat:

Het kan zijn dat we het gemist hebben, maar volgens mij heeft Smedes niet opgeroepen tot een verbod van de boeken noch heeft hij de boeken van Aspekt in brand gestoken; hij wil ze alleen niet meer recenseren. Hoe oneens je het ook kunt zijn met zijn argumenten: dat is zijn goed recht. Uitgevers gaan over wat ze uitgeven, recensenten over wat ze recenseren.

Pierik is werkelijk alle redelijkheid voorbij. Zo schrijft hij in zijn brief:

Juist gezien het historische karakter van de uitgeverij, het uitgeven van vele tientallen boeken rond thema Holocaust en vervolging, is het ‘kaltstellen’ van Aspekt door notabene een recensent (die alle ruimte heeft voor zijn opinie in zijn stukken) een niet te slikken pil. Ik kan mij niet voorstellen dat de NBD deze man nog boeken ter recensie toevertrouwt .

Hij gaat verder:

Tot slot, nogmaals de oorlog, want dat zit mij het meeste dwars; sinds 1933 is er niet meer zo’n oproep geweest…dit is ongekend en ongepast is te zacht uitgedrukt. Komende maandag staat Aspekt in de oude synagoge van den Bosch ten overstaande van de Commissaris van de Koning en 15 burgemeesters (!) rond de gelijktijdige (commerciele ! )uitgave van 6 banden over verschillende regio’s in Noord-Brabant m.b.t. de jodenvervolging aldaar. Het zou toch wel erg spijtig zijn als ik daar in mijn toespraak moet vermelden dat een NBD recensent oproept tot ‘kaltstellen’ van een uitgeverij. De vergelijking met ‘damals’ laat zich natuurlijk, en geheel terecht, makkelijk trekken.

Dhr Smedes heeft met zijn vingers van boeken en uitgeverijen af te blijven, want het proberen ‘kalt te stellen’ van een uitgeverij is een ongekend iets in dit beschaafde land (gelukkig). En het sterk joodse en oorlogs gerelateerde fonds van de uitgeverij kennende had hij moeten beseffen hoe bruusk hij hier te werk ging en dat dit als uiterst ongepast en pijnlijk zou worden ervaren.

Hij maakt dus een vergelijking met 1933 en impliceert dat er bij mij antisemitische motieven zouden zijn om zijn uitgeverij ‘kalt te stellen’. Niet alleen is dit voor het eerst dat ik van antisemitisme beschuldigd word, maar Pierik denkt blijkbaar echt dat ik het alleen op Aspekt gemunt heb, dat ik erop uit ben om zijn uitgeverij om zeep te helpen. Hij heeft dus absoluut niet begrepen waar het mij om te doen is.

Hij dreigt overigens ook nog altijd met juridische stappen (“Ik zal me hiertoe ook nog bij het Boekblad melden, buiten mijn advocaat (ik wil mijn imago schade op de heer Smedes verhalen), om een front te vormen tegen dit soort praktijken.”).

Eigenaardig dat iemand die mij beschuldigt van antisemitisme en censuur nu zelf censuur wil uitoefenen door een freelance journalist en feitelijk iedere kritische recensent monddood te maken. Ik hoop dat Pierik zo slim is om een rechtszaak te laten schieten, want ik vrees dat hij daarmee zijn eigen uitgeverij alleen maar meer imagoschade zal berokkenen.

Lees hier de hele brief van Pierik: https://www.tzum.info/2018/04/nieuws-perry-pierik-van-aspekt-gooit-er-wat-godwinnetjes-tegenaan-in-zijn-strijd-tegen-taede-a-smedes/.

%d bloggers liken dit: