Close

De Royal Society over buitenaards leven

In januari van 2010 heeft de Britse Royal Society een grote bijeenkomst belegd over de mogelijkheid dat buitenaards leven bestaat, en als dit het geval is, wat hier dan de consequenties van zijn. De bijeenkomst was ook georganiseerd naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van SETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence. Frank Drake, de oprichter van SETI, was dan ook een van de eregasten.

Deze week kwam al in het nieuws dat een psycholoog stelde dat onze samenleving eigenlijk wel klaar is voor de aankondiging dat buitenaards leven bestaat. De afgelopen eeuw is buitenaards leven door allerlei boeken en tv-series al zo gewoon geworden, dat er geen massale paniek meer zou uitbreken als de komst van ET zou worden aangekondigd. 

De uitspraak van de psycholoog kwam uit een artikel in Philosophical Transactions of the Royal Society A. Deze maand bestaat het tijdschrift uit alle omgewerkte lezingen die in januari 2010 gehouden zijn. Normaliter moet betaald worden voor dit tijdschrift, maar het lijkt erop dat ze deze speciale editie (in ieder geval voorlopig) volledig vrij hebben gegeven. Alle artikelen zijn te downloaden als PDF-files.

Zie hier: http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1936.toc.

Merk overigens op dat er ook een echt theologisch artikel tussenzit, namelijk dat van Ted Peters, een Lutheraanse theoloog die zich vooral met science and religion bezighoudt. In zijn artikel publiceert hij de resultaten van een groot onderzoek dat hij heeft gedaan, en dat de hypothese zou toetsen (die door veel atheïsten verdedigd wordt) dat buitenaards leven een bedreiging zou zijn voor het christelijk geloof. Peters' bevindingen wijzen uit dat de meeste gelovigen buitenaards leven totaal niet als bedreiging zouden zien, maar juist als een bevestiging van hun geloof. 

Andere interessante artikelen zijn die van Paul Davies, die betoogt dat het bestaan van een "schaduwbiosfeer" op aarde een bewijs van buitenaards leven zou zijn, en het artikel van Simon Conway Morris, die de kans buitengewoon groot acht dat het enige leven in het heelal op aarde voorkomt. 

%d bloggers liken dit: