Close

Ouweneel niet langer creationist – kan het nog gekker?

Zojuist kwam ik een prachtig artikeltje tegen, zie hier: http://www.manna-vandaag.nl/?post=3799. Hierin wordt gesteld dat uit een interview met het Reformatorisch Dagblad zou blijken dat Willem Ouweneel, de uit de zilte klei getrokken poldercreationist bij uitstek, niet langer creationist is. Het moet toch niet gekker worden.

Maar klopt het wat er gezegd wordt? Hij zegt zelf geen creationist meer te zijn, maar het blijkt dat het enige wat hij heeft gedaan is het loslaten van de overtuiging dat Genesis 1 een feitelijk kloppend verhaal geeft van de oorsprong van de kosmos en het leven. Wie verder leest, merkt dat hij de evolutietheorie nog altijd niet accepteert. Bovendien, zegt hij, is het essentieel dat we vasthouden aan de historiciteit van de zondeval – wat dus betekent dat Adam en Eva echt bestaan moeten hebben. (Nog afgezien van het feit dat de zondeval een christelijk verzinsel is, wat in de Bijbel niet voorkomt – zie HIER voor een boek over de geschiedenis van de zondeval.)

Bovendien is hij nog altijd van mening dat Mozes de schrijver is van Genesis – wat dus weer een teken is dat hij nog lang niet los is van een traditionele, vrij letterlijke bijbelopvatting. Ouweneel heeft nog nooit van moderne bijbelkritiek gehoord – of die eenvoudigweg bij het grofvuil gezet.

Nee, Ouweneel is nog altijd een creationist, in hart en nieren. Misschien dat hij iets creatiever met de Bijbel is gaan omgaan (lees bijvoorbeeld zijn uit de duim gezogen interpretatie van de twee bomen uit Genesis als twee “beginselen”), maar hij verwerpt nog altijd de evolutietheorie hetgeen dus op Bijbelse grondslag moet gebeuren, want andere argumenten zijn er eenvoudig niet.

Over uit de duim zuigen gesproken: de onwetenschappelijke houding van Ouweneel blijkt wel uit het schrijven van zijn “Evangelisch Dogmatische Reeks” die uit de pen blijkt te vloeien alsof het God zelf is die hem de inhoud ervan influistert. Iemand met een dergelijke output kan niet anders dan heel veel fantasie hebben. Of iets vriendelijker uitgedrukt: we mogen ervan verwachten dat het vakwetenschappelijk gehalte ervan niet heel hoog zal zijn.

Goed dat Ouweneel wat lijkt op te schuiven wat betreft creationisme, maar wat spijtig dat nog altijd zoveel mensen – zie de reacties op het manna-stuk – Ouweneel en zijn ideeën verafgoden…

1 thought on “Ouweneel niet langer creationist – kan het nog gekker?

  1. Ouweneel heeft die positie al tientallen jaren: geen 6 dagen 6000 jaar Genesis 1 creationist, maar ‘macroevolutie’ niet, en ‘microevolutie’ gaf hij zelfs in de 70’s toe.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: