Close

Laten we evolutie in de kerk gaan doceren

Jesusaur_302[1] Aanstaande zondag is het in een heel aantal Amerikaanse kerken weer “Evolution Sunday”. Een heel mooi initiatief. Maar is dat wel een goed idee? Evolutietheorie leren in de kerk? Onlangs schreef Paul Wallace over deze vraag: Waarom zouden we de evolutietheorie niet in de kerk gaan onderwijzen? In veel gevallen is evolutie immers net zoiets als seks: het is er, en dat weten we, maar we hebben het in de kerk maar liever niet over. Maar waarom eigenlijk niet?

Er zijn twee “soorten” kerkgangers, stelt Wallace. De ene groep wil graag van de dominee horen wat de antwoorden zijn op de grote vragen des levens. Die hebben niet zoveel baat bij of behoefte aan gepreek over de evolutietheorie. Maar er is ook een groep die in de kerk niet zoekt naar antwoorden, maar die juist het mysterie van het geloof dat ze ervaren verder willen verdiepen en exploreren. Voor die gelovigen kan het (s)preken over de evolutietheorie juist het geloof verdiepen. De immense grootheid van de kosmos die de natuurwetenschappen blootleggen kunnen die mensen op een heel diep existentieel niveau aanspreken. Waarom zou de kerk dat dan niet doen?

Omdat de kerk vaak lijdt aan wat Wallace noemt “small-god-ism”: “This theology makes claims about scripture and church practice that reduce God to a cheerleader, or a cosmic vending machine, or some domesticated and pale image of our own confused selves.” Of, zoals ik het zou noemen, dit is een God naar menselijke maat, die wordt ingepast in het (beperkte) menselijke voorstellingsvermogen, en die God niet werkelijk God laat zijn. Zo'n God is een constructie van het menselijk voorstellingsvermogen.

“And in the face of the challenge posed by modern science, instead of rejecting whatever idea of God one has constructed, reality itself is rejected”, zegt Wallace dan terecht. 

Wallace stelt daartegenover dat we ons voorstellingsvermogen moeten durven te laten doorbreken:

If “God” is not large enough to contain this universe in all its immensity and complexity and age, then it’s just not God. God is not a thing; God does not exist like we exist, or like the moon exists. God is like nothing we can know in language or image. God transcends these things and all we can know or imagine. This includes what we know of evolution, cosmology, geology, and any other science. Christians have absolutely nothing to fear.

 Amen.

3 thoughts on “Laten we evolutie in de kerk gaan doceren

 1. Christians have nothing to fear.
  I agree. maar om andere redenen. Jezus zegt het zelf. en kijk naar de apostelen , nothing to fear tot in de dood en alle andere ontberingen. maar helaas het bracht hun op geen enkele manier af van hun ideeën.
  Als god aan je zijde staat waar zou je dan nog bang voor zijn?
  Vrees niet, laat de angst je niet verlammen: heb ik het je niet vanaf het begin laten horen, heb ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen: is er een god buiten mij, of een andere rots? Ik ken er geen. jesaja 44:8

 2. Beste Taede,
  Hoe weet God dat jij aan zijn zijde staat?
  -Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’
  – Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn.
  -De heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.
  -En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
  – Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
  -Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden
  etc.etc.etc.etc.
  maar daniel 3 is ook erg mooi
  -‘ Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?’ 16 Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, 17 want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. 18 Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: