Close

Brochure “Evolutie of Schepping”

Terwijl het Darwinjaar langzaam nadert – en volgens sommigen al is aangebroken – beginnen de creationisten zich langzamerhand steeds heftiger te roeren. Zo heeft de organisatie www.creatie.info aangekondigd dat ze in februari 2009 een grote campagne gaan houden, met als titel Evolutie of Schepping: Wat geloof jij?

De mensen achter Creatie.info waren ook de gasten die de “oersoep” serveerden tijdens de aftrap van het Darwinjaar recent in Den Haag.

Er zal in februari een deur-tot-deur actie worden georganiseerd en – let op het “D.V.”: Deo Volente, zo God het wil – er zal een brochure verspreid worden. Op de website is deze brochure al te lezen (mij lukte het met Firefox niet om de brochure te openen; ik moest IE gebruiken). Het is echt fantastisch grappig om te zien hoe naïef erin over de evolutietheorie wordt gedacht. Zelfs de zondvloed – het thema van jonge-aarde-creationisten – komt ter sprake. Van de zondvloed, een “enorme natuurramp” wordt gesuggereerd dat het de “simpelste” verklaring is voor alle fossielen: ze zijn gewoon verdronken…

Grappig is overigens ook dat als je de folder goed leest, je kan zien dat deze club zich ook afzet tegen Intelligent Design. Immers, ID neemt de “normale”, evolutionaire verklaring voor fossielen als acceptabel aan. Het zijn de jonge-aarde-creationisten die een zondvloed als verklaring nodig hebben. Hier wordt dus iets zichtbaar van de onderhuidse polemiek tussen creationisten en ID. Niet alle anti-evolutionisten denken gelijk…

Als je kijkt op de lijst van meewerkende organisaties, dan kom je alle Nederlandstalige creationistenclubjes tegen (alleen Peter Borger lijkt te ontbreken?). Ook uitgeverij Gideon doet mee. Er is ook een comité van aanbeveling. Behalve Feike ter Velde en Velema komen slechts enkele namen mij bekend voor – maar wat ik erger vind, is dat er toch nog zeven namen tussen staan van mensen uit de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het zullen predikanten zijn uit meer behoudende kring, maar ik vind het toch wel een blamage voor de PKN dat mensen uit hun gelederen de PKN toch verbinden aan dit soort onzinnige creationistische acties. Maar goed, als je mensen als Hendrikse in de kerk laat zitten, moet je ook accepteren dat de fundamentalisten er ook een plek hebben.

Een dergelijk initiatief is zeer schadelijk, zo voorspel ik nu al – simpelweg omdat de brochure in zulke naïeve en eenvoudige bewoordingen opgesteld is, dat veel mensen die als de waarheid zullen aannemen. Creationisten zullen, zo vrees ik dus, veel bekeerlingen maken in februari. O ja, “D.V.” natuurlijk…

Aanvulling: zie ook dit artikel uit het Reformatorisch Dagblad.

Aanvulling 2: de brochure kan van de website van het Ref. Dagblad worden gedownload via deze link: http://www.refdag.nl/media/2008/82504_
SchreeuwomLeven_brochure_gewijzigd.pdf
.

7 thoughts on “Brochure “Evolutie of Schepping”

 1. Nog een nadeel is dat de ‘nouveau atheisten’ er alle gelovigen op zullen aanzien. De fundamentalist is het prototype van alles wat christelijk is.
  Geloof je overigens echt dat deze folder veel mensen zal overtuigen? Dan weten ze klaarblijkelijk wel wat ze doen.
  Ik vind het zeer kwalijk, net zo dwaas als met atheistische teksten door Londen rijden.

 2. Ik geloof nooit dat ze veel ‘bekeerlingen’ zullen maken: de enigen die met het thema ‘creationisme of evolutietheorie’ bezig zijn, zijn creationisten én christelijke wetenschappers. De eersten zijn al overtuigd, de tweeden zijn (grotendeels) niet te overtuigen.

 3. Het zijn wel clubjes die heel erg aan de rand staan. Zie dit citaat in het Refdag stuk: Bij de EO, ooit opgericht om een dam op te werpen tegen het seculiere denken, zie je hetzelfde gebeuren. „We hebben er ons door christenwetenschappers van naam van laten overtuigen dat we de eerste hoofdstukken van Genesis geestelijk moeten lezen.” . Het lijkt me een voordeel dat ze de zes-dagen inclusief zondvloed versie propageren: des te beter te herkennen als flauwekul. Het geld voor die folder zullen ze wel bij elkaar krijgen, maar verder brengen ze zich alleen verder in discrediet.

 4. (alleen Peter Borger lijkt te ontbreken?
  Nee hoor: Peter Borger is dat GUTOB Volkskrantblog.
  GUTOB staat voor PB’s : General and Universal Theory of Biology

 5. waarom is iemand met een andere mening direct een fundamentalist. mensen met een andere mening staan aan de rand van de samenleving? Dan zullen de politieke partijen dit ook wel doen.. “Ook hier blijkt de de beste zeelui staan aan wal”
  Wat ik in dit artikel lees is een “ze en zij” verhaal. Je weet pas waar je aan toe bent wanneer je niet meer kunt reageren.. elk integer persoon zal begrijpen dat alles een reden en oorsprong heeft. Degene die hier lacherig of spottend meeomgaat begrijpt niet vaak niet goed waar hij/zelf voor staat.

 6. Chris,
  Niemand bestrijdt dat alles een oorsprong heeft. Dat alles een reden heeft, valt nog te bezien (althans, als je hiermee “doel” of “bedoeling” bedoelt). Dat is een geloofsuitspraak, een wetenschapper kan hier (als wetenschapper) niets over zeggen.
  Het is niet zo dat iemand met een andere mening meteen een fundamentalist is. De organisatoren van de scheppingsbrochure zijn christelijke fundamentalisten omdat ze zich op dezelfde principes baseren als de 19de eeuwse Fundamentals – de principes die de basis werden van het Amerikaans protestantse fundamentalisme. Het centrale principe is dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is en dus letterlijk waar. Dat is precies wat de scheppingsbrochure probeert over te brengen.
  Theologisch is dit een uiterst dubieus principe. Echter, de organisatoren van de scheppingsbrochure hebben het niet zo op theologie. Ze knutselen, friemelen en verzinnen zo hun eigen interpretatie van de Bijbel die dan als “orthodox” wordt verkocht.
  Bovendien is het een “slikken of stikken” verhaal: of je bent voor evolutie (en dan ben je al atheïst) of je gelooft in God en dan verwerp je de evolutietheorie. Grotere onzin dan een dergelijk vals dilemma kun je niet bedenken.
  Ik heb er geen goed woord voor over…

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: