Close

Verschenen/te verschijnen boeken geloof & wetenschap

= = aangevuld 12 september 2006 = =

De afgelopen tijd zijn er weer een aantal interessante boeken verschenen op het gebied van geloof en wetenschap. Ik zal een aantal hieronder de revue laten passeren.

Frans de Waal heeft weer een nieuw boek op stapel staan, een boek over hoe moraliteit zich ontwikkeld heeft bij mensen en bij dieren: Primates and Philosophers: How Morality Evolved (Princeton University Press).

Marc Hauser heeft eveneens een (lijvig) boek geschreven over moraliteit:Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong (Ecco). Mijn vermoeden is dat zijn insteek nogal wat verschilt van die van De Waal.

Francis S. Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (Free Press). De bioloog Gert Korthof heeft een zeer positieve bespreking van dit boek gegeven, zie HIER.

Jeremy Campbell heeft een boek geschreven over de wijze waarop de natuurwetenschap het spreken en denken over God door de eeuwen heen heeft beïnvloed: The Many Faces of God: Science’s 400-Year Quest for Images of the Divine (W.W. Norton).

Edward O. Wilson, The Creation: A Meeting of Science and Religion An Appeal to Save Life on Earth (W.W. Norton). Wilson is onder andere beroemd geworden door de ontwikkeling van de sociobiologie. Zijn beroemdste boek op dat gebied is Sociobiology: The New Synthesis. Oorspronkelijk stond hij nogal vijandig ten aanzien van religie. Zoals echter in zijn boek Consilience: The Unity of Knowledge al merkbaar is, lijkt hij wat milder te worden. Ik ben dan ook benieuwd wat hij in dit boek te berde brengt.

Michael Ruse, Darwinism and its Discontents (Cambridge Univ. Press). Ruse is agnost (neigend naar atheïsme) maar schrijft zeer sympathiek over religie en vaak vijandig over het levensbeschouwelijk gebruik van evolutietheorie om atheïsme te verdedigen.

Joan Roughgarden, Evolution and Christian Faith: Reflections of an Evolutionary Biologist (Island Press). Een boek van een evolutionist die ook een gelovige is. Als dat maar goed gaat… (grinnik).

Douglas Hofstadter, de schrijver van het wereldberoemde Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid heeft eindelijk een nieuw boek op stapel staan: I Am a Strange Loop (Perseus Books).

Bovendien verschijnt binnenkort een geheel herziene editie van het beroemde boek van Ronald Numbers, The Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design, Expanded Edition (Harvard Univ. Press). In dit boek geeft de historicus Numbers een geschiedenis van het creationisme, waarbij met name naar sociaal-culturele drijfveren wordt gekeken. Het is een klassieker die binnenkort dus in een geheel herziene editie verschijnt.

Het nieuwe boek van de astronoom Owen Gingerich, God’s Universe (Belknap Press 2006) is verschenen. Gingerich is vooral beroemd geworden door zijn historische boeken, zoals The Book Nobody Read: Chasing the Revolutions of Nicolaus Copernicus (Walker & Co. 2004). Nu lijkt Gingerich dus ook een meer constructieve bijdrage aan het religion & science debate te willen geven. Ik vond HIER overigens een mooie recensie van het boek.

Ook Paul Davies, de schrijver van het beroemde & beruchte boeken als God and the New Physics en The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World, heeft een nieuw boek geschreven over de vraag hoe het toch komt dat ons heelal zo is afgesteld dat leven ontstaan kon. Dit boek, The Goldilocks Enigma: Why Is the Universe Just Right for Life? (Allen Lane) verschijnt volgens Amazon op 28 september.

Met veel spanning wordt ook uitgekeken naar het nieuwe boek van Richard Dawkins, The God Delusion (Houghton Mifflin). Zoals de titel al aangeeft, in dit boek trekt Dawkins weer eens van leer tegen religie – nu maar hopen dat daarmee zijn kruistocht eindelijk tot een eind komt en dat hij dan weer gewoon gaat doen waar hij beter in is: boekjes schrijven over evolutie.

Dawkins’ collega-atheïst Sam Harris, de schrijver van The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (W.W. Norton 2005), kreeg naar aanleiding van dat boek veel (boze) brieven. Als antwoord schreef hij een nieuw boekje, wat binnenkort verschijnt: Letter to a Christian Nation (Knopf). Zie voor achtergrondinfo ook zijn website: www.samharris.org.


TIP:
Afgelopen zaterdag, 9 september, stont in NRC Handelsblad een column van Piet Borst, over de vragen die er nog zijn over de oorsprong van het leven. In dat column was hij nogal positief over een boek wat een goed beeld geeft van het vele onderzoek wat gaande is op het gebied van de oorsprong van leven. Het boek wat Borst noemde was Gen-e-sis: The Scientific Quest for Life’s Origins (Joseph Henry Press 2005). 

2 thoughts on “Verschenen/te verschijnen boeken geloof & wetenschap

  1. quote:
    “De bioloog Gert Korthof heeft een zeer positieve bespreking van dit boek gegeven, zie HIER.”
    [boek Francis Collins].
    Dat was deel 1 van het review. Dat gaat alleen over Hfdst 5 (Human Genome). Ik heb het vrij snel gepost vanwege een aantal negatieve recensies, daardoor zou de boodschap van het genoom (Hfdst 5) verloren dreigen te gaan.
    Wacht tot deel 2 klaar is! (Theistic Evolution).

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: