Close

Nu.nl loopt weer eens achter de feiten aan

Wat is dat toch met nieuwssites? Pas vandaag bericht Nu.nl dat de EO moet stoppen met de verkoop van de gecensureerde David Attenborough serie. Ongelooflijk!

Ik heb op dit blog weken terug reeds bericht over de terugname – en ook dat was al gebaseerd op nieuwsitems die ouder waren… Ongelooflijk.

En het is al de tweede keer dat ik opmerk dat Nu.nl traag is…

(Met dank aan Simon om de aandacht hierop te vestigen.)

Aanvulling I: Wel viel me nog één zin in het bericht op:

De woordvoerder van de omroep zei maandag dat de EO heeft besloten de ongeveer duizend tot 1500 exemplaren van de dvd niet te verkopen om een discussie over de evolutieleer naar aanleiding van de serie te voorkomen.

Let op het cursief: eerder nog liepen woordvoerders van de EO bij hoog en bij laag te verkondigen dat zij juist voorstander waren van een discussie over de evolutietheorie en dat de EO dergelijke discussies niet uit de weg ging. Hoe zit dit? Kruipt de EO toch terug in de schulp? Of is dit gewoon slechte berichtgeving van Nu.nl? Wie geeft het verlossende antwoord??

Aanvulling II, 29/01/2008: Van Gert Korthof kreeg ik zojuist het bericht dat ook het Reformatorisch Dagblad een bericht heeft. Opvallend hierbij is dat het RD refereert naar een persbericht waarin onder puntje 5 staat dat

sommige bij de EO invloedrijke orthodox christelijke wetenschappers te kennen [hebben] gegeven de handelswijze van de EO af te keuren en te bevorderen dat de EO zich met betrekking tot censuur zeer terughoudend op zal stellen.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie deze invloedrijke orthodoxe christelijke wetenschappers zijn, die zich tegen de censuurpraktijken van de EO verzetten.

5 thoughts on “Nu.nl loopt weer eens achter de feiten aan

  1. Taede, wees blij dat nu.nl en ANP er überhaupt aandacht aan besteedt! Tenslotte, hoe komt het ANP aan dat nieuws? Wij hadden het hun moeten vertellen!

  2. Ook zie je in andere media de zinsnede: “De woordvoerder van de omroep zei maandag dat de EO heeft besloten…” wat er dus op wijst dat het ANP contact heeft gehad met de EO. De EO zal toch niet zelf dat nieuws naar het ANP gemaild hebben??? bron.

  3. Aangezien het bericht in Bionieuws en op de site van Gert Korthof niet opgepakt was door de kranten, hebben Hans Roskam en ik maandag een persbericht uit laten gaan. De tekst is van Hans Roskam, maar ik heb het maandag 28 januari nog net gezien voordat ik weg ging.
    Het RD en de EO draaien er wat een punt aan: zie de scan van de BBC brief op Gert Korthof’s site: de DVD is uit de handel op verzoek van de BBC. De EO kan het zich niet permitteren een verzoek van de BBC naast zich neer te leggen.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: