Close

Overleg Stichting Oude Wereld met OCW: het officiële persbericht

Naar aanleiding van een e-mail die ik vanmiddag naar de Stichting De Oude Wereld heb gestuurd, ontving ik zojuist van Kees-Jan van Dam een e-mail met het officiële persbericht. Het is nog niet op hun eigen website te vinden, ik heb er verder ook geen bericht over ontvangen dat het niet gepubliceerd mocht worden, dus ik plaats de tekst integraal hieronder. Het officiële document (in PDF) is HIER te vinden. Dit persbericht ligt blijkbaar ook ten grondslag aan het artikel in CV Nieuws. De conclusie: ondanks de herhaalde weigering van het ministerie van OCW om met de creationisten in gesprek te gaan (getuige de brieven van het ministerie die op de website van de Stichting te vinden zijn), is er nu dus blijkbaar wél van contact tussen de Stichting en het ministerie van OCW. Waardoor zou het ministerie zijn overtuigd?

Fouten in schoolboeken

Stichting De Oude Wereld mag zelf aan de slag om fouten in schoolboeken aan de kaak te stellen. Dat bleek uit overleg vorige week woensdag van de Stichting met het ministerie van OCW over de dominantie van de evolutietheorie. De stichting toonde zich bezorgd over het gemis aan werkelijkheidszin van de evolutietheorie in schoolboeken. Het Ministerie vertrouwt op het zelfcorrigerend vermogen van onderwijs, methode-ontwikkelaars en schoolboekenuitgevers. Wel wil het Ministerie meer aandacht vragen voor wetenschapstheoretische achtergronden. Het Ministerie wil graag een kritische houding van leerlingen stimuleren.

Stichting De Oude Wereld heeft de nieuwe examenprogramma’s voor de bètavakken geanalyseerd en daarover met het ministerie van OCW contact gezocht. Een doorn in het oog van de Stichting is het kennelijke monopolie dat de evolutietheorie in deze programma’s heeft. Een andere wetenschappelijke ontstaanstheorie krijgt geen plaats in de examenprogramma’s. Dit strookt niet met de wetenschapstheorie die leert dat een theorie niet gelijk gesteld mag worden aan waarheid. De scholen hebben zelf alle vrijheid om aanvullende theorieën te doceren, aldus het Ministerie. Ze mogen het zelf regelen.

De stichting constateerde tijdens het overleg dat de evolutietheorie zich weinig aantrekt van de werkelijkheid. Gepresenteerd werd een lijst met gegevens die door de evolutietheorie niet kunnen worden uitgelegd. Deze gegevens worden gewoonlijk echter bij de beschrijving van de theorie buiten beschouwing gelaten of gemarginaliseerd. In schoolboeken worden diverse achterhaalde argumenten over evolutie gegeven en worden interpretaties als feiten gepresenteerd. Op deze wijze blijft er weinig over van het recht van kinderen op informatie en een eigen mening.

Een ontstaanstheorie die niet spoort met de gegevens kan ook niet zonder economische gevolgen blijven. Er zijn voorbeelden van miljarden euro’s schade doordat financiers blindelings op onderdelen van de evolutietheorie hebben vertrouwd, zoals de opslag van radioactief afval in de zoutmijn Asse II. De stichting vreest dat de examenprogramma’s grote economische schade tot gevolg zullen hebben als de evolutietheorie als enige aan de kinderen zal worden voorgehouden. Een verdere teloorgang van Nederland als kennisnatie in Europa wordt gevreesd.

Het Ministerie liet weten niet van plan te zijn om de Tweede Kamer om goedkeuring voor de examenprogramma’s te vragen.

Tot zover de tekst van het persbericht. Ik geef toe, het lijkt allemaal niet zo dreigend – het ministerie heeft niets toegezegd. Maar toch. De creationisten zitten blijkbaar bij OCW aan tafel als serieuze gesprekspartners. En wat als het burgerinitiatief van de Stichting onverwacht een succes wordt? Ik vind van deze hele gang van zaken, hoe langzaam die ook gaat, toch een behoorlijke dreiging uitgaan. Ik hóóp dat ik ongelijk krijg. Maar de tijd zal het leren. 

Ik heb overigens zojuist ook contact opgenomen met het Ministerie van OCW om over een aantal vragen opheldering te krijgen. Wordt dus opnieuw vervolgd… 

Zie overigens ook de reactie vanuit atheïstische hoek: <a href="http://www.godvoordommen.nl/2011/04/27/stichting-oude-wereld-gaat-lesmateriaal-evolutie-corrigeren/">http://www.godvoordommen.nl/2011/04/27/stichting-oude-wereld-gaat-lesmateriaal-evolutie-corrigeren/</a>. 

9 thoughts on “Overleg Stichting Oude Wereld met OCW: het officiële persbericht

 1. het is zo moeilijk mensen die het volgende schrijven ook maar enigszins serieus te nemen:
  Er zijn voorbeelden van miljarden euro’s schade doordat financiers blindelings op onderdelen van de evolutietheorie hebben vertrouwd, zoals de opslag van radioactief afval in de zoutmijn Asse II
  Opslag van radioactief afval en evolutie? Hoe haal je dit bij elkaar?

 2. Gerdien,
  Ik begrijp die stilte ook niet helemaal. Zijn ze gewoon niet geïnteresseerd? Of denken ze dat negeren de beste remedie is? (Dat zou overigens voor het RD een rare move zijn, aangezien die de meest creationistische achterban hebben. Of weten ze ook niet wat ze met die gasten van Stichting de Oude Wereld aanmoeten? Zoals ook het geval is met Peter Borger?) Of is het wellicht stilte voor de storm? Broedt er iets? – Ik weet het dus niet.

 3. “”het is zo moeilijk mensen die het volgende schrijven ook maar enigszins serieus te nemen:
  Er zijn voorbeelden van miljarden euro’s schade doordat financiers blindelings op onderdelen van de evolutietheorie hebben vertrouwd, zoals de opslag van radioactief afval in de zoutmijn Asse II.
  Opslag van radioactief afval en evolutie? Hoe haal je dit bij elkaar?”””
  Gerdien voordat je je oordeel weer klaar hebt liggen: dit is een persbericht.
  Achterhaal eerst eens of dit gezegd is en waarom!
  Jij gelooft alles wat de media zegt achteloos?

 4. Het is het door de Stichting De Oude Wereld rondgestuurde persbericht, dus zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen verhaal.
  Het is niet door de pers, maar door hunzelf opgesteld. Dat is wat een persbericht is, een bericht voor de pers met iets dat je aan de pers wilt laten weten.

 5. Het blijft een fascinerend zinnetje. Ik kon nergens onderbouwing vinden. Wel vond ik in een e-boek over Intelligent Design deze frase:
  “An Intelligent Design theory view of my H2 Atom Model and the H2 Structure of Atoms clearly shows that reducing pressure, increasing temperature and ionization can result in rapid decay of radioactive materials by several orders of magnitude. These conditions obviously occurred at the times of creation and the Flood as discovered by Creation Science nuclear decay of radioactive isotopes and are occurring in space today. This knowledge can be used to solve today’s enormous problem of nuclear waste management and disposal. To treat radioactive waste, simply place the material between plates of a capacitor in a lead and 10boron atom model (or other conductive metal) vacuum chamber, draw a vacuum, increase the temperature and vary the frequency and amplitude of the voltage until electrons are drawn off the capacitor and protons impinge on the lead and 10boron container. Cool this container and ground it through a resistor so that voltage and current of the released electrons can be measured for control of the experiment. Nuclear waste can be quickly decayed to stable products such as gold, platinum and lead. The current through the resistor may be usable as a nuclear power source.
  Nuclear waste disposal can be accomplished through a process of electronic radioactive isotope treatment. All it takes is a little Intelligent Design Theory”.
  Voor mij is het abracadabra, maar wie het wil checken, zie: http://www.intelligentdesigntheory.info/nuclear-waste-disposal.html

 6. Elisha,
  Gerdien heeft inderdaad gelijk. Ik heb het persbericht bij de Stichting De Oude Wereld opgevraagd. Het is dus hun eigen verhaal (CV Nieuws baseerde zich ook op dit persbericht). Wel heb ik ondertussen bij OCW vragen ingediend om een soort “wederhoor” toe te passen. Want je hebt gelijk: het zou best kunnen dat de Stichting De Oude Wereld de zaken voor henzelf veel mooier voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. (Met andere woorden: misschien dat OCW een hele andere kijk heeft op het gesprek met de Stichting.)

 7. Ik zou niemand aanraden om tijd te besteden aan http://www.intelligentdesigntheory.info, want dat gaat echt nergens over. Laat die meneer zijn theorieën maar eens gaan bewijzen, in plaats van luchtkastelen te bouwen. Dit werkstukje doet wat middeleeuws aan met heel veel doorredeneren, maar zonder enig gebruik van empirie. Ach wie weet, misschien kan hij wel in een handomdraai het radioactief-afvalprobleem oplossen, mijn zegen en mijn dankbaarheid heeft hij.
  Disclosure: ik heb vijf jaar natuurkunde gestudeerd, dus ben al helemaal gehersenspoeld.

 8. Eduard, ik aanvaard graag je expertise in dezen. Maar het citaat geeft misschien antwoord op Gerdiens vraag wat opslag van atoomafval en evolutietheorie met elkaar te maken hebben. Heeft blijkbaar iets te maken met bepaalde aannames over halfwaardetijden e.d. waarvan de evolutietheorie uitgaat en die volgens deze meneer (en andere creationisten) niet kloppen. Dat valt dan experimenteel aan te tonen door atoomafval op te slaan volgens de aanwijzingen van deze meneer. Hm, wie durft het experiment aan? Eerst een goede verzekering afsluiten.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: