Close

Stichting Toekomstbeeld der Techniek: Technologie en Religie

Vandaag start een nieuw en spannend initiatief om de relatie tussen technologie en religie te onderzoeken. Een tijd geleden werd ik door Michiel van Well, één van de projectleiders van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek benaderd of ik interesse had om mee te werken aan een studie over de relatie tussen technologie en religie. Aangezien ik de laatste tijd steeds meer geïnteresseerd raak in technologie, techniekfilosofie en de link met theologische antropologie – dit was ook het onderwerp van mijn NWO-aanvraag – ben ik natuurlijk op deze uitnodiging ingegaan. Vanmiddag vindt de startbijeenkomst plaats in Den Haag.

De aanleiding (volgens de STT-website):

“Zowel technologie, religie alsook de relatie tussen beide spelen een belangrijke rol in nationale en internationale ontwikkelingen. Technologie en religie zijn terug te vinden in het denken en doen rondom thema’s als globalisering, de opkomst van nieuwe economische grootmachten zoals China en India, het ontstaan van een multiculturele samenleving en ook in (Nederlandse) debatten over technologische ontwikkelingen en in debatten over normen en waarde.

De afgelopen maanden heeft STT onderzocht of er aanleiding is om een verkenning te doen op het gebied van technologie en religie. Daaruit bleek dat er weliswaar veel onderzoek gedaan wordt naar de wisselwerking tussen technologie en samenleving en dat er veel aandacht is voor de maatschappelijke rol van religie, maar dat er desondanks nauwelijks inzicht blijkt te zijn in de wisselwerking tussen technologie en religie.

Het gebrek aan kennis betekent echter allerminst dat er geen belangstelling is voor technologie en religie. In gesprekken met spelers uit de velden van bedrijfsleven, onderzoek, religie en beleid bleek een grote belangstelling voor en behoefte aan inzichten in de wisselwerking tussen technologie en religie. Dat die behoefte en belangstelling niet eerder geresulteerd hebben in verkenningen of onderzoek heeft verschillende oorzaken. De relatie tussen technologie en levensbeschouwing is complex, het blijkt niet eenvoudig er grip op te krijgen. Dat wordt versterkt doordat kennis over technologie en over levensbeschouwing vaak uit sterk verschillende (vak)gebieden komt. Technologen en theologen verstaan elkaar vaak niet vanzelfsprekend, wat de wederzijdse uitwisseling en belangstelling niet bevordert. Daarnaast heeft het thema een zekere gevoeligheid. Religie maakt zowel bij voor als tegenstanders sterke gevoelens los, dat kan leiden tot ongenuanceerd stevige meningen en dat kan gedegen onderzoek naar of zinnige gedachtewisseling over de thematiek in de weg staan of frustreren. Dat alles maakt een verkenning naar de wisselwerking tussen technologie en levensbeschouwing niet eenvoudig, maar ook zeker niet minder interessant en relevant.

Het terrein van technologie en levensbeschouwing is een nog onontgonnen gebied, waar intellectueel interessante en maatschappelijk relevante vragen liggen. Voor STT is dat aanleiding om een verkenning naar de wisselwerking tussen technologie en religie uit te voeren. Temeer daar kennisuitwisseling en netwerkvorming van groot belang om die vragen te beantwoorden. Dat sluit goed aan bij de ervaring en werkwijze van STT.”

Voor de geïnteresseerde: meer achtergronden van het project zijn HIER te vinden.

Als er meer nieuwtjes zijn, zal ik ze uiteraard melden.

%d bloggers liken dit: