Close

Quest-onderzoek bevestigt wetenschapsanalfabetisme in Nederland!

Ik heb het artikel ‘Niet te geloven’ in het nieuwe nummer van Quest nu gelezen, en ik moet zeggen dat ik het een raar artikel vind. In het artikel zelf wordt ingegaan op de worstelingen van gelovigen met de evolutietheorie en over de vraag of godsbewijzen enig nut hebben. Maar wat was nu eigenlijk de vraag die TNS NIPO aan mensen voorlegde? En wat was de uitkomst? Noch de vraag, noch de uitkomst staat namelijk helemaal niet in Quest vermeld! Ja, er staat dat 41 procent van de ondervraagden aangaven “dat ze niet in de evolutietheorie geloven” (zie ook mijn opmerkingen over deze ambivalente formulering gisteren). Maar hoeveel “geloofden” er dan wel in? De resterende 59 procent? En hoeveel weet-nieters waren er? Geen idee! Je vindt het niet terug in Quest en ook kon ik het niet op de website terugvinden. Daarmee is het onderzoek nog niet slecht, maar de presentatie van de resultaten is niet al te best – om van het persbericht dat gisteren uitging nog maar te zwijgen.

Verbazingwekkender nog dan de resultaten over evolutietheorie vond ik de resultaten op de stelling “Het heelal is ontstaan tijdens de big bang”. Dit is religieus gesproken geen heel controversiële kwestie. De respons echter was:

  • Eens 43%
  • Oneens 25%
  • Weet niet 32%

Met andere woorden: slechts 43 procent heeft weet van de oerknaltheorie en is het eens met de stelling. Dat is minder dan de helft! En als je het met de oerknaltheorie oneens bent, wat is dan het alternatief dat mensen aandragen? Daar wordt helaas geen antwoord op gegeven.

Je kunt de resultaten over de oerknal nog negatiever uitleggen: 57 procent van de ondervraagden weet niet of de stelling klopt of is het er mee oneens. Anders geformuleerd: meer dan de helft van de ondervraagden twijfelt aan de houdbaarheid van de oerknaltheorie.

Ik ben al eens uitgebreid ingegaan op een onderzoek naar de receptie van de evolutietheorie wereldwijd. In die peiling – en geheel genegeerd door de media – kwam Nederland uit de bus als het land waar de evolutietheorie het minst geaccepteerd was van alle Europese landen. Ik werd vervolgens door NRC Handelsblad geïnterviewd over dit stuk, waarin ik zei dat het blijkbaar niet heel goed gesteld is met het wetenschapsonderwijs in Nederland. Uit de big bang vraag blijkt nu eens te meer dat het bedroevend gesteld is met de wetenschappelijke kennis van Nederlanders.

Onlangs nog werd er in de media hoog opgegeven van de wetenschapspopularisering in Nederland. Nog nooit was er zoveel belangstelling voor natuurwetenschap. Er worden veel Amerikaanse boeken op dit gebied vertaald, er zijn allerlei wetenschappelijke televisieprogramma’s, en het aantal tijdschriften over wetenschap is nog nooit zo hoog geweest. Het mag dan zo zijn dat de belangstelling voor wetenschap groot is, blijkbaar lukt het nog altijd niet om mensen ook wetenschappelijke kennis bij te brengen. Als het Quest-onderzoek iets pregnant naar voren brengt, dan is het wel dat de wetenschapsanalfabetisering in Nederland onheilspellend groot is.

3 thoughts on “Quest-onderzoek bevestigt wetenschapsanalfabetisme in Nederland!

  1. Onderzoek een tijdje geleden (door Eos) in België, bracht al aan het licht dat een derde van de 18-34 jarigen niet wist dat de aarde rond de zon draait.
    Pijnlijk!

  2. -toevoeging-
    Ik zou dus durven te stellen dat het niet zozeer het creationisme is dat hoogtij viert, maar eerder de onwetendheid.

  3. Het valt me op in mijn vriendenkring, hoe weinig mensen geinteresseerd zijn in een discussie over levensvragen, evolutie etc. Dat is moeilijk te vatten als je er, zoals ik, een bovengemiddelde interesse voor koestert. Misschien moet ik maar van vriendenkring wisselen.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: