Close

Oproep Volzin-opinieprijs

OPROEP: deelnemers gezocht aan VolZin-opinieprijs

“Religie: drama, of blijspel?”

Hoe is het gesteld met gelovig Nederland? Waar gaan we heen en waar moeten we naar toe? De redactie van VolZin, opinieblad voor geloof en samenleving, daagt jongeren uit om over dit onderwerp een prikkelend artikel te schrijven. Is religie een drama, bron van fundamentalisme, verstarring en geweld? Of is religie juist een blijmoedig spel, dat resulteert in vreugde, veerkracht en levensmoed?


De prijs is ingesteld bij gelegenheid van het vijfjarig bestaan van VolZin (oktober 2007). De redactie roept jongeren op zich uit te spreken over de actualiteit van religie en spiritualiteit. Welke ideeën hebben zij over religie als persoonlijk en maatschappelijk fenomeen? Hoe waarderen zij de plaats van religie in hun eigen leven en in de maatschappij? Welke bijdrage mogen wij verwachten van religie voor het persoonlijke en maatschappelijke welzijn?

Kijk HIER voor meer details en de voorwaarden…

%d bloggers liken dit: