Close

Theologen ten prooi aan de duivel…

Vanuit de „krochten van de duisternis” proberen de duivel en zijn dienaren alle werk van God te vernielen. „Daarom zal hij regelmatig studenten theologie op de huid zitten”, herhaalde [ds. W. Markus] meer dan eens. „Zij die mensen over God willen vertellen, zijn een prooi voor de duivel. Maar gelukkig zijn we niet weerloos, maar veilig achter het bloed van Christus.”

Zo bericht het RefDag vandaag vrolijk…

2 thoughts on “Theologen ten prooi aan de duivel…

  1. Tja, ik krijg van zulke stukjes altijd de kriebels. Het lijkt alsof deze dominee lijdt aan paranoia. Zijn opvattingen lijken mij in ieder geval niet erg bevorderlijk voor het welzijn van hem en zijn studenten. Daarnaast getuigt het stukje naar mijn idee ook van een erg primitief godsbeeld. Niet meer van deze tijd….
    Gegroet Hugo

  2. Hoi Hugo,
    Helemaal mee eens. Het was enerzijds vanwege de curiositeitswaarde, anderzijds vanwege de grappigheid (dat ik als theoloog achter het bloed van Christus verscholen zit) dat ik dit stukje heb geplaatst. Maar ook bij mij gaan met dit soort taal de rillingen over de rug.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: