Close

Voorbereidingen volgende ESSSAT-conferentie

Vanmiddag vlieg ik naar Glasgow, waar ik dit weekend samen met de rest van het organising committee van de European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT) de eerste voorbereidingen zal treffen voor de volgende grote internationale conferentie in het voorjaar van 2010 die in samenwerking met het Science and Religion Forum georganiseerd zal worden. We zullen zien waar de conferentie zal plaatsvinden, wat de faciliteiten zijn, etc. Ik ben verantwoordelijk voor het wetenschappelijke programma van de conferentie (d.w.z. de short-paper-sessies).

Het is bovendien het eerste congres waarbij Wim Drees niet langer voorzitter van ESSSAT is. Hij is dit jaar opgevolgd door Antje Jackelen, de Lutheraanse bisschop van Lund, Zweden (op foto). Ook zij maakt deel uit van het organising committee en zal in Glasgow aanwezig zijn dit weekend.

Er is overigens een kans – zo heb ik vernomen – dat de conferentie niet in Glasgow zelf, maar in Edinburgh zal plaatsvinden, ofschoon dat nog niet zeker is. Ook moet nog bepaald worden wat het onderwerp van de conferentie zal worden (er zijn enige aanzetten dat het betrekking zal hebben op de origin van religie, dus bijvoorbeeld evolutionaire verklaringen van religie, in aansluiting op het Darwin-jaar).

De conferentie in Sigtuna was een zeer groot succes (zie de vele foto’s – zelfs een van de mensen van popgroep Abba vond de conferentie interessant genoeg om aanwezig te zijn) en het zal moeilijk worden om de Sigtuna-conferentie te evenaren, te meer daar Schotland vrij duur gaat worden. Maar veel hangt natuurlijk ook af van het programma en de sprekers. Wordt vervolgd dus…

Ik zal dus dit weekend waarschijnlijk niet in staat zijn om eventuele commentaren te posten.

%d bloggers liken dit: