Close

Een brief van OCW…

Oke, ik heb de brief al een maand in huis, maar nog geen tijd gehad om er iets over op mijn weblog te schrijven. Ik schreef een tijd geleden al dat ik het Ministerie van OCW had aangeschreven naar aanleiding van de creationismediscussie en met name van de plannen van de Urker anti-evolutiefolderschrijvers om ook lesmateriaal te gaan ontwikkelen voor scholen. Ik vond/vind dit een bedreigende situatie die toch naar Amerikaanse toestanden riekt. Ik hoopte dat het Ministerie van OCW eindelijk ook inzag dat het iets moet ondernemen om de bagatellisering van wetenschap tegen te gaan.

Begin april kreeg ik van OCW een brief toegestuurd, waarin “Minister Plasterk” uitlegt waarom hij niet op mijn verzoek ingaat. De brief kan HIER als PDF-file worden gedownload. Dit is de tekst:

Datum 01 APR, 2009

   

Betreft Creationisme in het Nederlandse onderwijs

   

Geachte heer Smedes,

Dank u voor uw e-mail van 10 maart 2009, waarin u uw zorgen uit over de invloed van het creationisme op het Nederlandse onderwijs. U vraagt zich af of het geen tijd wordt geloof en wetenschap strenger te scheiden in het onderwijs. Daarom pleit u voor het ontwikkelen van lesmateriaal waarin vragen over geloof en wetenschap expliciet aan de orde worden gesteld.

Op grond van de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, kan en wil ik scholen niet verbieden het creationisme te onderwijzen. Het is aan de scholen zelf of zij tijdens hun lessen levensbeschouwing of maatschappijleer aandacht willen besteden aan de relatie tussen geloof en wetenschap. Bovendien hebben scholen de ruimte om godsdienstonderwijs te geven. Orthodox-christelijke scholen zullen dus zeker ook aandacht geven aan het creationisme.

Scholen moeten wel aandacht schenken aan de evolutieleer. In de kerndoelen voor het onderwijs en de exameneisen, zoals vastgesteld door het ministerie van OCW, is vastgelegd dat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde voor iedere leerling verplicht zijn. In die vakken komen allerlei onderwerpen, zoals de evolutieleer, op wetenschappelijke wijze aan de orde.

Ik hoop dat ik met mijn antwoord uw zorgen over de invloed van het creationisme in het onderwijs enigszins heb kunnen wegnemen.

Met vriendelijke groet,

   

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

   

dr. Ronald H.A. Plasterk

 

Ik vind dit een beschamende brief. Plasterk geeft toe dat hij hulpeloos is. Hij kan en wil scholen niet verbieden creationisme te onderwijzen. Hij schrijft dat scholen tijdens lessen levensbeschouwing of maatschappijleer over creationisme mogen lesgeven – en dat is natuurlijk ook helemaal niet mijn punt! (Creationisme hoort inderdaad thuis in lessen maatschappijleer, het is een ideologie, zoals ik in een artikel het volgende nummer van het Tijdschrift voor Theologie laat zien.) Waar het om gaat, is dat de Urkers willen dat creationisme in de biologielessen onderwezen gaat worden. En dat is veel erger. Dáár ging het mij om, maar daar gaat Plasterk helemaal niet op in.

Overigens betwijfel ik dat Plasterk deze brief zelf heeft geschreven. Immers, in de alinea die begint met “Scholen moeten wel aandacht schenken aan…” gebruikt hij tot tweemaal toe de term evolutieleer. Dit zou hij als ex-bioloog nooit doen (lijkt me). Een ambtenaar die niet wetenschappelijk geschoold is en per dag tientallen brieven tikt, zou een dergelijke fout juist maken. De handtekening onderaan de brief is een stempel. 

Niettemin vind ik dit een teleurstellende reactie van OCW, maar ik had eigenlijk niet anders verwacht…

*****************************************************************

 

Verwante artikelen:

 

http://www.refdag.nl/artikel/1408793/Plasterk+Creationisme+niet    
+verboden.html

 

http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=8970

 

http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=8994

14 thoughts on “Een brief van OCW…

 1. De brief is toch heel helder? Creationisme hoort bij maatschappijleer / levensbeschouwing, evolutie bij natuurwetenschappen.
  De term “evolutieleer” is inderdaad een beetje dom.

 2. Taede,
  het is niet duidelijk wat je precies hebt ge-emailed aan OCW, dus we kunnen niet goed geoordelen of hun reactie voorbij gaat aan jouw hoofdpunt.
  Verder:
  je zou een jurist moeten laten uitzoeken in hoeverre artikel 23 wordt overtreden als creationisme als anti-Darwinistische overtuiging wordt onderwezen tijdens maatschappijlessen in Confessioneel bijzonder onderwijs.
  Ook zou je een brief aan de KPN kunnen sturen want dat is kennelijk ook een doelgroep in je blog waarna je verwijst.
  Je zou aan Jan Riemersma kunnen vragen hoe het zit met levensbeschouwing/maatschappijleer lessen in het (Confessioneel) bijzonder onderwijs, want hij geeft die lessen, dus hij zou er wat van moeten weten.
  Je zou een bredere club van mensen of organisaties kunnen inschakelen, of vanuit je eigen werk actie ondernemen…
  Overigens, valt mij op dat de situatie in Amerika veel gunstiger is dan hier omdat in Amerika scheiding van kerk en staat in de grondwet geregeld is en hier NB christelijk bijzonder onderwijs door de staat wordt gefinancieerd! Dat is fundamenteel anders en tamelijk hopeloos! Dat is iets dat je niet even oplost met een emailtje.
  Overigens is er niets dat je belet een antwoord op de brief te sturen met verzoek om opheldering.
  Overigens: lesmateriaal ontwikkelen: ik denk dat je als persoon die zich vrolijk maakt om atheisten niet gauw een opdracht van OCW zult krijgen. Dan ben je niet echt neutraal en professioneel. Dit terzijde.

 3. Hallo Taede,
  Bijgaande info is niet helemaal “on topic” met
  brief OCW, maar mijns inziens belangrijk genoeg om “eventjes” door te geven:
  BBC 2 zondag 10 mei 2009 22:30 – 23:30
  The Incredible Human Journey
  Out of Africa
  Dr Alice Roberts investigates the story of how humans left Africa to colonise the world.
  Dr Alice Roberts travels the globe to discover the incredible story of how humans left Africa to colonise the world – overcoming hostile terrain, extreme weather and other species of human. She pieces together precious fragments of bone, stone and new DNA evidence and discovers how this journey changed these African ancestors into the people of today.
  Alice travels to Africa in search of the birthplace of the first people. They were so few in number and so vulnerable that today they would probably be considered an endangered species. So what allowed them to survive at all? The Bushmen of the Kalahari have some answers – the unique design of the human body made them efficient hunters and the ancient click language of the Bushmen points to an early ability to organise and plan.
  Humans survived there, but Africa was to all intents and purposes a sealed continent. So how and by what route did humans make it out of Africa? Astonishing genetic evidence reveals that everyone alive today who is not African descends from just one successful, tiny group which left the continent in a single crossing, an event that may have happened around 70 thousand years ago. But how did they do it? Alice goes searching for clues in the remote Arabian Desert.
  link: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00kfqps

 4. Geachte meneer Smedes!
  Ik las in mijn krant – het reformatorisch Dagblad – dat u het erg vindt, dat christenen op Urk lesmateriaal voor de biologie-lessen gaan maken.
  Ik wil u even laten weten, dat ik van overtuiging ben, dat je geen bioloog kunt zijn op een christelijke school of docent of onderzoeker op een universiteit als Radboud – toch een katholieke uni – als je beweert , dat creationisme niet in het vak biologie thuishoort.
  Ik zat zelf een aantal jaren geleden in de benoemings-advies-commissie van onze school toen er een nieuwe docent biologie benoemd moest worden.Een van mijn eerste vragen aan de sollicitant ging over zijn visie op het het ontstaan van de wereld : schepping of evolutie. Hij stond en staat nog steeeds volop achter de bijbelse scheppings-geloof.
  Later werd er nog een collega benoemd, die is nog radicaler in zijn afwijzing van de evolutie-theorie.
  Ik zal u vertellen : die evolutie-theorie is de grootste nonsens die er bestaat. Dat zeg ik ook regelmatig tijdens de dagopeningen tegen mijn leerlingen. Laat je niet belazeren door die miljoenen jaren.
  De enige heilige God is de God van de Bijbel. Hij schiep hemel en aarde.
  Ik heb echt medelijden met al die onderzoekers, die net als Leaky in Afrika of elder in de grond wroeten naar al die
  missing links tussen de ene en de andere soorten. Als er miljoenen jaren geweest zijn, dan moet je gewoon struikelen over de botten van al die overgangen.
  Ik vind het kwalijk, dat iemand als u – tegen lessen biologie vanuit het scheppings-geloof ageert. U werkt zelf op een katholieke Universiteit. Daar hoort u, qua levensovertuiging helemaal niet, lijkt me.
  Maar misschien kunt u me dat uitleggen.
  Wij gaan onverminderd door met onze leerlingen biologie-lessen te geven, waarin
  ze leren zicht te verwonderen over hun Schepper.
  Soli Deo Gloria! Zette Bach onder al zijn muziek!
  Hartelijke groeten.
  Gerard Kunst (docent Duits, muziek en ICT)

 5. Geachte meneer Smedes!
  Ik las in mijn krant – het reformatorisch Dagblad – dat u het erg vindt, dat christenen op Urk lesmateriaal voor de biologie-lessen gaan maken.
  Ik wil u even laten weten, dat ik van overtuiging ben, dat je geen bioloog kunt zijn op een christelijke school of docent of onderzoeker op een universiteit als Radboud – toch een katholieke uni – als je beweert , dat creationisme niet in het vak biologie thuishoort.
  Ik zat zelf een aantal jaren geleden in de benoemings-advies-commissie van onze school toen er een nieuwe docent biologie benoemd moest worden.Een van mijn eerste vragen aan de sollicitant ging over zijn visie op het het ontstaan van de wereld : schepping of evolutie. Hij stond en staat nog steeeds volop achter de bijbelse scheppings-geloof.
  Later werd er nog een collega benoemd, die is nog radicaler in zijn afwijzing van de evolutie-theorie.
  Ik zal u vertellen : die evolutie-theorie is de grootste nonsens die er bestaat. Dat zeg ik ook regelmatig tijdens de dagopeningen tegen mijn leerlingen. Laat je niet belazeren door die miljoenen jaren.
  De enige heilige God is de God van de Bijbel. Hij schiep hemel en aarde.
  Ik heb echt medelijden met al die onderzoekers, die net als Leaky in Afrika of elder in de grond wroeten naar al die
  missing links tussen de ene en de andere soorten. Als er miljoenen jaren geweest zijn, dan moet je gewoon struikelen over de botten van al die overgangen.
  Ik vind het kwalijk, dat iemand als u – tegen lessen biologie vanuit het scheppings-geloof ageert. U werkt zelf op een katholieke Universiteit. Daar hoort u, qua levensovertuiging helemaal niet, lijkt me.
  Maar misschien kunt u me dat uitleggen.
  Wij gaan onverminderd door met onze leerlingen biologie-lessen te geven, waarin
  ze leren zicht te verwonderen over hun Schepper.
  Soli Deo Gloria! Zette Bach onder al zijn muziek!
  Hartelijke groeten.
  Gerard Kunst (docent Duits, muziek en ICT)

 6. Geachte meneer Smedes!
  Ik las in mijn krant – het reformatorisch Dagblad – dat u het erg vindt, dat christenen op Urk lesmateriaal voor de biologie-lessen gaan maken.
  Ik wil u even laten weten, dat ik van overtuiging ben, dat je geen bioloog kunt zijn op een christelijke school of docent of onderzoeker op een universiteit als Radboud – toch een katholieke uni – als je beweert , dat creationisme niet in het vak biologie thuishoort.
  Ik zat zelf een aantal jaren geleden in de benoemings-advies-commissie van onze school toen er een nieuwe docent biologie benoemd moest worden.Een van mijn eerste vragen aan de sollicitant ging over zijn visie op het het ontstaan van de wereld : schepping of evolutie. Hij stond en staat nog steeeds volop achter de bijbelse scheppings-geloof.
  Later werd er nog een collega benoemd, die is nog radicaler in zijn afwijzing van de evolutie-theorie.
  Ik zal u vertellen : die evolutie-theorie is de grootste nonsens die er bestaat. Dat zeg ik ook regelmatig tijdens de dagopeningen tegen mijn leerlingen. Laat je niet belazeren door die miljoenen jaren.
  De enige heilige God is de God van de Bijbel. Hij schiep hemel en aarde.
  Ik heb echt medelijden met al die onderzoekers, die net als Leaky in Afrika of elder in de grond wroeten naar al die
  missing links tussen de ene en de andere soorten. Als er miljoenen jaren geweest zijn, dan moet je gewoon struikelen over de botten van al die overgangen.
  Ik vind het kwalijk, dat iemand als u – tegen lessen biologie vanuit het scheppings-geloof ageert. U werkt zelf op een katholieke Universiteit. Daar hoort u, qua levensovertuiging helemaal niet, lijkt me.
  Maar misschien kunt u me dat uitleggen.
  Wij gaan onverminderd door met onze leerlingen biologie-lessen te geven, waarin
  ze leren zicht te verwonderen over hun Schepper.
  Soli Deo Gloria! Zette Bach onder al zijn muziek!
  Hartelijke groeten.
  Gerard Kunst (docent Duits, muziek en ICT)

 7. Geachte meneer Smedes!
  Ik las in mijn krant – het reformatorisch Dagblad – dat u het erg vindt, dat christenen op Urk lesmateriaal voor de biologie-lessen gaan maken.
  Ik wil u even laten weten, dat ik van overtuiging ben, dat je geen bioloog kunt zijn op een christelijke school of docent of onderzoeker op een universiteit als Radboud – toch een katholieke uni – als je beweert , dat creationisme niet in het vak biologie thuishoort.
  Ik zat zelf een aantal jaren geleden in de benoemings-advies-commissie van onze school toen er een nieuwe docent biologie benoemd moest worden.Een van mijn eerste vragen aan de sollicitant ging over zijn visie op het het ontstaan van de wereld : schepping of evolutie. Hij stond en staat nog steeeds volop achter de bijbelse scheppings-geloof.
  Later werd er nog een collega benoemd, die is nog radicaler in zijn afwijzing van de evolutie-theorie.
  Ik zal u vertellen : die evolutie-theorie is de grootste nonsens die er bestaat. Dat zeg ik ook regelmatig tijdens de dagopeningen tegen mijn leerlingen. Laat je niet belazeren door die miljoenen jaren.
  De enige heilige God is de God van de Bijbel. Hij schiep hemel en aarde.
  Ik heb echt medelijden met al die onderzoekers, die net als Leaky in Afrika of elder in de grond wroeten naar al die
  missing links tussen de ene en de andere soorten. Als er miljoenen jaren geweest zijn, dan moet je gewoon struikelen over de botten van al die overgangen.
  Ik vind het kwalijk, dat iemand als u – tegen lessen biologie vanuit het scheppings-geloof ageert. U werkt zelf op een katholieke Universiteit. Daar hoort u, qua levensovertuiging helemaal niet, lijkt me.
  Maar misschien kunt u me dat uitleggen.
  Wij gaan onverminderd door met onze leerlingen biologie-lessen te geven, waarin
  ze leren zicht te verwonderen over hun Schepper.
  Soli Deo Gloria! Zette Bach onder al zijn muziek!
  Hartelijke groeten.
  Gerard Kunst (docent Duits, muziek en ICT)

 8. Prophet: Ik ben het met Plasterk eens dat creationisme etc. prima in maatschappijleer of godsdienst kan worden besproken en daar ook thuishoren. Dat is niet mijn punt en zo heb ik het ook niet naar OCW gemaild. Wat mij zorgen baarde was dat de Urkers onderwijsmateriaal gaan maken dat ze in de biologielessen willen gebruiken. Daar wordt wat mij betreft echt een grens overschreden. Maar op die opmerkingen ging Plasterk verbazend genoeg niet in.
  Gert Korthof: Scholen overtreden die regel niet als ze creationisme in lessen maatschappijleer of levensbeschouwing onderwijzen, maar wat mij betreft wordt er wel een grens overschreden als ze creationisme in het biologieonderwijs gaan onderrichten. Dat is wat de Urkers willen. Maar daar reageert Plasterk dus niet op. Het is mij nog altijd niet duidelijk of dat nu wel of niet mag. Plasterk lijkt te suggereren dat het mag, mits ook de evolutietheorie wordt behandeld. Dat zou een legitimatie van de equal time strategie zijn, en dat gaat mij al veel te ver. Maar nogmaals, ik weet niet precies hoe het zit. Ik had gehoopt dat het ministerie van OCW daar helderheid over zou verschaffen, maar helaas…
  Overigens heb ik mezelf helemaal niet aangeboden om lesmateriaal voor OCW te gaan ontwikkelen. Dan moeten ze met een grote boot met geld komen, want ik heb er gewoon geen tijd voor. Eraan meewerken is wat anders. Maar OCW toont zich niet geïnteresseerd.
  Gerard Kunst: ik ben blij dat ik niet op uw school heb gezeten. Want blijkbaar hebben ze daar van theologie net zo weinig verstand als biologie. U ziet elders op mijn weblog hoe ik over creationisme etc. denk. Uw opmerkingen geven me alleen maar meer stimulansen om me tegen de creationistische onzin te verzetten.
  Louwrens: Ik heb er inderdaad het Refdag mee gehaald, maar hoe ze mijn reactie weergeven getuigt van weinig journalistieke objectiviteit. Ze suggereren met de laatste zin alsof ik ook tegen behandeling van creationisme in lessen maatschappijleer en levensbeschouwing ben. Dat is niet zo.

 9. Geachte heer Kunst: u weet duidelijk niet waar u het over heeft. Ik vermoed dat u het ook niet wil weten, want dat zou uw simpele wereldbeeld maar door elkaar gooien, maar ik verwijs er toch maar even naar:
  Evolution: What the Fossils Say and Why It Matters
  Je struikelt inderdaad over de fossielen.
  Met “Laat je niet belazeren door die miljoenen jaren” maakt u zich belachelijk, daar komen die arme leerlingen vroeg of laat echt wel achter.
  Schönes Wochenende.

 10. En mw. Kunst is kennelijk ook niet echt op de hoogte van het RK standpunt t.a.v. evolutie.
  Zou ze trouwens – ook zoiets – wel eens van George Lemaître gehoord hebben?
  Er staan haar vast nog veel meer schokken te wachten.

 11. Het onderwijs is bedoeld om kinderen op de maatschappij voor te bereiden. Kennis van evolutie is daarvoor noodzakelijk. Maar is het ook nodig dat iedere Nederlander gelooft in (macro)evolutie? Veel van de RD-lezers zijn voorbeeldige burgers, ook al hebben ze achterhaalde biologische opvattingen. Ik ben wel benieuwd, Taede, hoe je de rol van basis- en middelbaar onderwijs ziet. Is dat vooral staatsopvoeding of meer een samenwerking tussen ouders en overheid?

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: