Close

Hoe zit het nu eigenlijk met de BBC?

David Attenborough Het blijft een rare zaak: de EO die zomaar in het wilde weg mag knippen, en de BBC die toestemming geeft en David Attenborough die zich met de verminking van zijn gedachtengoed lijkt neer te leggen. Ik kreeg zojuist een aardig mailtje van Pascal Lacroix, een laatstejaars student filosofie aan de KU te Leuven. Ik ben hem zeer erkentelijk voor de volgende passage uit De Morgen van 31 juli, waarin een nieuw blikje in de keuken van de BBC wordt gegund – en wat uiteraard de vraagtekens alleen groter maakt. Pascal: hartelijk dank!

BBC treedt niet op tegen evolutiecensuur van EO
door Els Maes

Hilversum l De Evangelische Omroep (EO) heeft bij monde van directeur Henk Hagoort toegegeven dat de omroep inderdaad al jaren BBC-documentaires ‘aanpast’ (DM 30/7), maar ziet daar verder geen graten in. Bij de BBC ligt men schijnbaar niet echt wakker van de censuur.

Volgens de EO was de BBC trouwens op de hoogte van het feit dat bepaalde delen uit de serie werden geweerd. Zo werd overeengekomen om slechts negen van de tien afleveringen uit te zenden, omdat de laatste de afstamming van de mens belicht.

“We willen ons liever niet in deze discussie mengen. Dit is een zaak van de EO, niet van de BBC”, klinkt het op de BBC-persdienst. “Wanneer onze documentaires door andere zenders worden aangekocht, wordt toelating verleend om minimale aanpassingen te doen”, vertelt Marc McDonald van BBC Worldwide. “Zenders moeten onze films soms inkorten of tijd vrijmaken voor reclameonderbrekingen. Als we onze reeksen willen verkopen, moeten we daar flexibel in zijn.” En wat als de aanpassingen verregaande inhoudelijke consequenties hebben, zoals bij de EO het geval is? “Wanneer een reportage vertaald wordt, zullen er altijd wijzigingen zijn. We willen ons inhoudelijk over deze zaak niet uitspreken: daar mag iedereen zijn eigen mening over hebben.”

Of de onverschilligheid van de BBC ook opgaat voor ‘hun’ Sir David Attenborough, die de betrokken reeks zelf maakte en presenteerde, blijft nog maar de vraag. In verschillende interviews over zijn werk bestempelde Attenborough zichzelf als een agnosticus. In een interview uit 2003, naar aanleiding van het afwerken van de reeks The Life of Mammals, vertelde Attenborough hoe frustrerend hij het vond om telkens weer geconfronteerd te worden met reacties van kijkers die het creatonisme aanhangen en zijn visie op de evolutie verwerpen. “Ik krijg erg vaak brieven die starten met enkele vriendelijke woorden, maar vervolgen met: ‘We vragen ons af waarom je nooit melding maakt van de almachtige God, die elk van deze wezens geschapen heeft’”, aldus Attenborough.

Naar eigen zeggen is Attenborough vooral allergisch voor wat hij zelf de ’sentimentalisering’ van de natuur noemt. “Wanneer creatonisten het hebben over de creatie van God, denken ze aan kolibri’s en orchideeën en mooie dingen. Ik denk aan een parasietworm die zich door het oog van een onschuldige Afrikaanse jongen boort en hem blind maakt. Dat lijkt me niet in overeenstemming met de barmhartige God waar sommigen in geloven.”

“Er zijn zoveel fabeltjes over het ontstaan van de mens. Het enige wat mij interesseert zijn de bewijzen. Waar je ook zoekt, er bestaan alleen bewijzen die de evolutieleer staven. Als er een hogere schepper aan het werk is, dan heeft Hij voor natuurlijke evolutie gekozen, als een manier om het leven op aarde vorm te geven. Dat lijkt me absoluut geen godslaster om dat te verkondigen.” (EMa)

De Morgen, 31.07.2007


Zie verder ook HIER voor meer Belgische commotie over een Nederlandse affaire.

4 thoughts on “Hoe zit het nu eigenlijk met de BBC?

 1. Dit soort van ” editen” (om het beleefd te zeggen ) van een documentaire serie is niet alleen maar een plotselinge EO miskleun …. Dat gebeurt toch al langer dan vandaag , en is algemeen geweten , meen ik te hebben begrepen ….
  Maar wat ik bijzonder belangrijk vind ;
  OOk de BBC (en de oorspronkelijke auteur van de oorspronkelijke engelse kommentaren ) mogen zich nu uiteindelijk ook wel eens laten horen in de discussies .
  Het gaat tenslotte om een van hun kwaliteitsproducten …en ook om hun beider integriteit en geloofwaardigheid
  ( of is het toch alleen ” maar het geld en de rust” dat telt ? )
  Deze EO- rel komt nu eindelijk eventjes voorzichtig ter sprake op : een forum van de BBC zelf
  http://www.bbc.co.uk/dna/mbreligion/F2213234?thread=4430818&post=51661115#p5166111
  ( ook engeland heeft natuurlijk zijn creationisten die uit dezelfde geijkte vaatjes tappen )
  Ik hoop dat het standpunt van de BBC en Attenborough in deze , nu eindelijk eens in hun eigen land worden ter discussie gesteld ….
  Vermeende Standpunt(en) die , voorzover ik weet , tot nu toe al (tendentieus?) zijn “voorgesteld” in Nederland en wel als dat :
  het de oorspronkelijke makers vandaag niets meer kan schelen
  ofwel als dat er met die editing niets mis is
  (zolang BBC maar wordt betaald(?) en men toch niet al teveel inhoudelijk wat dieper op het gebeuren en de geloofwaardigheid van het authenthiek
  ( vermeend ) onverminkt ( gelaten ) verhaal hoeft in te gaan : onbezoldigd bovendien …
  ofwel niet al teveel de gezapige en welverdiende rust van een oudere man moet verstoren
  In het Belgisch- frans zegt men
  ” Les excuses sont faites , pour s’en servir ”
  Men moet echter Attenborough niet begraven in de archieven vooraleer ie daadwerkelijk verdwenen is …
  Het doet me allemaal een beetje denken aan hyena’s “moving in for the kill ” zoals men dat zo leuk zegt in engelstalige docu’s
  op National Geographics …

 2. Mja. Je moet weten dat de BBC zelf ook driftig knipt in series die ze van anderen aankoopt, gewoonlijk ook zonder dat de kijker weet dat er is geknipt. En daarbij gaat het soms om ernstige verminkingen van het verhaal. Een enkele keer zendt ze iets nog eens uit op een later tijdstip, en noemt dat de “uncut” versie. Dat “uncut” is BBC-speak voor “iets minder in gesneden dan de eerste keer”.
  Dus EO, snij maar rustig in series van de BBC. Toon de BBC het respect dat ze verdient.

 3. Wel ja , iedereen knipt …het is echter geen rechtvaardiging om dat ook maar te doen of te tolereren ….
  Het veranderd ook niets aan de volkswijsheid ( die nog steeds zeer goed is gekend in mijn vaderstad ) dat
  : “…wie zijne neus schende , schende zijn aangezicht…. ”
  Men knipt trouwens niet alleen in het eventueel monumentale werk van documentaire -makers
  Andere vormen van barbaarse knipperij waren bijvoorbeeld het opblazen van de boedha’s van Bamyan of de historische beeldenstormen …de plundering van het museum van Bagdad , de vernietiging van de bilbliotheek van alexandrie …
  Maar ja, het gaat maar om oude papieren en een hoop stenen ….
  Men begint met het opblazen of wegknippen van wat men niet wil laten zien of horen … daarna kan men des te gemakkelijker mensen wegknippen en opblazen, zonder dat er veel protest komt …. men noemt dat “zuiveringen” …
  Of men bedekt het “onaanvaardbare “zedig (door er bijvoorbeeld een “tekst” overheen te dubben ) ; ooit werden ook de schilderingen van Michelangelo in de sixtijnse kapel voorzien van een broek …
  Inderdaad voor iedereen geld ; van het zelfde laken een broek …
  Censuur is het begin van het hellend vlak
  Het is het instrument bij uitstek van de beginnende barbarij …
  Ja dag hoor … laat verder maar zitten
  het helpt toch geen ene moer ….

 4. Ik kan mij voorstellen dat mensen, die de evolutie leer aanhangen, boos op de EO zijn en deze dan ook maar direkt op de afvalhoop willen storten. Waarom gebruiken deze mensen nou niet hun verstand, door eerst eens na te denken wat het echte evolutie gebeuren werkelijk is. Zijn er geen belangrijker zaken die in deze door de evolutie opgedane ellende in deze wereld van armoede, leed en pijn?
  Laten zowel de evangelicalen, als de aanhangers van de evolutie theorie eens leren, wat evolutie werkelijk inhoud.
  Door al dat gezeur, wordt de evolutie, naar de groei van de mens, maar in de langzame versnelling geplaatst.
  Mag ik het zo stellen .God schiep orde op zaken in de grote chaos, welke aanwezig was. Hij schiep orde op zaken,voor de mens die deze wereld moest gaan bewonen en……bewerken. De aarde bestond al voor de “heerscheppingsdaad”” van de MEESTER.
  God was het die opnieuw leven in die dode materie creëerde.
  Beide kampen zijn maar erg dom bezig. Ze willen van elkaar niets aannemen. De bijbel is waar, het is een geschiedenis boek voor de mens die er op leeft. Het herinnert de mens waar ze vandaan komt, dus uit het niets, maar geschapen door de levende Heer.
  Ook de evolutie is waar, en ook dat verteld veel van het oerleven, voor Gods heerscheppingsdaad.
  Nogmaals hou op met dat gekissebis, er is wel wat anders met uw kostbare tijd te doen.
  God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. De schepping was dus zeer goed te noemen en dat laat zien dat de gehele schepping van God beruste op het pure bijbelse socialistische denken en handelen.
  U kunt de schrijver bereiken via de site
  http://www.pastoraat-sos.nl

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: