Close

Lezing George Coyne te Leuven

N.B.: Let op de verandering van locatie!

Sinds ik in Leuven ben gaan werken hebben we er een Universitair Overlegplatform voor de Studie van de Verhouding tussen Geloof en Wetenschap opgestart. In het kader van dat Overlegplatform worden ook een aantal activiteiten georganiseerd. Zo heb ik in april van dit jaar een lezing gehouden in de Aula Pieter de Somer over hoe ik de relatie tussen geloof en wetenschap zie (staat op Youtube). Er staat voor december een volgende grote activiteit op stapel.

Op dinsdag 9 december 2008 verzorgt namelijk Father George Coyne, S.J., voormalig directeur van de Sterrenwacht van het Vaticaan, een publiekslezing met als titel Tradition and Today: Religion and Science.

Deze lezing (in het Engels) zal plaatsvinden van 20 tot 22 uur in de Aula Pieter De Somer, Charles Deberiotstraat 24 Auditorium Max Weber (= lokaal AP 00.15), Parkstraat 51 te Leuven. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Father Coyne bezorgde ons het volgende abstract van zijn uitéénzetting:

I wish to present four case histories which indicate that the relationship between religion and science has, in the course of three centuries, passed from one of conflict to one of compatible openness and dialogue. In doing this I hope to show  that the natural sciences have played a significant role in helping  to  establish  the  kind  of  dialogue  that is productive. I  will  speak  of  the following four periods of history:  (1) the rise of modern atheism in the 17th and 18th centuries;  (2) anticlericalism in Europe in the 19th century;  (3)  the awakening within the Church to modern science  in the  first  six decades  of the  20th century;  (4)  the Church’s view today which I would like to specify by a discussion of evolution which I now describe. Did we come about by chance or by necessity in the evolving universe? Did God make us? To what extent can the natural sciences address these questions? As to chance or necessity, it is both. Furthermore, there is a third element here that is very important and discovered by modern cosmology. It is what we might call the  “fertility” of the universe. The universe is so fertile in offering the opportunity for the success of both chance and necessary processes that such a character of the universe must be included in the search for our origins. And for one who believes that God did it, this view of evolution reveals a great deal about the Creator. So, science can invigorate faith, where faith is open to it.

George Coyne is een belangrijke figuur in het wereldwijde debat over de verhouding tussen geloof en wetenschap en binnen de RK-Kerk een zeer progressief denker. Hij uitte grote kritiek op de Amerikaanse Intelligent Designbeweging, en op het artikel van Kardinaal Schönborn in de New York Times. Toen hij in 2006 plotseling aankondigde zijn functie als directeur van het Vaticaanse Observatorium te zullen neerleggen, rezen dan ook al gauw speculaties dat hij ontslagen zou zijn door zijn felle kritiek op Schönborn – een close friend van Ratzinger. Zelf heeft Coyne die speculaties in diplomatieke bewoordingen altijd ontkend. Hij heeft overigens ook kritiek geuit op de vorige paus, vanwege de lauwe erkenning van verantwoordelijkheid tijdens de Galileo-zaak.

Ik kijk ernaar uit deze indrukwekkende man te mogen ontmoeten.

Klik hier voor een lijst van boeken van George Coyne.

1 thought on “Lezing George Coyne te Leuven

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: