Close

'Truth or Dare'

Wie kent de Stichting ‘Truth or Dare’?

Toevallig zocht ik vanmiddag op internet naar besprekingen van het boek van Geisler & Turek en zo kwam ik terecht op de site van de stichting Truth or Dare. Dit is een mooi gemaakte site, met een afschrikwekkende dinosauriër als boegbeeld. De stichting adverteert met een promoclip (klik op het televisietje rechtsonder in beeld), die er erg mooi en vooral professioneel uitziet.

Het promofilmpje verwijst naar een congres wat in april 2006 is georganiseerd en waar Cees Dekker en René van Woudenberg hun medewerking blijkbaar aan gegeven hebben. Ik ken het congres niet, en ook de stichting niet.

Bovendien zag ik – en dat is natuurlijk alleszins prijzenswaardig (*ironische gniffel*) – dat ze mijn boek aanprijzen op hun site.

Toch, ik vraag me af wat dit voor club is. Op de “FAQ” van deze stichting staat het volgende te lezen:

Wat wil ‘Truth or Dare’ beslist NIET?
1. ‘Zieltjes winnen’ voor een van de betrokken kerkgenootschappen.
2. De bijbel als een soort wetenschappelijk handboek naar voren schuiven.
3. Sturend zijn in de uitkomsten van de te voeren debatten.
4. Religie als wetenschap verpakken.
5. Een fundamentalistisch creationisme promoten.

Het gaat ‘Truth or Dare’ om het vormgeven van open debatten waaruit een ieder zijn / haar conclusies kan trekken. Ook (en misschien wel juist) christenen zullen zich hierin kwetsbaar moeten opstellen. Leren van elkaar en respect voor elkaar staan voorop.

Dat klinkt veelbelovend. De stichting profileert zich als een aangever: er is blijkbaar behoefte aan een debat over geloof en wetenschap en Truth or Dare helpt in het faciliteren van dit debat. Prima.

Maar vervolgens kijk ik onder “Nieuws” en zie ik – tot mijn ontsteltenis – het volgende. Ik heb op mijn weblog al eens verwezen naar het boek van Geisler & Turek. Arkboeken heeft hierbij een studiegids uitgegeven, en wat lees ik:

Truth or Dare heeft samen met Frank Turek bij dit boek een gelijknamige studiegids geschreven. Naast samenvattingen van de hoofdargumentaties bevat deze studiegids onder andere diverse discussievragen en literatuurverwijzingen. De literatuurlijsten bevatten zowel (liberaal-)christelijke, seculiere als atheïstische werken om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de behandelde materie. Studiekringen binnen kerkgenootschappen, christelijke studentenverenigingen en andere in dit onderwerp geïnteresseerde groepen of individuen kunnen met deze gids hun voordeel doen.

Ik begin hierdoor de kriebels te krijgen, maar ik probeer objectief te blijven. Gaat het hier werkelijk om een groep gelovigen die het debat tussen geloof & wetenschap willen aanmoedigen, of is de vermeende objectiviteit van deze stichting slechts een dekmantel om Intelligent Design-achtige ideeën te verkondigen?  Dat deze stichting zich bezighoudt met het boek van Geisler & Turek doet mij het ergste vrezen. En wie bekostigt deze stichting? En wie zijn de personen die erachter zitten?

Wie meer weet over deze stichting, mag (graag) reageren op deze weblog.

4 thoughts on “'Truth or Dare'

 1. hoi,
  ik was nog niet klaar met mijn stukje over truth or dare en toen drukte mijn dochtertje op enter of een ander knopje… heb je het nog?
  Gr, Pieter

 2. Hallo Pieter,
  Ik heb geen eerder stuk van je ontvangen, behalve dan het stukje wat jij hierboven hebt getypt. (Sorry van op deze wijze reageren, maar ik had je e-mailadres niet. Als je dat stukje nog hebt, dan zal ik deze twee reacties verwijderen.)
  Groetjes,
  Taede

 3. Hoi Taede,
  Ik ben één van de deelnemers in stichting Truth or Dare. De stichting is een voortzetting van het team dat in april jl. een congres over de relatie tussen geloof en wetenschap organiseerde en bestaat uit academisch geschoolde christenen, die woonachtig zijn in de stad Groningen e.o.. Wij proberen onze activiteiten kostendekkend te houden met een (zo laag mogelijke) entreeprijs. Gelukkig is de Rijksuniversiteit Groningen tot nu toe zeer toeschietelijk geweest in het beschikbaar stellen van accommodaties, wat de kosten beperkt.
  Wij nemen zelf geen standpunt in over de plausibiliteit van (al dan niet wetenschappelijke) theorieën over het ontstaan van de aarde en ontwikkeling van het leven. Toen wij met Cees Dekker voor het congres samenwerkten noemde men ons ‘ID-ers’. Tijdens de (vervolg)cursus ‘geloven en denken’ deden we een beroep op een Groningse evolutiebioloog, wat volgens sommigen (voornamelijk creationisten) erop duidde dat we inmiddels waren afgegleden tot evolutionisme en darwinisme. Zoals onze website http://www.truth-or-dare.nl ook aangeeft willen we wetenschappers met verschillende standpunten ‘slechts’ bijeen brengen voor het debat. Over de (niet-)redenen hiervoor informeert onze website uitvoerig. Die redenen wijken waarschijnlijk niet af van jouw motieven om in de ‘pen’ te klimmen over dit onderwerp.
  De reden om mee te werken aan de studiegids voor ‘Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn’, is dat wij in het boek van Geisler & Turek een goede aanleiding tot discussie (binnen kerken) zien. En we proberen die discussie zo breed mogelijk te trekken, ondermeer door te verwijzen naar literatuur die tegenovergestelde standpunten verdedigd. Dat is ook de wens van Ark Boeken geweest.
  Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en je misschien nog eens te mogen benaderen voor één van onze activiteiten.
  Hartelijke groet,
  Pieter Gorissen

 4. Hallo Meneer Smedes,
  Allereerst moet ik zeggen dat ik nogal ben geschrokken over je recensie over het boek Ik heb te weinig geloof om atheist te zijn.
  Begrijp me goed, maar ik sta er in op een manier dat geen waarheid te hard hoort te zijn.
  het probleem van deze wereld is dat mensen hun eigen waarheid aannemen. Nu hebben Frank en Norman dit misschien gebracht op een manier die niet iedereen aanspreekt. (Sterker nog, als je iemand weet te overtuigen van dat dat de waarheid is, dan ben je grof in deze wereld.)
  Begrijp me goed, we zullen het misschien niet eens zijn over het boek, misschien zie jij het geloof anders dan ik, maar ik moet wel zeggen dat je deze schrijvers erg te kort doet om deze boek als Grof te beschrijven, want er staan toch wel erg goede dingen in. (Hoewel het erg hard kan aankomen, en waar Christenen zich nederig moeten opstellen zoals u hierboven beschrijft, moeten vele Atheisten dat ook, die bij voorbaat al vele religies over 1 kam scheren en uitsluiten zonder de bewijzen echt te kennen.)
  Vervolgens zou u niet moeten vergeten dat deze mensen het geloof puur baseren op wetenschap en verstand. Zij laten alleen zien dat er minder geloof nodig is om een Christen dan Atheist te zijn, waar overigens niets mis mee is!
  Vriendelijke groet,
  Frits Mollema

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: