Close

Duits anti-Templeton artikel

Wie mij kent, die weet dat ik redelijk kritisch sta ten opzichte van de Amerikaanse dialoog tussen geloof en wetenschap, en dan met name ten opzichte van de positieve benadering die de Templeton-Foundation propageert. In mijn te verschijnen boek (zie mijn website), geef ik mijn redenen hiervoor. Maar kritisch ten opzichte van iets staan betekent nog niet het helemaal van de hand wijzen. Je kunt zeggen van de Templeton-Foundation wat je wilt, maar zonder hun financiële steun zou er bijna geen ‘science & religion dialogue’ zijn!

Waarom zeg ik dit allemaal? Vorige week verscheen in de Duitse krant, Die Zeit een vernietigend artikel over de Templeton-Foundation en haar infiltratie in Duitsland. Dit artikel heeft in Duitsland al voor veel discussie gezorgd, omdat veel van de Duitse ‘religion & science’ initiatieven door de Templeton-Foundation gesponserd worden; zonder die financiële ondersteuning worden veel initiatieven in hun voortbestaan bedreigd. Juist door de kritische toon van dit artikel, wordt er gevreesd dat de Duitse kerken hun fiat zullen onthouden aan ‘religion & science’ projecten die aan Templeton gelieerd zijn.

Of de kritiek op de Templeton-Foundation terecht is? Lees het zelf – het artikel is hier te vinden:

http://www.zeit.de/2006/19/templeton1_xml.

Het artikel is daar bovendien als PDF-file te downloaden.

%d bloggers liken dit: