Close

Conferentie in Leiden 26 & 27 oktober

Op donderdagavond 26 en vrijdag 27 oktober wordt er aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden een congres georganiseerd met als titel:

Religion, Science, and Public Concern: Discourses on Ethics, Ecology, and Genomics

Wat houdt de conferentie in? Recente discussies over technologie, bijvoorbeeld in het kader van genomics, hebben verschillende mensen ertoe gebracht uitspraken te doen en vragen op te roepen die een sterk religieus karakter vertonen. Terwijl vanuit religieuze hoek vragen komen als “Vernietigen we de schepping?” en “Spelen we voor God en is dat erg?”, zijn er ook seculiere wetenschappers en politici die het in kaart brengen van het menselijk genoom beschrijven als “het ontdekken van de Heilige Graal”, “het vertalen van het levensboek” en “de taal van God ontcijferen”. Wat is de rol van dergelijke religieuze motieven in het publieke debat? En zijn dergelijke motieven toepasselijk in publieke discussies over nieuwe technologie?

Ook in publieke debatten over milieuvraagstukken lopen religieuze, wetenschappelijke en morele vocabulaires door elkaar. Denk bijvoorbeeld eens aan het spreken over de “integriteit van de schepping”, “ecologische zonde”, “sacred nature”, “rentmeesterschap”. Of denk aan wetenschappelijke ideeën als “Biophilia”, “Deep Ecology”, en de “Gaia-hypothese”, die gebruikt worden om ecologische verantwoordelijkheid aan te moedigen, gebaseerd op onderlinge verbondenheid en reciprociteit, en die milieuvriendelijk gedrag moeten stimuleren.

De Onderzoeksgroep Godsdienstwijsbegeerte en Ethiek aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden, onder leiding van prof. Willem B. Drees, doet op dit moment onderzoek naar deze en verwante onderwerpen.

Op 26 oktober a.s. organiseert de Onderzoeksgroep een publieke lezing door Bronislaw Szerszynski (Lancaster University) in het LAK-Theater te Leiden over

The Religious Roots of Our Technological Condition.

Deze publieke lezing is vrij toegankelijk – we hopen op een grote opkomst!

Op vrijdag 27 oktober vindt er vervolgens een ééndaagse conferentie met plenaire lezingen van Hub Zwart (Radbouduniversiteit Nijmegen) en Jan Boersema (Vrije Universiteit Amsterdam). Met dit congres hoopt de Onderzoeksgroep een gelegenheid te creëren waarin academici en een breder publiek van geïnteresseerden worden samengebracht om vragen over de interactie tussen religie, ethiek, en wetenschap in het publieke debat verder te doordenken.

De conferentie is bedoeld voor onderzoekers, wetenschappers, politici, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. In plenaire sessies en workshops zullen deelnemers zich vanuit verschillende invalshoeken bezighouden met de interactie van verschillende wijzen van spreken in religie, natuurwetenschap, ethiek, ecologie, en genomics.

Meer informatie over de organisatie, het programma, de sprekers, en ook over hoe je je kunt opgeven voor de conferentie van vrijdag 27 oktober, is te vinden op onze conferentiewebsite:

http://www.RSPC-Conference.nl

N.B. Aanmelden is nog altijd mogelijk!

(Helaas is de call for papers al verstreken en is het workshop-programma al zo goed als afgerond.)

%d bloggers liken dit: