Close

Evolutie en Ethiek in het ND

Vandaag in het Nederlands Dagblad een bijdrage van de Utrechtse ethicus Theo Boer. Boer is een van de grote ethici in Nederland; desondanks is het een warrig verhaal, waarin ik moeilijk een centraal punt kan ontdekken. Wat me weer opvalt, is hoe weinig kennis Boer van de evolutietheorie blijkt te hebben. Hij schrijft:

Neem een gebruikelijke veronder­stelling van veel evolutionisten: ‘Complexe leefvormen zijn ontstaan dankzij selectieprocessen waarin het sterke overleefde en het zwakke het loodje legde.’ Stel je eens voor dat het inderdaad zo is gebeurd. Ik heb daar mijn twijfels bij, al zijn die meer ingegeven door kennis van de complexiteit van DNA-structuren dan door mijn geloof.

Het is terecht dat Boer zijn twijfels heeft bij de “gebruikelijke veronderstelling van veel evolutionisten”. De evolutie zit veel complexer in elkaar dan Boer suggereert, en survival of the fittest heeft niet zozeer met het overleven van de meest gespierde, slimste, etc. te maken, maar met het voortbrengen van nageslacht. Boer lijkt zich hier te hebben laten leiden door de onzin die creationisten graag over de evolutie verkondigen. Bovendien heb ik groot bezwaar tegen de term “evolutionisten”, omdat je hiermee geen gesprek bevordert, maar een tak van wetenschap een label opplakt dat de betrokken wetenschappers bij voorbaat verdacht maakt en dus een asymmetrie in het gesprek aanbrengt. (Overigens geef ik toe dat dit ook vaak geldt voor de term “creationist”.)

Een artikel dat laat zien hoe noodzakelijk academici zijn die zich met de problematiek van geloof & wetenschap bezighouden. Ik zou er zonder voorbehoud vóór zijn om alle aankomende theologen en predikanten een verplichte cursus te laten volgen waarin (a) wordt uitgelegd hoe wetenschap werkt en (b) hoe het huidige wetenschappelijke wereldbeeld eruit ziet. De Universiteit van Leiden biedt (of bood??) zo’n prachtige cursus aan.

2 thoughts on “Evolutie en Ethiek in het ND

  1. Gerdien, dat is een probleem voor alle theologen, vrees ik. Het lastige is: hoe schat je bronnen in buiten je eigen vakgebied? Ik zie dat je lezingen van Philipse aanbeveelt, maar die is net als ik geen bioloog en verder een geharnast atheïst. Dat maakt me dan argwanend, ook zijn Atheïstisch Manifest gelezen hebbend. Misschien onterecht, maar hoe kan ik ooit een onderbouwd standpunt innemen op het gebied van evolutie en moraal? Ik zie het belang van het onderwerp en je zou me erg helpen als je me een goed boek kunt noemen waarvan jij zegt: iedere theoloog die het in z’n hoofd haalt iets te zeggen over evolutie en moraal zou dit gelezen moeten hebben. Bvd!

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: