Close

Harun Yahya (nog een keer)

Ik zag zojuist dat de Nederlandse Wikipedia een artikel heeft opgenomen over de “Atlas of Creation”. Maar interessanter vond ik dat het artikel over Harun Yahya op de Engelse Wikipedia-site sterk bediscussieerd wordt; het is zelfs officieel aangemerkt als een artikel waarvan de inhoud “disputed” is. De discussie zelf is buitengewoon interessant, hoewel ik er slechts even naar heb kunnen kijken. Het is wel duidelijk dat de meeste (alle?) deelnemers aan de discussie zelf moslims zijn – hetgeen interessant is om de reden dat dit zou aangeven dat de ideeën van H.Y. dan blijkbaar ook onderwerp van een intern-religieuze discussie zijn.

Het viel me bijvoorbeeld op dat een schrijver meldt dat H.Y. niet de naam van een persoon is, maar eigenlijk een naam is voor de hele beweging – dat heb ik ook in mijn eerdere Atlas of Creation-blogs al genoemd. Ook de Turks/Amerikaanse atheïst Taner Edis wordt met regelmaat aangehaald.

Wat ook interessant is, is de discussie over H.Y.’s al dan niet ontkennen van de Holocaust. Het is bekend – ook Edis verwijst daar naar – dat H.Y. in bepaalde geschriften de Holocaust ontkent. Echter, in de discussie verwijst iemand naar een ander geschrift van H.Y., waarin hij zou erkennen dat de Holocaust wel degelijk heeft plaatsgevonden. Als dit klopt – dat H.Y. zichzelf in zijn boeken tegenspreekt – dan zou dit een mooie aanwijzing zijn voor de stelling dat H.Y. niet een persoon is die boeken schrijft, maar een verzamelnaam van een hele school van schrijvers.

Ook stelt iemand in die discussielijst dat H.Y. momenteel buitengewoon populair is in heel Azië. Als dat klopt – en dat kan ik niet bevestigen – dan is hier opnieuw sprake van een zorgwekkende ontwikkeling. De evolutietheorie is dan het strijdpunt geworden in de “culture war” tussen de Oosterse en Westerse wereld.

Er zitten misschien meer nuggets in de discussie, maar voor nu laat ik het hierbij…

%d bloggers liken dit: