Close

De creationisten achter tijdschrift "Weet" als samenzweringsdenkers

Ik moet een bekentenis doen. Ik heb vorige week een exemplaar van het blad Weet gekocht. Je weet wel, dat creationistische populair-(pseudo-)wetenschappelijke blaadje dat momenteel overal verkrijgbaar is. Het gaat blijkbaar goed met Weet. Ik wilde er eigenlijk geen geld meer aan spenderen, maar heb het toch gedaan. En waarom? Omdat er een interessant artikel in stond – interessant, omdat het een kijkje geeft in de bizarre geesten van de Weet-schrijvers. En wat blijkt? De creationisten van Weet zijn al net zulke verwoede samenzweringsdenkers als hun atheïstische tegenhangers bij bijvoorbeeld Niburu

Waar mijn interesse naar uitging was een artikel (p. 44-47) met als kop: “Vrede op aarde? De verborgen wortels van de Verenigde Naties: op naar een New Age!” Het is geschreven door Johan Démoed, één van de vaste medewerkers van Weet.

In dit artikel wordt de “occulte” geschiedenis van de Verenigde Naties beschreven. De grote denker van de VN, zo schrijft Démoed, was de Belg Robert Muller, die 40 jaar lang de assistent Secretaris-Generaal van de VN was. Hij was iemand die een sterke “New Age”-filosofie aanhing. Hij richtte eveneens een onderwijssysteem op, het World Core Curriculum, dat wereldwijd geïmplementeerd moest worden. Dit onderwijssysteem, zo weet Démoed ons te verlichten, was geïnspireerd op de boeken van Alice Bailey.

Bailey had nauw samengewerkt met Helena Blavatsky, “een bekend occultiste, [en] de grondlegster van de theosofische beweging” (46). Baileys filosofie is volgens Démoed doordrenkt van occultisme. Hij schrijft:

Ze zou geopenbaard hebben gekregen dat Lucifer [de duivel dus] de weerkelijke redder van de mensheid was, en niet Jezus Christus. De slang in de hof van Eden zou de mens verlichting hebben gebracht (Lucifer betekent ‘lichtbrenger’). Dankzij Lucifer kreeg de mens de kennis om te weten dat hij zelf God is.

Daar zijn we bij de kern van het verhaal. De rest van het artikel gaat verder in op wat Bailey zegt over de VN, en over nog wat andere esoterische invloeden op de VN. Démoeds verhaal eindigt met een gedicht van de voormalige Secreteris-Generaal Sri Chinmoy:

Wanneer de macht van liefde
De liefde naar macht vervangt
Krijgt de mens een nieuwe naam: God.

Démoed zelf trekt geen conclusies uit zijn betoog, maar het mag duidelijk zijn: vanuit een christelijk perspectief is de VN een uiterst verdachte organisatie. Weliswaar doen ze humanitair werk, maar de achterliggende gedachte is buitengewoon suspect. Het gaat namelijk niet om het heil van Christus, maar de VN staat eigenlijk in dienst van Satan zelve. De organisatie is namelijk gebaseerd op een omkering van waarden: niet God komt alle eer toe, maar het draait juist om de vergoddelijking van de mens. Eigenlijk is de VN één groot bolwerk van esoterisch gedachtegoed. (Ook de kadertjes in het artikel met aanvullende tekstjes bevestigen deze indruk.)

Het samenzweringsidee dat dus door creationisten als Démoed wordt gehuldigd, is dat de VN er een geheime, anti-christelijke agenda op na houdt. Naar buiten toe is het een prachtige organisatie met een nobel streven, maar wie even dieper kijkt, die ziet een misleidende occulte organisatie die probeert de mens tot de Heer der Duisternis te verleiden. Daar komt nog bij dat Démoed suggereert dat er een soort elite binnen de VN werkzaam is, die, geïnspireerd door esoterische New Age-ideeën de touwtjes (lees: de macht) stevig in handen heeft.

Weet laat zich met dit artikel zien als een klokkenluidersblad. Net als Niburu, de organisatie van klokkenluider Anton Teuben, poogt Weet om de mensen te laten zien dat er onder de schijn van de werkelijkheid die ons door de dagelijkse journaals wordt getoond, er nog een schaduwwerkelijkheid schuilgaat, die wérkelijk de macht in handen heeft, en er een heel eigen agenda op na houdt. Er wordt dus langzaam een sterke resonantie zichtbaar tussen creationisten en samenzweringsdenkers als Niburu.

(Dat creationisten samenzweringsdenkers zijn, was uiteraard al duidelijk. Immers, hun creationisme bestaat slechts bij de gratie van de idee dat alle natuurwetenschappers met behulp van de evolutietheorie één grote leugen in stand houden juist om de waarheid van het christelijk geloof te verdoezelen.)

Toch zijn er ook een aantal sterke verschillen. Waar bij Teuben de geïnstitutionaliseerde religies in dienst staan van de buitenaardse machten die de mens willen onderdrukken, daar stellen religieuze fundamentalisten als Démoed dat het christelijk geloof (als enig ware religie) juist de banden van de wereldse machten wil vernietigen. Waar Teuben dus de wereld van religie wil bevrijden, daar stelt Démoed juist dat religie de bevrijdende factor is. Ook het vocabulaire is verschillend: Teuben bedient zich juist van het esoterisch gedachtegoed (chakra’s, aura’s, energieën) dat Démoed als occult verwerpt.

Niettemin, het wordt langzaam duidelijk dat de creationisten van Weet zich steeds pseudo-wetenschappelijker beginnen te profileren. Ze kunnen zich blijkbaar alleen nog handhaven door te stellen dat de werkelijkheid waarin we leven één grote leugen is. Het doet de geloofwaardigheid van hun boodschap geen goed. Sterker nog, de vroegere kerkvaders zouden hun ideeën niet als christelijk, maar juist als ketters, want gnostisch, hebben verworpen…

27 thoughts on “De creationisten achter tijdschrift "Weet" als samenzweringsdenkers

 1. Ha ha ! Dapper dat je durft toe te geven het blaadje gekocht te hebben …

  Je schrijft dat “Weet” zich steeds pseudo-wetenschappelijker begint te profileren – ik zou zeggen dat ze dat vanaf het begin al hebben gedaan. Maar wellicht wordt het wel steeds bizarder.

 2. Overigens bestaan er vergelijkbare bedenkingen tegen de EU (= heropstanding van het Romeinse rijk, wat aan Openbaringen gekoppeld wordt). Dit ondanks de nogal christeiljke wortels van de EU, via de oprichters (http://www.schumancentre.eu/2010/05/schuman-centre-launched-on-europe-day-weekend/).
  Tegelijkertijd: creationisme en samenzweringstheoriën komen samen voor, maar zijn niet per se inhoudelijk gekoppeld. Er zijn ‘rationele creationisten’ als Todd Wood. Het is eerder dat het publiek voor een blad als Weet ook een bepaalde maatschappij-visie heeft, waarin een zwart/wit indeling van de wereld (iets is van God óf van de duivel, grijs bestaat niet) nogal dominant is.
  Omgekeerd is er denk ik wel een verband: wie dit soort samenzweringstheoriën accepteert zal al snel besluiten dat evolutie voortkomt uit een anti-christelijke samenzwering.

 3. Heb alleen dat gratis nummer ooit aangevraagd en gelezen, vermakelijk wel! Haast jammer dat ze dmv dit soort artikelen nu blijkbaar ook voor de gedroomde achterban van zich vervreemden.
  Goed dat dit wordt geconstateerd.
  Maar. Ik blijf al in de inleiding steken:
  “de atheisten van Niburu”… Pardon? Mag ik je definitie van atheist horen? Moet ik naarstig op zoek naar een nieuw labeltje voor mezelf?? 😉

 4. Anton Teuben van Niburu heeft in een persoonlijk gesprek met mij gezegd dat de God van het christelijk geloof (alsmede de goden van alle andere religies) verzinsels zijn, die door personen en instituties gebruikt worden om mensen onder de duim te houden. Jezus was ook niet goddelijk, maar een sjamaan. Dat is dus een atheïstische stellingname. Alle andere ideeën die Teuben heeft, over energieën, bewustzijnsverruiming, etc. hebben weliswaar voor velen religieuze connotaties, maar zijn dat echter niet. Ze komen voort uit een esoterische mythologie gemengd met een atheïstische levens- en wereldbeschouwing.

 5. @ Taede,

  Waarom alle creationisten over een kam scheren?
  Ik ben wel creationist maar denk dit dus absoluut niet: ‘Immers, hun creationisme bestaat slechts bij de gratie van de idee dat alle natuurwetenschappers met behulp van de evolutietheorie één grote leugen in stand houden juist om de waarheid van het christelijk geloof te verdoezelen.’

 6. Ik denk met name aan die-hard creationisten zoals Jan Rein de Wit, Peter Borger. Met name Borger verkondigt soms bijna paranoïde denkbeelden. Overigens is de samenzweringsidee ook kenmerkend voor Intelligent Design (denk aan de bezwaren die ID’ers hebben geuit over censuur door vaktijdschriften, waardoor hun ‘wetenschappelijke’ artikelen niet gepubliceerd kunnen worden). De samenzweringsidee is ook inherent aan het Amerikaanse klassieke creationisme zoals dat in de jaren ’20 opkwam.

  Maar als jij die samenzweringsidee dan niet onderschrijft, hoe zie je de relatie tussen het/jouw creationisme en de evolutietheorie dan wel?

 7. @ Taede,

  Ik ben meer voorstander van de benadering van Todd Wood. Bouw je eigen ‘scheppingsmodel’ in plaats van evolutie te bekritiseren. En aan dat bouwen hebben creationisten voorlopig hun handen vol. De wortels van het ‘wetenschappelijk creationisme’ zoals dat genoemd wordt liggen niet in de beweging die ontstond tijdens de jaren ’20. Maar veel eerder…weet zelf nog niet wanneer maar bij Nicolaus Steno zie je er al sporen van. Zie ook mijn reactie op het artikel van René Fransen. http://scheppingsmodel.wordpress.com/2011/09/28/jonge-aarde-scheppingsmodel-een-recente-ontwikkeling/

  Ik constateer bij jou ook iets van ‘dodelijke haat’ t.o.v. creationisme. In je boek ‘God en de menselijke maat’ ben je veel rustiger…die toon moet je vaker gebruiken, dat bezorgt je meer respect.

 8. Jan,

  Nee, bij mij is er geen ‘dodelijke haat’ jegens creationisten qua personen, maar ik beschouw alle vormen van creationisme (dus als gedachtegoed) als een achterhoedegevecht, gebaseerd op angst voor de moderniteit gemengd met een achterhaalde theologie (nl. de theologie van common sense, dus die van de man in de straat, en die niets te maken wil hebben met de academische theologie zoals die aan universiteiten wordt bedreven). En zoals ik in God en de menselijke maat (en in God én Darwin) heb beschreven, is creationisme gebaseerd op een concurrentiemodel, waarbij God en wereld met elkaar in concurrentiestrijd worden gebracht – en dit is gewoon een ketters idee.

  Overigens denken vrijwel alle theologen die ik ken op dezelfde afwijzende manier over creationisme, maar ben ik een van de weinigen die er zo openlijk over spreekt.

 9. De wortels van het misgenaamede ‘wetenschappelijk creationisme’ liggen bij McCready Price. Steno ligt te ver voor de moderne wetenschap zijn aanvang neemt. Het is onmogelijk de geologie te verwerpen voordat de Engelse dominees die aan het begin van de 19de eeuw in kaart brachten.
  Wat Todd Wood betreft, hij komt nergens. In zijn morfologische baraminologie gebruikt hij de klassieke indeling – die is bekend, we weten dat dat volgens sommige criteria groepen zijn en hoe ze traditioneel morfologisch ingedeeld werden. Het is dan niet vreemd als hij vindt dat het groepen zijn. Wood gaat de mist in op twee punten: (1) zich willen baseren op morfologie en ‘intuitieve groepen’; (2) zijn holobaramin willen relateren aan de ark van Noach. Wat (1) betreft, het is bekend dat morfologie lang niet altijd een eenduidige indeling oplevert, en ‘intuitieve groepen’ is niet iets voor wetenschap. Wat (2) betreft, er is niets in de methode van Wood dat een ark noodzakelijk maakt – het bestaan van een helder in te delen groep en een ark van Noach zijn twee totaal verschillende zaken uit twee verschillende denkwerelden.

 10. @ Gerdien,

  Dat klopt niet wat je zegt over Steno. Steno wordt gezien als grondlegger van diverse principes binnen de geologie. Verder kun je de Scriptural geologists noemen. ‘Creationisme’ als naam is recent, maar de manier van werken absoluut niet. Er wordt regelrecht gebruik gemaakt van veel argumenten van deze personen. Zie ook mijn reactie op het artikel van Fransen.

  @ Taede,

  Je boekje ‘God en Darwin’ staat wat betreft de creationisten vol onjuiste gegevens over deze stroming. Het is een van de mindere boeken die ik gelezen heb, en dat is jammer want je hebt veel te bieden. ‘God en de menselijke maat’ vond ik boeiend om te lezen, weet ik nog (is al wel een tijdje geleden).

 11. @ Gerdien,

  Ik weet niet goed waarop je doelt met deze zin:
  ‘Het is onmogelijk de geologie te verwerpen voordat de Engelse dominees die aan het begin van de 19de eeuw in kaart brachten.’

 12. @ Gerdien,

  Eerste vraag: Maar wie heeft het hier over verwerpen? Tweede vraag: Wanneer is volgens jou de moderne wetenschap begonnen? Derde vraag: Welke literatuur raad jij aan om daarover te lezen?

 13. Steno mag gezien worden als grondlegger van diverse principes binnen de geologie. Maar gezien zijn inbedding in zijn tijd, was het onmogelijk dat hij een moderne wetenschapper was. Laat staan dat hij iets uit te staan heeft met modern ‘creationisme’. Bijbels scheppingsgeloof, ga, maar geen creationisme. Daar is hij ook geen voorloper van.

 14. Het is duidelijk dat creationisme bestaat uit het verwerpen van de moderne wetenschap. Dat zul je niet willen aannemen, maar ook Wood doet dit. Ook bij hem gaat een bijbelopvatting voor en moet wetenschap wijken. Dit terwijl Wood weet dat de evidence anders ligt.
  Moderne wetenschap begint tussen 1750 en 1800, al naar gelang het vakgebied, wiskunde en fysica eerder. In die tijd krijg je de stroomversnelling en de wetenschappelijke organisatie.
  John Henry is geloof ik een bekende schrijver over wetenschapsgeschiedenis.

 15. Moderne wetenschap (voorzover het niet een tijdsbepaling is): die wetenschap die zich door de observaties laat leiden.

 16. Veel van de geologen die de geologische tijdperken in Engeland in kaart brachten en de namen voor de tijdperken opstelden waren docent in Oxford of Cambridge. Docenten in Oxford en Cambridge hadden theologie gestudeerd.

 17. @ Gerdien,

  Ik heb het hier niet over de moderne wetenschap. Ook niet dat Steno een moderne wetenschapper was. Ik heb het hier over het ontstaan van de gedachte dat de aarde jong is en dat er een zondvloed plaats heeft gevonden die in de aardlagen terug te vinden is, wat creationisten typeert. Steno is dan wel degelijk een voorloper van dit door mij genoemde jonge-aarde-scheppingsmodel. Hij maakte zijn eigen zondvloed model, wat creationisten ook typeert. Daarmee is hij geen creationist, omdat dit etiket nog niet bestond. Lees zijn werk ‘The Prodromus…’ en zie mijn blog. Veel mensen zien creationisten als uitsluitend anti-evolutionisten. Dat is een etiket waar ze zelf voor gezorgd hebben en waar ik niet zo blij mee ben. Maar er is meer dan dat, gelukkig. En dat moet beoordeeld worden op zijn eigen merites.

 18. Steno is geen voorloper van enig jonge-aarde creationsime, hij is een kind van zijn tijd wat betreft de zondvloed..

 19. @ Gerdien 11:16,

  Steno is inderdaad ook kind van zijn tijd. Maar ook voorloper van het jonge-aarde-scheppingsmodel al was de benaming anders. Het zit niet in de naam maar in de argumenten. Heb je enig werk van Steno gelezen?

 20. Beste heer Smedes,

  Ik kan niets vinden in het artikel van Johan Démoud dat niet klopt. Hij noemt twee New Age-organisaties met een consultatieve status bij ECOSOC en een goeroe die vanuit het VN-hoofdkwartier werd begraven. Hij vertelde mij niet veel nieuws overigens, vooral in de jaren 80 kwam ik nogal eens wat zweverigs in VN-kringen tegen. Mij lijkt het wel nuttig er eens op te wijzen dat allerlei rare New Age clubs lobbyen bij (inter)nationale instanties als de VN, waarvan men neutraliteit op religieus en levensbeschouwelijk gebied verwacht, temeer daar het New Age-gedachtengoed in eerste instantie vaak niet herkenbaar is als religieus gedachtengoed. De vraag is in hoeverre dat lobbyen doorwerkt op de publicaties en activiteiten van de VN, maar dat laat ik nu even rusten.

  Démoed zegt nergens dat de VN er een geheime, anti-christelijke agenda op na houdt (de clubs die hij noemt zijn wel duidelijk anti-christelijk). Om dan op grond van dit artikel te zeggen dat creationisten samenzweringsdenkers zijn, en ze met Niburu-aanhangers te vergelijken, dat gaat mij veel te ver. Dan zou u ook Rob Nanninga die de invloed van de Moonbeweging op onder meer de Nederlandse bestuurlijke elite en de consultatieve status van de Women’s Federation for World Peace van mevrouw Moon bespreekt, van samenzweringsdenken moeten beschuldigen. Zie : http://www.skepsis.nl/moon.html

 21. Beste mevrouw Atsou-Pier,

  Ik heb dan ook níet geschreven dat de gegevens van Démoeds artikel niet kloppen. Hij baseert zich op Wikipedia, maar het is mogelijk dat die artikelen gewoon degelijk zijn, dat kan ik niet beoordelen, en het doet er niet zo toe.

  Laat ik het zo zeggen: in de jaren ’70 en ’80 waren er binnen evangelicale kringen ontzettend veel mensen die meenden dat het einde der tijden naderde, en dat je de tekenen daarvan overal om je heen kon zien. Bij de opkomst van de pinpas werd dit vergeleken met het “nummer van het Beest” (666) uit Openbaring, etc. Allerlei met name technologische ontwikkelingen werden gezien als “boodschappers van misleiding”. Het was de tijd van Hal Lindsey. Om de ware aard van die misleiding bloot te leggen, werd er vaak gespeurd naar de occulte wortels ervan. (Dit was overigens ook de tijd dat veel evangelisten zich tegen de popmuziek keerden vanwege de satanische inhoud van de teksten of de occulte ideeën die artiesten erop nahielden.)

  Dit soort ideeën zijn vandaag de dag behoorlijk gemarginaliseerd binnen evangelicale stromingen, je komt ze nog tegen bij bijv. de zeer radicale beweging van Het Zoeklicht (http://www.zoeklicht.nl/) waar ook bijv. de “beroemde” EO-er Feike ter Velde zijn steentje aan bijdraagt. (Het Zoeklicht – ik ken het omdat mijn vader helaas lid is van het blad en ik het wel eens doorblader als ik bij hem op bezoek kom – ziet in allerlei ontwikkelingen in de wereld tekenen van het einde der tijden en dan met name de tekenen van “de Boze” die door de wereld waart.)

  Er kwamen in die tijd (jaren ’70 en ’80) ook allerlei boekjes uit met verhalen van “bekeerde heksen” die aangaven hoe ze door hun hekserij gevangen zaten in een web van misleiding, seks en rockmuziek (vergelijk het artikel over hekserij in deze Weet!). Ze waarschuwden voor New Age.

  Deze evangelicalen waren echte samenzweringsdenkers, en mij dunkt dat Démoed in dit artikel precies die traditie nieuw leven in blaast. Dat doet hij heel subtiel, dat geef ik toe, door zelf geen grote conclusies te trekken uit zijn artikel, dat laat hij aan diegenen over die zijn retoriek aanvoelen. Maar toch, het hele artikel ademt de sfeer van Hal Lindsey-achtige betogen en argumenten, waarbij de occulte wortels van een beweging gelijk staat met het afserveren van die beweging als occult en daarmee anti-christelijk.

  Let eens op hoe hij dat doet, namelijk door onder de kop (let op het Christus-citaat aan het begin!) een citaat uit een VN-manifest te citeren waarin het lijkt te gaan om christelijk taalgebruik, maar zijn hele artikel loopt uit op een betoog waarin wordt aangetoond dat het binnen de VN eigenlijk om het gedachtegoed van Alice Bailey (die de duivel als ware messias ziet, volgens Démoed!) draait. Voor wie goed leest, gaat het binnen de VN dus niet om het gedachtegoed van Christus, maar om het gedachtegoed van de Antichrist! Met daarbij dan uiteraard de suggestie dus dat de VN heel humanitair lijkt, maar dat dit dus een dekmantel is van een veel duisterder agenda. Vandaar mijn conclusie dat Démoed gewoon een samenzweringsdenker is, zij het een christelijke.

 22. Dan zou u ook Rob Nanninga die de invloed van de Moonbeweging op onder meer de Nederlandse bestuurlijke elite en de consultatieve status van de Women’s Federation for World Peace van mevrouw Moon bespreekt, van samenzweringsdenken moeten beschuldigen. Zie : http://www.skepsis.nl/moon.html

  Het artikel van Nanninga illustreert eigenlijk wel mooi het verschil. Nanninga’s artikel gaat namelijk niet over de Women’s Federation for World Peace, maar hij noemt die beweging als een illustratie. Zijn artikel gaat over dominee Moon en zijn invloed. Ik vind dus Nanninga’s artikel niet een voorbeeld van een samenzweringsartikel.

  Het heeft allemaal met de context te maken. Démoed schrijft voor voor een behoudend-christelijk publiek die occultisme verwerpen als anti-christelijk. Dat publiek trekt dus precies de conclusies die Démoed graag wil dat ze trekken.

  Hetzelfde zou gelden als bijv. Nanninga een artikel zou schrijven over de Maastrichtse kinderarts (die voor Trin wonderen verricht zou hebben, die geen wonderen bleken te zijn), en daarbij focust op zijn dokterspraktijk, en dan begint over het christelijk geloof van de arts, het geloof in wonderen, etc. Voor Skepsis-lezers is dan duidelijk waar die man voor staat, ook als Nanninga de conclusie zelf niet trekt. In dat laatste geval zou ik Nanninga wél een samenzweringsdenker vinden. (Het voorbeeld gaat eigenlijk mank, besef ik, omdat het bij Démoeds artikel om een politieke beweging gaat, en bij de Maastrichtse kinderarts om een individuele persoon. De argumentatiestrategie is echter analoog en daar gaat het mij om.)

 23. Hal Lindsey c.s. gemist wegens verblijf in buitenland. Het kan zijn dat de auteur in die traditie, die inderdaad samenzweerderig aandoet, staat, dat weet ik niet. Ik kan het in ieder geval niet uit het artikel afleiden. Dat lezers uit evangelicale dan wel orthodoxe hoek het artikel zullen opvatten als een betoog over dat de VN de anti-christ zou zijn en dat het einde der tijden nabij is, dat sluit ik niet uit. Maar als dat het criterium is, dan zou de auteur of iemand anders helemaal niets meer kunnen zeggen over de pseudoreligieuze agenda van adviesorganen van de VN !

  Zonder die context kan ik er niet veel samenzwering noch retoriek in vinden. Hij gebruikt niet alleen Wiki, alle citaten zijn te vinden op de sites in kwestie. Het blauwe citaat op blz 44, daarvan zegt hij netjes dat het afkomstig is van een adviesorgaan van de VN. De vraag “Hoe zit dat ? Verwacht de VN óók de Christus ?” is mijns inziens wel retoriek dan wel retorisch, maar niet onlogisch.
  Grappig, weet niet of de auteur zich ervan bewust is, maar “de Christus” is typisch antroposofisch spraakgebruik, en daar wordt een heel andere Christus mee bedoeld dan die van het christendom.

  Wat u vermoedelijk over het hoofd ziet, is dat het New Age-gedachtengoed zo langzamerhand ongemerkt geïnstitutionaliseerd is in zowel overheidsorganisaties als bedrijfsleven, zonder dat het nog als religie te herkennen is, het gaat meest onder (pseudo)wetenschappelijke vlag. We hadden hier al eens werklozen die m.b.v. tarotkaarten werk moesten zoeken en huwelijkstherapieën m.b.v. chakragedoe. In sommige bedrijven is de druk groot om aan door New Age geïnspireerde cursussen mee te doen. Ik moet nog eens wat VN-publicaties bestuderen (zoeken op interreligieuze dialoog of wereldvrede, daar is de kans het grootst om de New Age-religie verspreid zien te worden), maar in ieder geval is in het Verdrag voor de Rechten van het Kind de New Age-invloed duidelijk aanwezig bij het artikel over de religieuze opvoeding van het kind. Kennelijk lobbyen New Age-clubs beter dan de Paus, de wetenschap of grondrechtjuristen.

  Overigens valt het blad mij mee, ik had een en al pseudowetenschap verwacht, aangezien creationisten wetenschap en religie door elkaar halen. De orthodoxe dan wel evangelische visie staat op het oog steeds apart van de artikelen over wetenschap, maar in een christelijk blad vind ik dat geen probleem.
  Wellicht heb ik meer problemen met het blad als het echt over de Big Bang en evolutietheorie gaat.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: