Close

Nieuw boek: Niet Los van God? Geloof en Wetenschap

Vorig jaar, in augustus 2006, vond er in Leuven een congres plaats over geloof en wetenschap. Ik moest daar ook zelf een lezing geven, nl. over de vraag of Intelligent Design creationisme is. Ik vond de vele lezingen en sprekers over het algemeen van zeer hoge kwaliteit. Op mijn weblog heb ik toentertijd er enkele malen over bericht (zie HIER, HIER, en HIER). Binnenkort is er dan eindelijk het boek! 

Het is een mooie pil van ruim 450 pagina’s.

Het boek is opgedeeld in een aantal delen:

Deel I: God en wetenschap

Deel II: Schepping en kosmologie

Deel III: Mens en dier

Deel IV: Intelligent ontwerp

Deel V: Filosofie, theologie en natuurwetenschappen

Over het boek:

Geloof en wetenschap staan reeds eeuwen op gespannen voet met elkaar. Vandaag lijkt het erop dat het geloof het gesprek met de steeds verder evoluerende wetenschappen niet meer kan volgen. De popularisering van de positieve wetenschappen zorgt ervoor dat brede lagen van de bevolking in snel tempo een nieuw mens- en wereldbeeld aannemen dat nog weinig ruimte lijkt te laten voor een gelovig verstaan van de werkelijkheid. Nieuwe inzichten en kritisch onderzoek ondermijnen traditionele geloofswaarheden en Godsbeelden.

Tegen de achtergrond van deze fundamentele maatschappelijke en levensbeschouwelijke verschuivingen, gaat dit boek in op de vraag hoe het gesprek tussen geloof en wetenschap opnieuw kan opgenomen worden. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan een geheel nieuwe tendens die we recent vaststellen, met name dat de tegenstelling tussen ‘geloof’ en ‘wetenschap’ stilaan achterhaald is. De slinger lijkt in de andere richting te gaan: geloof in God wordt door steeds meer wetenschappers vandaag als een aannemelijke en verdedigbare intellectuele stellingname gezien. Mens en wereld verschijnen hier niet langer als een blinde en complexe samenloop van omstandigheden, maar als het resultaat van een geniaal ontwerp. De vraag daarbij is of we de ontwerper dan nog God mogen noemen? En dan nog wel de God van joden en christenen?

Dit boek betreft een bundeling van de teksten van verschillende toonaangevende denkers uit het Nederlandse taalgebied, gespecialiseerd in deze thematiek, met de bedoeling op toegankelijke manier kennis te laten maken met nieuwe en levensbeschouwelijk relevante ontwikkelingen in de wetenschappen en de mogelijke antwoorden erop die vanuit de christelijke theologie en de filosofie enerzijds en het werkveld van onderwijs en pastoraal anderzijds geformuleerd kunnen worden. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: schepping en evolutie, de plaats van de mens in de kosmos, de discussie over de wereld als een intelligent ontwerp, vrijheid en determinisme. Verschillende perspectieven en argumenten zullen aan bod komen, alsook antwoorden op de vragen hoe natuurwetenschappers over geloof kunnen spreken en hoe gelovigen naar wetenschap kunnen kijken. Deze publicatie is een schriftelijke neerslag van de Vliebergh Sencieleergangen 2006 van Faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven, gewijd aan het thema geloof en wetenschap.

De artikelen zijn van o.a.: Lieven Boeve, Johan Braeckman, Jan Van der Veken, Mark Nelissen, Guido Vanheeswijck, Taede A. Smedes, René van Woudenberg, Gijsbert van den Brink, Patrick Loobuyck en Gijs Dingemans.

Zie hier voor een uitgebreide inhoudsopgave:

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vliebergh/boek.php.

Ik heb al enige inzage in het boek gehad, en kan zeggen dat het er heel goed uitziet. Het is een boek wat zeker de moeite waard is om aan te schaffen, omdat het een van de weinige echt gedegen boeken op het gebied van geloof & wetenschap is.

Bestelinformatie

Isbn: 978 90 334 6645 8
Formaat: 13,5 x 21
Aantal blz.: 359 blz.
Prijs: €28 ­ Acco-leden en alumni: € 23,80

Bestellen kan bij:

Uitgeverij Acco
Brusselsestraat 153
3000 Leuven
uitgeverij@acco.be
Tel: 016/62 80 00
Fax: 016/62 80 01

Maar het boek zal ook te bestellen zijn bij de reguliere Nederlandse boekwinkels. 

1 thought on “Nieuw boek: Niet Los van God? Geloof en Wetenschap

  1. De titels van de delen III, IV en V moet je letterlijk onder de loupe nemen. Hierbij de titels leesbaar:
    Deel III: Mens en dier
    Deel IV: Intelligent ontwerp
    Deel V: Filosofie, theologie en natuurwetenschappen
    Edit, Taede Smedes: Dank je, Wim, voor je opmerkzaamheid. Ik heb de kopjes ondertussen aangepast (dat krijg je als je blindelings copy-paste toepast).

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: