Close

UFO's in Nieuw Zeeland

Op Nu.nl staat vanochtend een interessant bericht, namelijk dat nu ook het Nieuw-Zeelandse leger heeft bekendgemaakt dat ze jarenlang honderden UFO-meldingen heeft verzameld, zonder er overigens iets mee te doen. Er zitten een aantal erg interessante gevallen tussen.

Nieuw Zeeland komt daarmee in het illustere rijtje van landen waarvan de overheid nu heeft bekendgemaakt zich de afgelopen 50 jaar te hebben beziggehouden met UFO's. Zo is het publieke kennis dat de Amerikaanse overheid UFO-activiteit nauwlettend volgt, maar onlangs werd bekend dat ook België, Engeland, Italië, Spanje, en een heel aantal Zuid-Amerikaanse landen zich actief voor UFO's hebben geïnteresseerd (en vermoedelijk dat nog altijd doen). Die landen zijn zeer open geweest over hun 'X-files'.  

Het oorspronkelijke krantenbericht waar Nu.nl zich op baseert is HIER te vinden.

De files zelf zijn hier in te kijken: http://www.stuff.co.nz/national/4486327/Original-files-NZs-UFO-sightings.

Het is overigens erg interessant om te zien hoeveel media-aandacht het fenomeen UFO in 2010 heeft gekregen. Niet alleen zal dat te maken hebben met het 50-jarig bestaan van SETI, maar het lijkt erop dat het UFO-fenomeen weer helemaal terug is van weggeweest. Behalve in Nederland dan, want hier lijkt de journalistiek helemaal ingeslapen of opgeslokt door de Haagse politiek. Zo werden in New York City deze zomer op klaarlichte dag UFO's waargenomen door duizenden mensen. De Amerikaanse TV stond er bol van. Maar in Nederland geen enkel krantenbericht. Maar wie weet gaat dat binnenkort veranderen… 

Voor de liefhebber: de foto bij dit bericht is een UFO, maar geen echte. Het is een artistieke impressie van de indrukwekkende de UFO die in 1997 rond de Amerikaanse stad Phoenix door duizenden waarnemers (waaronder overheidsfunctionarissen) werd waargenomen, zie HIER

7 thoughts on “UFO's in Nieuw Zeeland

 1. Zo hard vechten tegen creationisme, maar dan reclame maken voor andere, minstens even grote prietpraat…

 2. De media schijnen inderdaad niet veel belangstelling te hebben voor UFO’s tegenwoordig. In universitaire kringen leeft het onderwerp echter volop, zie de twee blogs over de lezingen van Coen Vermeeren in het kader van het Studium Generale van meerdere universiteiten en hogescholen op http://www.skepsis.nl/blog/ .

 3. Atsou-Pier,
  Vermeeren wordt door de Stichting Skepsis volledig onderuit gehaald. Ik vind dat er veel op de man wordt gespeeld en niet zozeer op de boodschap. Wat ook Vermeerens persoonlijke visie is op UFO’s, hij stelt dat er teveel meldingen zijn om het fenomeen UFO’s nog langer te negeren. Er moet meer onderzoek komen. Ik ben het daar volledig mee eens. Vermeerens lezing is overigens een eye-opener en absoluut geen ‘prietpraat’. Hij is hier te bekijken: http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/Viewer/?peid=f20e673d0cdf422bae92a6913ee867d6.
  Een langere lezing is hier te vinden:
  http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/Viewer/?peid=b859808c04254b798d942b6856b8548d.
  Overigens lees ik zojuist (hier: http://www.skepsis.nl/blog/2010/12/coen-ufo-vermeeren-onder-toezicht/) dat het Stichting Skepsis is gelukt door middel van pressie op de TU Delft, dat Vermeeren onder toezicht is gesteld. Ik vind dat echt een heel kwalijke zaak, die toch aan censuur grenst.

 4. Taede,
  Er zijn nog veel meer meldingen over gebedsgenezing. Bezie je die dan ook als mogelijk waarheidsgetrouw?

 5. De Studiums Generale organiseren op grond van de WHW lezingen etc. op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. Onder andere voor studenten, zodat die met andere vakgebieden dan hun eigen in aanraking komen (het bevorderen van inzicht in de samenhang van de wetenschappen). Op academisch niveau uiteraard. Van dit alles was bij de lezingen van lucht- en ruimtevaartdeskundige Coen Vermeeren mijns inziens geen sprake. Het was slechts een aaneenschakeling van suggestieve beweringen en complottheorieën afkomstig van onduidelijk sites en esoterische lectuur, verkondigd met het gezag van zijn wetenschappelijke status. Ik was het allemaal al eerder tegengekomen ; men zou er met gemak een nieuwe skeptische encyclopedie van kunnen samenstellen.
  Op de man spelen (u hebt het Skepsisblog “TU Delft gekaapt door aliens !” toch wel gelezen ?), pressie en censuur, nou nee. Ik weet niet wat prof. Sluijter aan de Rector Magnificus van TUD schreef, maar de ene prof mag toch wel tegen de andere zeggen dat er op een Studium Generale (mijn woorden) onzin wordt verkocht in plaats van wetenschap ? Ergens valt toch nog wel een grens te trekken tussen zin en onzin ?
  Toen u (als theoloog) in de eerste video de heer Vermeeren allerlei beweringen hoorde doen over UFO’s en aanverwante zaken op middeleeuwse religieuze schilderijen, bekroop u toen niet de gedachte dat de heer Vermeeren zijn huiswerk niet had gedaan, anders gezegd, dat hij eerst maar eens in de (christelijke) iconografie zou moeten duiken alvorens de spes patriae verkeerd voor te lichten ?

 6. Ach ja, Ufo’s waren er in bijbeltijden ook al. De landing van God op de Sinaï, Ezechiël die een rondvlucht maakt in een buitenaardse helikopterachtige vliegmachine… Het idee dat het optreden van Jezus op aarde onderdeel is van een boosaardig buitenaards complot heeft mij ook altijd sterk aangesproken.
  UFO’s passen ook erg goed in het idee van theïstische evolutie, waarbij de sturing dan niet zozeer door goden plaatsvindt als wel door buitenaardse wezens, waarvoor wij dan fungeren als een soort dierentuin.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: