Close

Symposium Deus et Machina – aanstaande woensdag!

Ik heb er al eerder over bericht: het project van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) over religie, technologie en samenleving. Aanstaande woensdag is het dan zover: dan wordt het boek gepresenteerd, ‘s middags in Den Haag. Het symposium – en ook het boek – heeft als titel gekregen Deus et Machina. Door even een mailtje te sturen (zie onder) kan iedere geïnteresseerde aan het symposium deelnemen. De uitnodiging luidt alsvolgt:

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) heeft de afgelopen jaren een verkenning uitgevoerd naar de verwevenheid van technologie en religie. Daarin zijn de wisselwerkingen tussen technologie en religie op verschillende maatschappelijke terreinen (zoals voeding, gezondheid, communicatie en milieu) in kaart gebracht.

Aanleiding voor de verkenning was dat technologie en religie beide een belangrijke rol spelen in de wereld van vandaag. Ze worden echter niet vaak in een adem genoemd. Hebben ze ook iets met elkaar te maken? Zijn er interacties tussen beide? Zijn er religies die innovatie stimuleren of technologische vooruitgang juist frustreren? Welke rol kan religie nog spelen in een technologische cultuur en welke rol speelt ze? Welke invloed hebben technologische ontwikkelingen op de religieuze beleving? Op dergelijke vragen worden verrassend weinig antwoorden gezocht of gegeven. Met het boek ‘Deus et Machina, over de verwevenheid van technologie en religie’ geven we een eerste aanzet voor die antwoorden en een visie op de thematiek. Het boek presenteren we op het gelijknamige symposium.

Tijdens het symposium willen we u niet alleen een goed boek mee geven, maar daar nog iets aan toevoegen. Zo zullen enkele sprekers waaronder Ab Klink, minister van VWS en Josee van Eijndhoven, hoogleraar Sustainable Management hun verhaal over de verwevenheid van technologie en religie vertellen. Daarnaast is er een forum van prominente personen uit wetenschap, technologie, religie, beleid en bedrijf samengesteld. Zij discussiëren onder leiding van dagvoorzitter Harry Starren graag met u verder over de verwevenheid van technologie en religie in onze multireligieuze en technologische cultuur.

We hopen u op woensdagmiddag 22 oktober 2008 te mogen verwelkomen. U kunt zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier of een e-mailbericht aan Rosemarijke Otten [zie link hieronder voor e-mailadres].

Zie ook de uitgebreide berichtgeving op de website van STT: HIER.

De lijst van medewerkers (zie HIER) is ronduit indrukwekkend te noemen. Ik ben zeer benieuwd hoe het boek eruit ziet, en ook of het veel respons zal hebben. Hoewel de relatie tussen religie en natuurwetenschappen al behoorlijk besproken is, is de relatie tussen religie en technologie nog grotendeels een onontgonnen terrein. Het is dan ook fantastisch dat STT dit initiatief heeft opgepakt. Nederland loopt met dit initiatief zelfs vooruit op Amerikaanse discussies!

1 thought on “Symposium Deus et Machina – aanstaande woensdag!

  1. Eens zal de robot de mens als zijn schepper ‘weten’. Maar dat maakt de mens niet aanbiddenswaardig voor de robot. Misschien geldt zelfs het tegendeel. De mens wordt nooit de God van de robot. God is namelijk Het Heilige.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: