Close

Voorbereidingen ESSSAT-conferentie in Edinburgh

Is Religion Natural? – Dat is het onderwerp van de ESSSAT-conferentie die volgend jaar in Edinburgh, Schotland, zal plaatsvinden (6-10 april 2010). Het is een conferentie die wordt georganiseerd in samenwerking met het Science and Religion Forum, een eminent Brits gezelschap van met name wetenschappers, dat zich met vragen omtrent geloof en wetenschap bezighoudt.

Vandaag – vrijdag – vlieg ik naar Edinburgh om met het Organizing Committee en uiteindelijk met de hele Council van ESSSAT de conferentie voor te bereiden. Ik ben weer verantwoordelijk voor het workshop-programma. Dus voor wie belangstelling heeft om volgend jaar naar de conferentie te komen: houd de website van ESSSAT in de gaten, maar tevens mijn weblog…

Zoals je mag verwachten van de titel zal de vraag tijdens de conferentie centraal staan of religie – en dan wordt niet alleen de christelijke religie bedoeld – een natuurlijk fenomeen is. Kun je religie evolutionair verklaren? En zo ja, wat zegt dit dan over religie? En wat over de natuur van de mens? Is religie louter projectie? En wat kunnen evolutionair-psychologische benaderingen eventueel toevoegen aan de theologie? Dit zijn zo wat thema’s die op het congres ter sprake worden gebracht. We hebben vermoedelijk ruimte voor zo’n 100 paperpresentaties, dus het belooft een groot congres te worden. 

Een van de sprekers zal Justin Barrett zijn – op dit moment een van de meest interessante figuren in het veld van de cognitieve verklaringen van religie. Barrett beheerst met wetenschappers als Scott Atran, Pascal Boyer, Harvey Whitehouse en andere het veld van de cognitive study of religion. Barrett is – anders dan Atran en Boyer – een overtuigd gelovige, en schreef daarover een intrigerend boek: Why Would Anyone Believe in God? (zie ook HIER om het boek via Google in te kijken) dat niet alleen een briljante én beknopte inleiding is in het veld, maar tevens een apologie voor het christelijk geloof op evolutionair-cognitieve grondslag. Ik kijk er erg naar uit Barrett te ontmoeten (ik heb in het kader van een artikel wat e-mailcontact met hem gehad, maar hem nog niet persoonlijk ontmoet). Voor wie al wat wil proeven van zijn controversiële stellingen, zie HIER en HIER, waarin hij reageert op harde kritiek van de atheïst A.C. Grayling op Barretts onderzoek). Terwijl Dawkins de CSR (cognitive study of religion) gebruikt om religie weg te verklaren, doet Barrett juist het omgekeerde. (Ik heb echter wel kritiek op zijn apologetische argumentatie geuit, maar daarover wellicht een andere keer, of zelfs voor een paper volgend jaar ;-).)

Wie eventueel andere sprekers zullen zijn, daarover zal het komend weekeinde meer duidelijkheid komen.

Voor een foto-impressie van de vorige conferentie (Sigtuna, 2008) zie HIER.

1 thought on “Voorbereidingen ESSSAT-conferentie in Edinburgh

  1. Laat ik hier als niet-theoloog eens op reageren.
    Ik heb de reactie van 29 nov. van Barrett gelezen, en ben het wel met hem eens.
    De mens heeft, net als veel dieren, de neiging om een reden te zoeken achter alles wat hij/zij meemaakt, gewoon omdat er meestal ook een reden is. Je hoort of ruikt iets, en je “weet” meteen wat er aan de hand is. Waar rook is is vuur – dat is inderdaad meestal nog waar ook. Wie dit soort “leads” negeert is snel dood.
    Voor patronen die in de natuur gezien worden – de seizoenen, geboorte en dood, etc. – ligt het dan ook voor de hand om hier een verklaring voor te zoeken. Die verklaring wordt inmiddels (grotendeels) door de wetenschap geleverd (seizoenen zijn het gevolg van de baan van de Aarde rond de zon, etc.), maar in een vroegere ontwikkleingsfase van de mensheid lag een wat abstractere Ansatz voor de hand. Dit heeft wel iets weg van speculatieve verklaringen in de theoretische fysica.
    Het is dus “seeking explanations is natural”, en religie is daar gewoon een voorbeeld van.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: