Close

Geisler & Turek & Dekker nog een keer

Ik schreef recentelijk over het boek van Geisler & Turek, waar Cees Dekker zo warm voor liep. Cees Dekker heeft in een e-mail zeer verontwaardigd gereageerd over mijn weblog. De inhoud van die correspondentie zal ik hier niet bespreken.

Het blijkt echter dat ik niet de enige ben die zich met het boek heeft bemoeid. Lees HIER wat Wim Kleisen, die het boek voor de Nederlandse bibliotheken heeft gelezen, in een uitvoerige reactie schrijft over het boek en Cees Dekker.

8 thoughts on “Geisler & Turek & Dekker nog een keer

 1. Hoezo niet openbaar maken?
  Jij schrijft in het openbaar iets over Cees Dekker in je blog. Dekker antwoord per email.Is dat geheim? Dus de situatie is dat Dekker overal in Nederland zijn standpunt verkondigt in lezingen, etc. maar hij geeft uitsluitend een privé reactie als er openlijke kritiek op zijn openbaar standpunt (want dat is het: een boek op de omslag aanbevelen) komt? Durft hij niet? Schaamt hij zich? Mag jij zijn email niet openbaar maken?

 2. Hallo Gert,
  De reden dat ik de e-mails niet openbaar maak, is dat het officieel niet mag. E-mail valt voor de wet onder briefgeheim en er mag niets uit openbaar worden gemaakt, tenzij met expliciete toestemming van de auteur(s). Omdat Dekker zo bijzonder verontwaardigd reageerde, heb ik het niet eens meer gedurfd om hem te vragen of ik de e-mails op mijn weblog mocht noemen. (Hij zou die toestemming ook niet gegeven hebben, en dat is een verstandige zet van hem geweest.) Bovendien heb ik hem wel voorgelegd dat hij, als hij het niet met mij eens is, op mijn weblog mag reageren.
  Groetjes,
  Taede

 3. Dat is een erg formeel-juridisch antwoord.
  Hoe zit het met de inhoud?
  Heeft Dekker behalve zijn boosheid ook uitgelegd waarom zijn blurb geen instemming met de inhoud van het boek is? Een boek door Wim Kleisen ‘Een verschrikkelijk boek’ genoemd.

 4. Hallo Gert,
  Ja, het was inderdaad een juridisch (maar ook een ethisch) argument. Ook heb ik niet zoveel behoeft om Dekker zwart te maken, want dat dient m.i. nergens toe.
  Inhoudelijk is er niet zo heel veel te melden. Dekker meldde zich bij mij met een boze e-mail en wees mij er onder andere op dat ik het boek eerst maar eens moest lezen voordat ik mijn mening erover gaf. Hij vond dat ik meedeed aan stemmingmakerij. Uit deze en wat andere reacties werd mij duidelijk, dat Dekker mijn blog zelf niet had gelezen, maar dat anderen hem erop geattendeerd hebben. Ik heb hem vervolgens (netjes) gewezen op de citaten die ik in mijn blog gaf. Ook heb ik gezegd dat ik niet aan stemmingmakerij doe, maar dat ik wel van mening ben dat Dekker zichzelf meer kwaad dan goed doet met een aanbeveling van een dergelijk boek. (En de reactie van Wim Kleisen laat dat ook treffend zien.) Dekker gaf daarop aan dat hij en ik blijkbaar van mening verschillen over waar het boek nu eigenlijk over gaat. Daarmee werd de discussie besloten.
  Al met al ben ik opnieuw ambivalent over zijn reactie. Zijn ‘blurp’-tekst gaf mij (en blijkbaar ook Gerdien) de indruk dat Dekker het boek niet gelezen had. Echter, zijn reactie op mijn e-mail gaf toch wel aan dat hij weet had van de inhoud van het boek. Opnieuw luidt dus de conclusie: hij neemt niet echt positie in, maar laat veel in het ongewisse.
  Dat vind ik erg jammer, want daarmee blijf je misverstanden en (wellicht onnodige) discussies oproepen.
  Ik hoop dat ik je nu een meer substantieel antwoord heb gegeven.
  Taede

 5. “Dekker gaf daarop aan dat hij en ik blijkbaar van mening verschillen over waar het boek nu eigenlijk over gaat. Daarmee werd de discussie besloten”
  Dus als jij, Taede, letterlijke citaten geeft, dan heeft Dekker een ander boek gelezen? Wat een zottepraat.

 6. Hoi Martin,
  Ja, Dekker meent dat het boek niet anti-evolutionistisch is, dat het daar niet om gaat. Echter, zoals Wim Kleisen in zijn bespreking ook al aangeeft, en ik helemaal onderstreep, is het boek volledig anti-evolutionistisch. Het gaat juist om het onderuit halen van de evolutietheorie, omdat die de theologie en de maatschappij helemaal verziekt. Het anti-evolutionisme van dit boek is het fundament van de hele theologie van Geisler & Turek. Dekker was het met dit punt niet eens, hoewel hij niet verwoordt waar zijns inziens het boek dan wel over gaat.

 7. Hoi Martin,
  Dank je voor die link – die kende ik nog niet. Ook in Duitsland krijgt men blijkbaar steeds meer belangstelling voor de ID-discussie in Nederland.
  Groetjes,
  Taede

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: