Close

Creationisten boeken overwinning bij ministerie van OCW

Even snel een berichtje om toch maar vooral aan de bel te trekken. Volgens een persbericht is de Stichting de Oude Wereld bij het ministerie van OCW uitgenodigd om te spreken over het voorstel over “fair science”. Het ministerie van OCW heeft de creationisten volledig serieus genomen als gesprekspartner, en uitgenodigd om aan de slag te gaan en de “misstanden” in de schoolboeken wat betreft de evolutietheorie aan de kaak te stellen en te corrigeren. Met andere woorden: de creationisten hebben in Nederland hun eerste overwinning behaald. 

Sommige mensen menen dat dit weinig voorstelt. Ik heb echter een andere mening. Volgens mij is er hier iets grondig mis aan het gaan en heeft OCW een paard van Troje binnengehaald. Wie ook maar iets weet van de Amerikaanse discussies over Intelligent Design en creationisme, die ziet dat momenteel (d.w.z. met name sinds de Dover-trial van 2004/2005) de strategie van creationisten en ID’ers is geworden: teach the controversy. Er wordt gesuggereerd dat kinderen kritisch denken moet worden bijgebracht, wat natuurlijk prachtig lijkt. Maar de evolutietheorie wordt als speerpunt gemaakt. Het doel is uiteraard “aan te tonen” dat de evolutietheorie een slechte theorie is, en te suggereren dat “alternatieven”, zoals creationisme of ID, beter zijn. OCW heeft nu de Stichting de Oude Wereld groen licht gegeven om ook in Nederland die strategie volledig uit te bouwen.

Met andere woorden, het lijkt weinig voor te stellen, maar de effecten kunnen groot zijn. Immers, hierdoor claimen creationisten dat OCW volledig achter hun initiatief staat. OCW ziet hen immers als een respectabele gesprekspartner? Hiermee krijgen creationistische organisaties in Nederland een ongelooflijke steun in de rug. En daarmee staat creationisme volledig op de kaart.

Het wordt tijd dat evolutiebiologen samen met theologen optreden om aan te geven wat er wetenschappelijk én theologisch mis is met creationisme. 

Het is toch ongelooflijk wat voor een enorme vlucht het creationisme in Nederland sinds 2008 heeft genomen (toen bekend werd dat creationisme zich hevig ging verzetten tegen het Darwin-jaar, o.a. met een huis-aan-huis verspreide anti-evolutiefolder)… Hoeveel verder zal het nog gaan? Wordt Nederland dan toch het Kansas van Europa?

UPDATE, 14.54 uur: N.a.v. mijn tweet heeft o.a. ook Diederik Samson gereageerd. De website van CVNieuws blijkt momenteel lastig te bereiken, vermoedelijk door alle aandacht. Geen toegang? Dan later gewoon nog eens proberen. 

19 thoughts on “Creationisten boeken overwinning bij ministerie van OCW

 1. Ja, maar dat is dus niet het punt. (Dat kan het echter wel worden!) Op dit moment is het punt dat OCW creationisten een plaats aan de tafel gunt en ze dan ook nog eens min of meer de opdracht geeft om de claims in de schoolboeken te checken. Het hele “fair science” document staat bol van de standaard-creationistische argumenten. Het is gewoon te gek voor woorden dat OCW dat serieus neemt. De mensen van OCW hebben dus gewoon absoluut geen benul wat ze aan het doen zijn, dáár gaat het om. OCW gaat toch ook geen Holocaust-deniers aan tafel uitnodigen om de geschiedenisboeken te laten checken? Ik geef toe dat dit weer een argumentum ad nazium lijkt, maar het gaat mij om het principe, en objectief bekeken is dat hetzelfde.

 2. Het persbericht op Cvnieuws zou wel eens een canard kunnen zijn.
  Het afwijzende antwoord van de minister staat onder Dowloads op de site van de Stichting De Oude Wereld (brief van 25 februari). Als het waar zou zijn zou dat toch op die site te vinden moeten zijn.
  Maar het zou me niet verbazen als in leerboeken constructies zouden staan als : dit snaveltje is puntig omdat het vogeltje dan beter kan eten. Dat kan volgens mij niet, evolutionair gezien.

 3. Atsou-Pier,
  Ik kan het me bijna niet voorstellen dat het een canard is. Waarom zo’n bericht de wereld in strooien? Het is geen 1 april. Maar ik geef toe dat het vreemd is dat er geen borstkloppend bericht op de site van de Stichting staat. Alle correspondentie met OCW staat voor zover ik kan nagaan online en is negatief ben de Stichting toe. Ook is raar dat er verder op Internet niets hierover te vinden is. Of de Stichting is bezig iets voor te bereiden, en er komt nog wat. De Stichting is helaas alleen per mail te bereiken, geen telefoonnummer.
  Ik heb de auteur van het artikel (ene Ronald Koops) geprobeerd te bellen, maar die is onbereikbaar. Ik moet het morgen weer proberen.
  Aanvulling, 16.57 uur: Ronald Koops blijkt journalist én musicus te zijn. Muziekstijl laat zich raden, zie: http://www.ronaldkoops.nl/.
  Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen.

 4. Overigens begint het CVNieuws-artikel met de melding dat het gesprek vorige week woensdag heeft plaatsgevonden. Het kan dus best zijn dat de website behoorlijk achterloopt (het is een betrekkelijk eenvoudige Joomla-website, en wordt vermoedelijk door een particulier bijgehouden, die blijkbaar niet zoveel tijd heeft). Ik vermoed dus dat er nog een verder verslag zal volgen. Wat de moeite waard zou zijn, was een reactie van iemand van OCW die bij het gesprek aanwezig was.

 5. @ Atsou,
  ‘dit snaveltje is puntig omdat het vogeltje dan beter kan eten’ .. of wel, omdat het snaveltje van het vogeltje puntig is kan het beter eten’. Wat is precies logisch volgens u?
  Als het vogeltje een ‘hoekig’ snaveltje had, was het ‘hoekig vogeltje’ dan uitgestorven?

 6. Als het vogeltje een ‘hoekig’ snaveltje had, was het ‘hoekig vogeltje’ dan uitgestorven?
  Ik zou dan denken: Hoe komt dat vogeltje aan dat hoekige snaveltje ?

 7. Eerlijk gezegd vind ik dit een goeie zaak; vanuit de wetenschap zijn heel wat goeie argumenten die pleiten voor creationisme, maar die worden veel te weinig gehoord; het is niet zomaar een ander snaveltje. Waarom kunnen niet beide worden onderwezen?

 8. Op de website van “De Oude wereld” vind ik alleen dit bericht:
  “Op 25 februari 2011 reageerde de Minister alsvolgt:
  “Ik heb uw uitvoerige brief met aandacht gelezen. Uw bezwaren tegen de voorgestelde nieuwe examenprogramma’s, waarin u aandacht mist voor andere opvattingen naast de evolutietheorie, onderschrijf ik niet.
  De vier breed samengestelde commissies die de nieuwe programma’s hebben ontwikkeld, hebben zich geconcentreerd op de kennis en vaardigheden waarover havisten en vwo-ers dienen te beschikken om met succes aan een vervolgstudie te kunnen beginnen. Begrijpelijkerwijs – ook vanwege de beperkte tijd die er voor elk vak beschikbaar is – is daarbij gekozen voor de in de wetenschap dominante opvattingen.
  De vrijheid van onderwijs die wij in ons land kennen staat er borg voor dat de stof in de klas kan worden aangeboden op een wijze die past bij de eigenheid van de school. Daarbij is er alle ruimte om aandacht te schenken aan verschillende zienswijzen en bestaat er vrije keuze in de daarbij te gebruiken leermiddelen. Ik vertrouw erop dat de scholen daarvan een goed gebruik zullen maken.”
  Dus waar dit persbericht vandaan komt?
  Overigens, als je het pb goed leest, zie je niets anders dan een uitnodiging aan de Oude Wereld om dan maar eens langs te komen en de fouten aan te wijzen. Er staan geen toezeggingen. Dus als het pb echt is, lees ik het als een voorbeeld van politieke pacificatie. Nodig critici uit (we zijn er tenslotte voor alle burgers), hoor ze aan, kijk of er wat bij zit dat je kunt toegeven (het is altijd mogelijk dat ze ergens op onderdelen een punt hebben), en ga over tot de orde van de dag.

 9. @ Theo
  Het voorbeeld van een evolutionaire cirkelredenering dat ik in gedachten had kan ik even niet terugvinden in mijn halve meter knipsels, maar het navolgende voorbeeld uit het Vwo-examen biologie 2008, opgetekend door Karel Knip in NRC 24-05-08, mag er ook wezen.
  Vraag : Vrouwtjes kieviten kiezen mannetjes die de baltsvlucht goed uitvoeren. Welk voordeel heeft dat voor de soort ?
  Antwoord : De man die goed buitelt is veel fitter dan de man die dom buitelt, hij levert fitter nagelslacht.
  Maar hoe weten wij mensen eigenlijk dat het vrouwtje voor ‘goed buitelen’ kiest ? Natuurlijk : omdat haar nageslacht zo fit is.
  Van mij mag de St. De Oude Wereld best dit soort cirkelredeneringen uit het onderwijsprogramma halen.

 10. Bij Midas Dekkers vond ik ook een leuke:
  Hoe komt het dat mensen hun poep niet begraven? Omdat zij in bomen leefden en dus hun poep zomaar konden laten vallen.
  En hoe komt het dat mensen rechtop lopen? Omdat zij op de savannen leefden, en dus snelheid moesten maken. Enz.
  Voor alle duidelijkheid: met evolutie heb ik geen moeite, integendeel ik vind het een heel spannende theorie, maar dit soort populaire evolutiejournalistiek kan natuurlijk alles verklaren (in het boek van Goldschmidt, Darwins hofvijver, staat ook een leuke over de lange nek van giraffen).

 11. @A. Atsou-Pier
  “Van mij mag de St. De Oude Wereld best dit soort cirkelredeneringen uit het onderwijsprogramma halen.”
  Goed idee! En laat dan de Stichting De Platte Aarde meteen even de aardrijkskundevragen controleren, en laat de Stichting Alternatieve Historici even de geschiedenisvragen nakijken.

 12. Het DNA – onze genetische code – zit zoals u weet verstopt in de kern van de cellen van elk levend wezen. Er is al veel over geschreven. Wat opvalt, is dat de vraag wie de code leest eigenlijk nooit gesteld wordt, terwijl dit toch een logische voor de hand liggende vraag zou zijn. Een boek wordt immers ook gelezen en dit lezen wordt niet gedaan door uw ogen of uw hersenen maar door u!!
  In dit boek zal ik trachten uiteen te zetten wie dit leeswerk verricht en niet alleen het leeswerk maar ook het werk dat ermee annex is zoals het maken van nieuwe cellen en nog veel meer.
  Biologische ziel
  Hiervoor is het noodzakelijk dat u op de hoogte wordt gebracht van de filosofie van het vitalisme. Volgens deze filosofie heeft elk levend wezen twee bewoners t.w.:
  1. het ik of te wel de ziel
  2. de biologische ziel
  1. het ik / de ziel
  Hieronder versta ik uw karakter, uw persoonlijkheid of te wel uw bewustzijn.
  2. de biologische ziel
  Deze ziel leest om maar wat te noemen ons DNA.
  De Russische filosoof Constantin Karmanov (zal zijn naam hierna afkorten met de letter K.) noemt de tweede bewoner het coördinerende subject van het fysieke lichaam. Omdat ik dit te veel een mond vol vind noem ik het de biologische ziel. Hierna afgekort met bioziel.
  Deze is te vergelijken met een aannemer die op basis van een blauwdruk – die zij van een architect (de bron) heeft gekregen – het huis bouwt. De ziel bewoont dit huis.
  Zij woont er niet alleen; de aannemer heeft er ook z’n intrek genomen! De afzonderlijke cellen hebben een eigen bioziel. Je zou kunnen spreken over een soort sub-bioziel. Natuurlijk is het niet zo dat iets bestaat wanneer het een naam heeft. Zowel de ziel als de bioziel zijn:
  1. onzichtbaar
  2. immaterieel
  3. oneindig groot
  Samenwerking tussen de ziel en de bioziel.
  Men zegt dat het de ziel is van de schilder die een schilderij maakt (met hulp van de bioziel weliswaar). Het is zo dat wij zonder haar onmachtig zijn, terwijl dit andersom niet zo hoeft te zijn! Zie de rubriek ‘overlijden’. De mogelijk-heden die ontstaan bij bewuste wederzijdse samen-werking tussen de bioziel en de ons bekende ziel zijn groot te noemen.

 13. Lees ‘Het Darwin Dilemma’ van Han Thomas en je hebt antwoord op alle vragen. Superspannend en vol nieuwe inzichten!

 14. @A. Atsou-Pier
  Over eindexamenvraag:
  “Vraag : Vrouwtjes kieviten kiezen mannetjes die de baltsvlucht goed uitvoeren. Welk voordeel heeft dat voor de soort ?
  Antwoord : De man die goed buitelt is veel fitter dan de man die dom buitelt, hij levert fitter nagelslacht.
  Maar hoe weten wij mensen eigenlijk dat het vrouwtje voor ‘goed buitelen’ kiest ? Natuurlijk : omdat haar nageslacht zo fit is”
  Dit is een erg dom gestelde vraag, die een karikatuur is van hoe werkelijk binnen de evolutiebiologie gedacht wordt. Het is ook aan eerstejaars studenten te merken dat ze dwaze ideeen over selectie op school opdoen.

 15. Het DNA molecuul – onze genetische code – zit zoals u weet verstopt in de kern van de cellen van elk levend wezen. Er is al veel over geschreven. Wat opvalt, is dat de vraag wie de code leest eigenlijk nooit gesteld wordt, terwijl dit toch een logische voor de hand liggende vraag zou zijn. Een boek wordt immers ook gelezen. In dit boek zal ik trachten uiteen te zetten wie dit leeswerk verricht en niet alleen het leeswerk maar ook het fysieke werk dat ermee annex is zoals het maken van nieuwe cellen en nog veel meer. Volgens de Russische filosoof Constantin Karmanov zijn er 2 begrippen t.w. het waakbewustzijn en het coördinerende subject van het fysieke lichaam. Hij noemt deze leer het subjectisme. Ik noem het waakbewustzijn de ziel en het coördinerende subject van het fysieke lichaam de biologische ziel of te wel de bioziel. De leer noem ik het vitalisme. Deze namen lijken mij overzichtelijker.
  De illustraties zijn van mijn hand.
  U veel lees- (en kijkplezier) toewensend,

  Maarten Manson
  website http://www.maartenmanson.nl

  I N L E I D I N G

  Omdat ik zelf nog wel eens het lezen van het voorwoord oversla, ben ik zo vrij een gedeelte hiervan te herhalen:

  Het DNA – onze genetische code – zit zoals u weet verstopt in de kern van de cellen van elk levend wezen. Er is al veel over geschreven. Wat opvalt, is dat de vraag wie de code leest eigenlijk nooit gesteld wordt, terwijl dit toch een logische voor de hand liggende vraag zou zijn. Een boek wordt immers ook gelezen en dit lezen wordt niet gedaan door uw ogen of uw hersenen maar door u!!
  In dit boek zal ik trachten uiteen te zetten wie dit leeswerk verricht en niet alleen het leeswerk maar ook het werk dat ermee annex is zoals het maken van nieuwe cellen en nog veel meer.

  Biologische ziel
  Hiervoor is het noodzakelijk dat u op de hoogte wordt gebracht van de filosofie van het vitalisme. Volgens deze filosofie heeft elk levend wezen twee bewoners t.w.:

  1. het ik of te wel de ziel
  2. de biologische ziel

  1. het ik / de ziel
  Hieronder versta ik uw karakter, uw persoonlijkheid of te wel uw bewustzijn.

  2. de biologische ziel
  Deze ziel leest om maar wat te noemen ons DNA.
  De Russische filosoof Constantin Karmanov (zal zijn naam hierna afkorten met de letter K.) noemt de tweede bewoner het coördinerende subject van het fysieke lichaam. Omdat ik dit te veel een mond vol vind noem ik het de biologische ziel. Hierna afgekort met bioziel.
  Deze is te vergelijken met een aannemer die op basis van een blauwdruk – die zij van een architect (de bron) heeft gekregen – het huis bouwt. De ziel bewoont dit huis.
  Zij woont er niet alleen; de aannemer heeft er ook z’n intrek genomen! De afzonderlijke cellen hebben een eigen bioziel. Je zou kunnen spreken over een soort sub-bioziel. Natuurlijk is het niet zo dat iets bestaat wanneer het een naam heeft. Zowel de ziel als de bioziel zijn:

  1. onzichtbaar
  2. immaterieel
  3. oneindig groot

  Samenwerking tussen de ziel en de bioziel.
  Men zegt dat het de ziel is van de schilder die een schilderij maakt (met hulp van de bioziel weliswaar). Het is zo dat wij zonder haar onmachtig zijn, terwijl dit andersom niet zo hoeft te zijn! Zie de rubriek ‘overlijden’. De mogelijk-heden die ontstaan bij bewuste wederzijdse samen-werking tussen de bioziel en de ons bekende ziel zijn groot te noemen.

  Perspectief
  Het vitalisme biedt de volgende perspectieven:
  Het is belangrijk dat de ziel zich bewuster wordt van de situatie waarin zij verkeert en dat zij probeert bewuster te worden. Het type ervaring speelt een belangrijke rol en men kan op dit gebied selectief zijn. Om een voorbeeld te noemen kan men zijn tijd beter gebruiken door een filosofisch boek te lezen dan een thriller. Overigens is het gezegde ‘alles op z’n tijd’ hier wel van toepassing. Verder kan men pogen allerlei negatieve gedachtes en gevoelens zo veel mogelijk te vermijden. Verder is het belangrijk dat de ziel goed luistert naar haar bioziel. We horen vaag of minder vaag (soms hard – wanneer men zich bijvoorbeeld in z’n vinger snijdt) een soort ‘stem’ die ons waarschuwt voor een bepaalde situatie. Wanneer we dit gevoel negeren kan dit vervelende tot desastreuze consequenties hebben. Luisteren we er goed naar dan varen we er wel bij. Zie de rubriek ‘signalen’. Veel momentele beperkingen zullen mogelijkerwijs als sneeuw voor de zon verdwijnen. Voor een beperkt aantal opdrachtmogelijkheden zou men de bioziel mijn slaaf kunnen noemen, maar de nadruk moet hier op ‘beperkt’ liggen. In het algemeen weten wij donders goed welke opdrachten zin hebben en welke niet. Wij hebben tot nu toe onze belangrijkste compagnon ‘de bioziel’ over het hoofd gezien, althans voordat u dit boek ter hand nam! De reden hiervoor is duidelijk; de bioziel is immers onzichtbaar. Aan de andere kant zien wij onszelf – zijnde eveneens onzichtbaar – niet over het hoofd. U heeft nu kennis gemaakt met de (uw) bioziel. Hierdoor krijgt u mogelijkerwijs een andere duidelijker kijk op het leven.

 16. Maarten,

  Ik wil niet onaardig klinken, maar ik houd er niet van als mensen mijn blog gebruiken om hun manifesten te publiceren. Ik zie niet in hoe jouw stuk de discussie verder voert. Graag kort en puntig reageren op anderen of kort een nieuw punt maken, maar niet eigen stukken publiceren, die worden in het vervolg verwijderd.

 17. In ‘Molecular biology of the cell’ wordt volgens mij goed uitgelegd wie (eerder wat) de code leest. We hebben geen biologische ziel nodig om dit te verklaren, dunkt mij.

 18. duizend maal sorry
  heb dit verkeerd ingeschat
  eerst nog even een vraag ik geloof in een Schepper
  mag ik mij dan een creationist noemen of moet ik hiervoor ook nog in de Bijbel geloven?
  kort gezegd komt ‘mijn’ filosofie erop neer dat er behalve een ziel ook nog een biologische ziel aan het lichaam gerelateerd is die om maar wat te noemen ons instaat stelt onze hand te bewegen
  Maarten

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: