Close

“Godsdiensten zijn niet gelijk”

Eergisteren – maandag – promoveerde in Utrecht de theologe en predikante Heleen Maat. Zij was een van de paranimfen bij mijn promotie in 2004, en maandag was haar eigen promotie. Ze heeft een leuk boek geschreven, Religious Diversity, Intelligibility and Truth: An Inquiry into Epistemological and Theological Aspects of Religious Pluralism (uitg. Boekencentrum) en het Reformatorisch Dagblad wijdde een artikel aan haar promotie en boek.

In haar boek analyseert Maat een aantal toonaangevende denkers die over religieus pluralisme hebben nagedacht. Uiteindelijk is haar conclusie dat al die denkers nog altijd in een soort van eenheids-paradigma geworteld zijn, waarin ze de diversiteit van religies tot een essentie die ze gemeenschappelijk zouden hebben, proberen te reduceren, zeg maar het idee dat Allah en de God van het joden- en christendom dezelfde zouden zijn. Maat meent dat alleen de nadruk op het verschil tussen de religies de eigenheid en integriteit van die religies kan waarborgen – en daarmee heeft ze m.i. helemaal gelijk.

Een interessante opmerking die ze tijdens de promotieplechtigheid maakte en die ook in het Refdag-artikel genoemd is deze:

„Er is meer zicht gekomen op de verschillen. Voor mij is er geen absolute waarheid. Als predikante uit het midden van de kerk, met eigentijdse theologische opvattingen, voel je soms meer verwantschap met een liberale jood of moslim dan met iemand van je eigen christelijke traditie. En dan vraag ik me wel eens af of we binnen de christelijke traditie nog over dezelfde God spreken.”

Ik moest even grinniken toen ze deze opmerking maakte. Ik begrijp precies wat ze bedoelt. Met name de achterban van de EO en het Refdag, maar ook christelijke fundamentalisten en creationisten zijn gelovigen waar ik niet mee door één deur kan. Ze lijken in een heel andere wereld te leven. Hoewel ze het jargon van het christelijk geloof bezigen, begrijp ik niet wat ze zeggen. Ze zijn voor mij te vreemd, vreemder dan gelovigen van andere geloofstradities of zelfs ruimdenkende atheïsten.

1 thought on ““Godsdiensten zijn niet gelijk”

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: