Close

Opnieuw Harun Yahya

Vorig jaar heb ik een gastcollege gegeven aan studenten die aan het University College van de Universiteit van Maastricht de specialisatiefase ‘Social Sciences’ volgen. Onderwerp was de relatie tussen geloof en wetenschap, en dan met name hoe die twee zich in onze moderne samenleving tot elkaar verhouden. Ik ben uitgebreid ingegaan op creationisme en ID omdat ze illustreren hoe fundamentalistische gelovigen problemen hebben met de moderniteit. Het college was een succes, en ik ben gevraagd dit jaar hetzelfde gastcollege te komen geven. Dat vindt vanmiddag plaats.

Vorig jaar zat er één (erg mooie) moslimstudente bij die (helaas) vurig fan was van Harun Yahya en waar ik dus ook tijdens het college mee in een woordenwisseling terecht kwam. Om me voor te bereiden op het college van vanmiddag, heb ik het artikel gelezen wat onlangs in The New Humanist verscheen, voor het geval er opnieuw fans van deze moslimcreationist in de zaal zitten.

Het New Humanist-artikel wordt op verschillende websites aangeprezen. De journalist(e?) Halil Arda reisde verschillende malen naar Turkije om voormalige leden van HY’s groep te interviewen en zo uit te vinden hoe Yahya werkt, hoe hij aan zijn kapitaal komt, waarom hij veroordeeld is, etc., kortom: om de achtergronden van de beweging van HY bloot te leggen.

Het artikel is ronduit schokkend. Het maakt duidelijk dat Yahya een door grootheidswaanzin gedreven religieuze fanaat is, die een sekte om zich heen gebouwd heeft waarin ronselpraktijken, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie een grote rol spelen. Zoals zakenlieden in Amsterdam in Yab Yum gefeteerd werden, zo zorgde ook Adnan Oktar ervoor dat de mensen waar hij geld van wilde hebben aan hun trekken kwamen. Maar bovendien filmde Oktar alle handelingen om later de geldschieters aan hun beloftes te herinneren.

Oktars eerste doel, toen hij zijn beweging begon, was om een nieuw Turks-islamitisch imperium te stichten. Sinds halverwege de jaren ‘90, toen een nieuwe Turkse regering aangetreden was, heeft hij zijn territorium verlegd en begon hij de evolutietheorie aan te vallen als symbool van Westerse overheersing en imperialisme. Terwijl hij een theocraat en een radicale antisemiet was, werd Yahya ook in buitenlandse media aangeprezen als een moderne moslim die terrorisme bestreed. Weinig mensen zullen weten dat hij terrorisme als een logisch produkt van ‘het Darwinisme’ beschouwde. De talloze boeken die verschenen, waaronder het beruchte Atlas of Creation, zijn niet door Oktar zelf geschreven. In het artikel wordt beschreven hoe leden van zijn beweging christelijke creationistische literatuur overschrijven en voorzien van Koranteksten om zo een illusie van authenticiteit te creëren.

Yahya wordt door de Turkse overheid gewantrouwd. Ook islamistische groeperingen wantrouwen zijn beweging vanwege de messiaanse aanspraken die Oktar heeft. Het is een zeer gevaarlijk man, zoveel is duidelijk, met ontzettend veel macht.

Lees het artikel en huiver…

Sex, flies and videotape: the secret lives of Harun Yahya

1 thought on “Opnieuw Harun Yahya

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: