Close

Evolution Sunday – nu zondag!

Het komend weekend is Evolution Weekend – en dit is nu eens niet een initiatief dat door biologen of doorgeslagen humanisten is bedacht, maar door dominees! Er zijn namelijk veel Amerikaanse predikanten die net als veel biologen misselijk worden van creationisten en ID’ers, en helemaal geen enkel probleem met Darwins theorie zien. Sterker nog, veel gelovigen, predikanten en theologen (ik ben er een van) ervaren de evolutietheorie juist een verrijking van hun geloof.

Dus heeft Michael Zimmerman een aantal jaren geleden het initiatief genomen om Evolution Sunday op te zetten. Zimmerman schrijft zelf:

For too long, the misperception that science and religion are inevitably in conflict has created unnecessary division and confusion, especially concerning the teaching of evolution. I wanted to let the public know that numerous clergy from most denominations have tremendous respect for evolutionary theory and have embraced it as a core component of human knowledge, fully harmonious with religious faith.

Evolution Sunday komt voort uit het zogenoemde Clergy Letter Project, dat een steunbetuiging van predikanten en theologen vóór de evolutietheorie is. Veel Amerikaanse theologen – bijna 12.000 in totaal – hebben hun handtekening al onder de Christian Clergy Letter gezet. De stellingname van de brief luidt alsvolgt (waarbij ik een aantal voor mij opvallende zaken in vet heb gezet):

We the undersigned, Christian clergy from many different traditions, believe that the timeless truths of the Bible and the discoveries of modern science may comfortably coexist. We believe that the theory of evolution is a foundational scientific truth, one that has stood up to rigorous scrutiny and upon which much of human knowledge and achievement rests. To reject this truth or to treat it as “one theory among others” is to deliberately embrace scientific ignorance and transmit such ignorance to our children. We believe that among God’s good gifts are human minds capable of critical thought and that the failure to fully employ this gift is a rejection of the will of our Creator. To argue that God’s loving plan of salvation for humanity precludes the full employment of the God-given faculty of reason is to attempt to limit God, an act of hubris. We urge school board members to preserve the integrity of the science curriculum by affirming the teaching of the theory of evolution as a core component of human knowledge. We ask that science remain science and that religion remain religion, two very different, but complementary, forms of truth.

Ik ben helaas geen Amerikaan, en bovendien geen clergy en dus mag ik mijn handtekening er niet onder zetten. Anders had ik dat al lang gedaan. Want ik ben volledig in agreement met deze brief.

Helaas is een dergelijk initiatief in Nederland nog ver te zoeken. Ik vermoed dat aanstaande zondag veel predikanten gewoon aan Darwin zullen voorbijgaan. (Ik vermoed zelfs dat veel predikanten niet eens weten dat het dit jaar Darwinjaar is.) Het blad Volzin bijvoorbeeld heeft al wekenlang aandacht voor die verrekte Calvijn en heeft nog vrijwel geen letter over Darwin gepubliceerd (een teken aan de wand dat de Nederlandse theologie volledig in zichzelf gekeerd is, en voor mij een reden om na mijn proefabonnement geen verder abonnement op dit tijdschrift te nemen).

Zie ook de website van het Clergy Letter Project: http://www.butler.edu/clergyproject/.

Een achtergrondartikel van Laura Lebo over Evolution Sunday is HIER te vinden.

%d bloggers liken dit: