Close

Is buitenaards leven een bedreiging voor het christelijk geloof? (essay)

Van atheïsten hoor je nogal eens de claim dat de ontdekking van buitenaards leven het christelijk geloof volledig onderuit haalt. Klopt die bewering? Moeten gelovigen buitenaards leven als een bedreiging zien voor hun geloof? Vandaag (vrijdag 27 september 2019) laat ik in een kort essay in de cultuurbijlage van het Nederlands Dagblad mijn licht over die kwestie schijnen – in het besef uiteraard dat er over deze zaken veel meer te zeggen of te schrijven valt…

Voor abonnees van het Nederlands Dagblad, het essay is online hier te lezen: https://www.nd.nl/nieuws/opinie/essay-waarom-je-als-christen-niet-bang-hoeft-te.3593448.lynkx

Voor niet-abonnees: ik zal de volledige tekst t.z.t. hier op mijn site publiceren (maar dat duurt dus nog even)…

3 thoughts on “Is buitenaards leven een bedreiging voor het christelijk geloof? (essay)

 1. UFO’s en het eventuele bestaan van buitenaards leven zijn verschillende zaken. Unidentified Flying Objects zijn, zoals de naam zegt, vliegende objecten die niet geïdentificeerd kunnen worden. De gedachtensprong naar buitenaards leven is niet direct logisch. Volgens Ockham’s razor moeten we toch eerst naar meer voor de hand liggende verklaringen zoeken. Een of ander spionagegereedschap ligt meer voor de hand.

  De bewering in het essay dat zuurstof alleen door levende wezens kan worden geproduceerd, is onjuist. Op aarde wordt zuurstof geproduceerd door fotosynthese en dus door groene planten. Maar vrije zuurstof kan ook met elektrolyse worden gemaakt. Het is een anorganische stof die in veel anorganische verbindingen voorkomt en er is niet per sé leven nodig om het vrij te maken. Bovendien zijn er ook op aarde bacteriën die leven zonder zuurstof.
  Ook het bestaan van exoplaneten op zich betekent niet veel, noch het vinden van water.

  Zoekers naar buitenaards leven gaan altijd uit van hoe het leven op aarde is. Maar wie uitgaat van naturalisme kan daarover eigenlijk geen aannamen doen.

  De kans op een naturalistische evolutie is al miniem, zo klein dat zo’n kans in iedere andere wetenschappelijke discipline verworpen zou zijn. Het standaardantwoord van evolutiebiologen op dit feit is dan ook: “Hoe klein de kans ook, we zijn er, dus het is gebeurd”.

  Buitenaardsleven is dus net zo onwaarschijnlijk en de kans dat zoiets nog eens gebeurd is is vrijwel onbestaande. Juist voor naturalistische evolutionisten zou buitenaards leven als bedreigend moeten zijn. Hun theorie is al statistisch zeer onwaarschijnlijk, maar als er nog meer leven is – onafhankelijk van het leven op aarde – dan wordt het serieus tijd om af te vragen of dat allemaal wel kan gebeurd zijn door toeval.

  Voor christenen zou buitenaards leven geen probleem moeten zijn. De bijbel zegt er niets over, noch bevestigend, noch ontkennend. Ik vind het nogal vergezocht om dan meteen een probleem te zien met betrekking tot zonde en verlossing. Zonde bestaat door moraal. Een kat die met een muis speelt tot de dood erop volgt, begaat geen zonde, want de kat is geen moreel wezen. Je hoeft dus niet ver te gaan om leven te vinden dat geen zonde kent en geen verlossing nodig heeft. Als er elders een planeet zou zijn met alleen planten en dieren, is dat probleem onbestaande.

  Ik zal afsluiten met een stuk songtekst van wijlen Larry Norman:

  If there’s life on other planets,
  I am sure that He must know.
  And He’s been there once already
  and He died to save their soul.

 2. Beste Peter,

  Ufo’s en buitenaards leven zijn zeker verschillende zaken. Ik zeg ook nergens dat ufo’s buitenaardse ruimteschepen o.i.d. zijn. Ik zeg dus ook niet dat de ufo’s in de filmpjes buitenaardse ruimteschepen zijn, want wellicht dat er een aardse verklaring voor is, die we op dit moment nog niet kennen. Dat is het verwarrende meestal aan de hele ufo-discussie (en ook de reden waarom het Amerikaanse leger nu de term “UAP” hanteert, precies omdat er zoveel ongewenste connotaties aan de term “ufo” hangen). Ockham’s Razor neem ik altijd met een korrel zout, omdat die te pas en te onpas erbij wordt gehaald. Ik vermoed dat als we altijd naar voor de hand liggende verklaringen gaan zoeken, we dan juist zaken gaan missen.

  Wat zuurstof betreft: ik had weinig ruimte in het essay. Of evolutie onwaarschijnlijk is, is nog maar de vraag. We hebben alleen onze eigen planeet als bewijs dat het mogelijk is, maar hoe waarschijnlijk het is dat we ook elders leven aantreffen en onder welke condities, is helemaal de vraag. Wat exoplaneten betreft: exoplaneten zeggen an sich niet veel over al dan niet leven elders in het heelal. Maar gezien het feit dat er vermoedelijk zoveel exoplaneten zijn (vermoed wordt dat iedere ster in het heelal een planetensysteem heeft), is er een niet onwaarschijnlijke kans dat er ook elders leven kan zijn ontstaan. Maar opnieuw: hoe groot die kans is, weten we niet, maar onmogelijk is het niet (gezien het feit dat het op Aarde is gebeurd).

  De kwestie van de zondeval etc.: “zonde ontstaat door moraal”, zegt u. Volgens de christelijke theologie – nog even afgezien van het feit of ik deze visie deel – stelt dat moraal ontstaan is vanwege de zonde, of dat moraal er al was (namelijk als Gods visie op wat goed is) vóórdat de zonde(val) er was. Sterker nog: de term “zonde” is helemaal geen term die in de moraal een plaats heeft, maar is een theologische term. We zeggen wel in het dagelijks leven dat iets “zonde” is (als je bijv. eten dat over is moet weggooien), maar oorspronkelijk is het een theologische term, namelijk om aan te duiden dat er een grens wordt overschreden die een transcendente oorsprong heeft (nl. door God gesteld). Als je plat naturalisme of zuiver materialisme als uitgangspunt neemt, bestaat er geen zonde (maar lost vermoedelijk ook moraal helemaal op).

 3. Ik neem toch aan dat hier regels voor zijn? Je kunt niet zomaar je geloof gedag zeggen na al zoveel moeilijkheden overwonnen te hebben (Newton, evolutietheorie, Nietzsche, (kerk)schandalen, Copernicus, overeenkomsten met andere religies.). Bij de vondst van buitenaards leven het dan wél opeens gedag zeggen lijkt me dan ook erg slap. Ik ben dan ook bang dat je dan niet eens geaccepteerd wordt door de atheïstische gemeenschap, die geloven je dan simpelweg niet meer (=vrij ironisch), als je het alleen op ‘aliens’ zou gooien waarom je toch je geloof maar naast je neer hebt gelegd.
  Sorry, maar regels zijn nu eenmaal regels: aliens is echt geen bewijs tegen god: ook als je (of we) ze vinden, moet je gewoon religieus blijven ben ik bang, of met betere argumenten komen.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: