Close

Schokkend – Creationisme wint aan invloed!

Vanmiddag vond ik op mijn deurmat een dikke envelop uit Duitsland. Toen ik de envelop opende zat daar een brief en een DVD in, afkomstig van mijn goeie vriend Hubert Meisinger. Hij schreef in zijn brief eine Sendung im Fenrsehsender ARTE am 19. September 2006 hat ‘Intelligent Design’ nun endgültig scheint es nach Deutschland gebracht.

Hubert heeft mij enkele malen uitgenodigd om in Duitsland lezingen over (of liever: tegen) ID te geven. Hij heeft een goed beeld van wat er qua godsdienst en wetenschap zich in Duitsland afspeelt. Buitengewoon nieuwsgierig schoof ik dus het schijfje vanmiddag in mijn computer – om een uur later geschokt en verontwaardigd het schijfje weer uit de computer te verwijderen.

De documentaire
Von Göttern und Designern: Ein Glaubenskrieg erreicht Europa is een buitengewoon verontrustende documentaire, gemaakt door Peter Moers en Frank Papenbroock in opdracht van de WDR en ARTE. Ik zou van harte wensen dat deze documentaire in Nederland vertoond zou worden – omdat het dorp Hattem als één van de creationistische bolwerken in Europa wordt getekend, waar de evangelist Philip Bell kind aan huis is!!

Vakkundig laten Moers en Papenbroock zien hoe in Duitsland de eerste uitwassen van creationisme en ID op scholen zichtbaar worden. Particuliere christelijke scholen zijn weliswaar gebonden aan wettelijke regels over wat ze moeten onderwijzen, maar laten bijvoorbeeld docenten vrij om hun eigen mening te geven. In de documentaire wordt getoond hoe door een toenemende bureaucratisering de controle hierop faalt. In de documentaire wordt het voorbeeld gegeven van de August-Hermann-Francke-Schule in Giessen. Daar blijkt dat de biologieleraar creationisme onderwijst in plaats van de evolutietheorie. De evolutietheorie wordt niet onderwezen, maar de kritiek op de evolutietheorie. Kinderen die daar van school komen hebben een enorme leerachterstand wat biologie-onderwijs betreft. Vandaar dat er ouders in beeld komen die hun kinderen van school hebben gehaald – let wel, het betreft hier ouders die waarschijnlijk zelf een evangelicale achtergrond hebben, maar wie zelfs dit creationisme-onderwijs te ver gaat!

Wat blijkt? Er blijken al tijden brieven naar staatsrechtelijke organisaties te zijn verstuurd als beklag tegen de praktijken van de school. Die organisaties blijken op de hoogte te zijn van het creationistisch onderwijs, maar zeggen er niets aan te kunnen doen! Dergelijke scholen zijn blijkbaar immuun voor controles, want de wettelijke regels worden gewoon niet gecontroleerd. Er werden meer voorbeelden genoemd van Europese ministers van onderwijs die het allen hadden opgenomen voor ID in het onderwijs – en uiteraard was Maria van der Hoeven één van dit illustere gezelschap.

Creationisme en ID in opmars
Aan de hand van het voorbeeld van de Giessense school wordt getoond wat creationisme en ID is, hoe het in Amerika werkt, wat de kritiek is, etcetera. Buitengewoon vakkundig in beeld gebracht en met veel prachtig beeldmateriaal (zoals een kijkje in het Discovery Institute en een interview met de directeur Bruce Chapman die trots als een pauw verkondigt dat in de komende twintig jaar ID de kern van de natuurwetenschappen zal gaan worden – kijk maar naar wat de Wedge-strategy allemaal heeft voorspeld en wat ervan is uitgekomen!). Duidelijk wordt getoond hoe creationisme in Europa groeit, langzaam maar niet langer te ontkennen.

Het was schokkend om een leraar aan het woord te horen, met wie ik maanden daarvoor in Duitsland nog persoonlijk had gesproken tijdens een conferentie. Hij doceerde aan een gewone staatsschool. Deze leraar gaf uitdrukkelijk toe zich tot het creationisme aangetrokken te voelen en dit ook te onderwijzen op school. Iedereen op die school wist dat hij dat deed, gaf hij lachend toe. Sterker nog, er was een creationistisch schoolboek aangeschaft met staatssteun. Uit een brief werd duidelijk dat de overheid geen toestemming tot aanschaf had gegeven – niettemin werd het op de school gebruikt! Ook hier bleek de controle van overheidswege achterwege of in ieder geval ineffectief.

Jongeren en creationisme
Het meest zorgelijke is echter het volgende. In de documentaire werd gezegd dat creationisme en ID juist een jongere generatie aantrokken. Nederland werd hier als voorbeeld bij betrokken. In Hattem, waar volgens de commentator regelmatig creationistische bijeenkomsten worden georganiseerd, werden twee mooie blonde meisjes geïnterviewd die zeiden dat ze de zekerheid van het zesduizend jaar bestaan van de aarde zoals dat in het Bijbelverhaal beschreven wordt (wat onzin is, maar dat terzijde) prefereerden boven het gekrakeel over de evolutietheorie. Jonge mensen blijken bevattelijk voor de retoriek van de zekerheid die creationisten en anti-evolutionisten laten zien. Zij zijn het die zoeken naar zekerheid en houvast, dat niet vinden en de onzekerheid van wetenschappelijke kennis liever verruilen voor de (schijn)zekerheid van creationisten.

Anderen die aan het woord kwamen, waren Michael Behe, Richard Dawkins, Ulrich Kutschera (die in Duitsland met zijn prachtige boeken veel goed werk doet tegen de creationistische onzin) en kardinaal Schönborn (die heel duidelijk en verrassend in deze documentaire zegt dat het creationisme volstrekte flauwekul is).

In Duitsland heeft deze documentaire naar nu blijkt een storm van verontwaardiging veroorzaakt, zie bijvoorbeeld HIER voor een krantenoverzicht. [Zie overigens ook HIER het overzicht van wat Paus Benedictus recentelijk over de evolutietheorie heeft gezegd!!]

De noodzaak van ‘interdisciplinaire confrontatie’
Deze documentaire MOET in Nederland vertoond worden. Want ook hier is de langzame infiltratie van creationisme en ID aan de gang. Dat gaat sluipend, zoals aan de hand van het creationisme in Groot Brittanië werd getoond. Maar voordat je het weet is het te laat. Bovendien is deze documentaire een oproep om de controle op wat er op scholen gedoceerd wordt te verscherpen en wellicht te herzien – ook in Nederland. Het gaat om de geest van onze kinderen! Vier jaar laksheid is fataal om een onherroepelijke achterstand te veroorzaken.

En theologen en wetenschappers moeten samen opstaan om tegen creationisme en ID ten strijde te trekken (uiteraard niet met geweld, tenzij met het retorisch geweld van argumenten).

Niet langer moeten biologen argwanend naar hun theologische collega’s kijken (en uiteraard vice versa), maar laten theologen en natuurwetenschappers toch asjeblieft een gesprek aangaan om te kijken hoe ze, ieder vanuit hun eigen expertise, de confrontatie kunnen aangaan met dit dreigende gevaar voor wetenschap en democratie.

Want dat is waar het om draait – zoveel maakt de documentaire duidelijk. Het gaat ten diepste niet om wetenschap, maar om een algehele morele hervorming van de samenleving. Lees als voorbeeld eens dit verslag uit het Nederlands Dagblad:

HATTEM – De evolutietheorie leidt tot abortus, pornografie, homoseksualiteit en wetteloosheid. Gods woord is het enige startpunt van een gesprek over het ontstaan van de aarde en moet niet worden beïnvloed door Darwinistische gedachten, vindt de Britse zoöloog Philip Bell.Bell, werkzaam bij de organisatie ‘Answers in Genesis’ (antwoorden in Genesis), toert sinds donderdag door Nederland. Tot en met 20 maart spreekt hij in kerken en scholen. Zijn programma staat op de website www.scheppingofevolutie.nl.
Bell is ervan ove
rtuigd dat de evolutietheori
e en de boodschap van de Bijbel lijnrecht tegenover elkaar staan. Op zijn toernee wil hij onder meer duidelijk maken dat de evolutietheorie onhoudbaar is. Hij hoopt het geloof van christenen te versterken en het geloof in Jezus Christus uit te dragen aan niet-christenen. ,,We zijn hier om hen te beïnvloeden, niet om door hen beïnvloed te worden.”
,,De evolutietheorie is niet alleen een strijd om het verstand, maar heeft ook morele invloed op de mens”, stelt Bell in de Ontmoetingskerk van Hattem. Zijn uitgangspunt is psalm 11 vers 3: ,,Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?”

Bell voert aan dat de basis van het Darwinisme gebaseerd is op meningen van mensen, die leiden van evolutietheorie tot wetteloosheid. Gods woord leidt daarentegen van de schepping naar de zin van het leven.

Voor Bell ,,is het belangrijkst dat Jezus, Paulus en Petrus geloofden in de schepping en het ook onderwezen”. ,,In psalm 119 staat volgens de Hebreeuwse grondtekst: ‘het begin van uw woord is waarheid’. Niets in de natuurlijke wereld doet mij twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel.”

Bron: Nederlands Dagblad; zie ook HIER voor een uitgebreide discussie over dit artikel.

(Ik moet bijna kotsen als ik lees dat Bell in maart van dit jaar ook thuis in Hillegom zijn giftige angel in de evangelicale bevolking heeft gestoken.) Dit is waar het creationisten om gaat: de hervorming vna de samenleving, het uitbannen van homoseksualiteit en pornografie, van alcoholmisbruik, noem maar op. Het gaat om een algehele afschaffing van de democratie en het oprichten van een nieuwe dictatuur, nu geënt op de evangelicaal-fundamentalistische lezing van de Bijbel – een samenleving waar voor andersdenkenden geen plaats meer is.

Epiloog: het falen van wetenschapspopularisatie
In een nagesprek met een fysicus, Hebert Pietschmann, werd nog eens overdacht wat toch de oorzaken zijn van deze belangstelling voor het creationisme. Pietschmann was helder in zijn antwoord: wetenschappers blijken simpelweg niet in staat hun wetenschap te communiceren voor een groot publiek. Wetenschappelijke kennis is esoterische kennis, Geheimwissen geworden. Wil onze wetenschap niet ten gronde gaan, zo zei Pietschmann, dan zal wetenschapspopularisatie moeten worden bevorderd en aangemoedigd.

Amen.

[P.S. Zie voor meer documentatie over de Duitse discussie over creationisme en Intelligent Design de zeer uitgebreide website www.forum-grenzfragen.de.]

2 thoughts on “Schokkend – Creationisme wint aan invloed!

 1. Taede,
  ik ben onder de indruk van jouw oprechte gedrevenheid en verontwaardiging.
  Ik heb de ARTE uitzending ook gezien en opgenomen.
  Ik wilde er een blog item van maken, maar je bent mij voor geweest.
  Zal zeker een verwijzing naar deze blog post maken.
  Gert

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: