Close

Nieuwe recensie boek

Ik vond zojuist op de site van Bol.com een (opnieuw zeer positieve) recensie van mijn boek, die oorspronkelijk afkomstig is van Biblion. De recensie luidt:

NBD|Biblion:

Hoe kun je in God geloven, gezien de stand van zaken in de huidige natuurwetenschappen? Smedes gaat ervanuit dat de religieuze taal een andere taal is dan die van de wetenschap. Wie die talen verwart, maakt categoriefouten. In twee hoofdstukken maakt hij duidelijk dat er geen conflict behoeft te bestaan tussen die twee. Vervolgens behandelt hij een aantal theologische begrippen in het kader van de verhouding tot de natuurwetenschappen. Hij behandelt oplossingen voor deze tegenstelling zoals die van Intelligent Design en de anglicaanse theoloog en biochemicus Arthur Peacocke. Van beide oplossingen is hij geen voorstander. Ook de procesfilosofie vindt bij hem geen weerklank. In een laatste hoofdstuk behandelt hij met werkelijk vooruitziende blik vragen die bij de lezer van dit boek zullen zijn gerezen. Dr. Smedes heeft een heldere manier van schrijven, waarmee hij een breed publiek kan bereiken. Hij heeft in het behandelde vraagstuk, dat de laatste tijd sterk in discussie staat, een duidelijk eigen standpunt dat hij met verve uitdraagt. Dr. Smedes verdient een plaats aan een universiteit waar hij zijn ideeen kan uitwerken en onderwijzen. Een sterk boek over een actueel vraagstuk.

Bron: www.Bol.com.

%d bloggers liken dit: