Close

Opnieuw een mijlpaal voor mijn weblog!

Afgelopen weekeinde is dit blog opnieuw door de magische grens van 100.000 unieke bezoekers gegaan. In 2013 lukte dit ook al, toen was ik al heel trots, en 2014 is het tweede jaar op een rij dat mijn blog deze grens is overschreden. Ik ben daarover blij en vooral dankbaar, want ofschoon het koele cijfers betreft, betekent het grote aantal unieke bezoekers dat mijn blog blijkbaar wel gewaardeerd wordt. Het grote aantal bezoekers is voor mij een grote stimulans om door te gaan…

Het is altijd goed om nog eens te benadrukken dat dit blog volledig onbetaald is, en dat het niet, zoals veel andere weblogs, het resultaat is van een team van schrijvers. Ik, Taede A. Smedes, ben de enige die al het werk voor dit weblog op zich neemt – en ik doe dat met heel veel plezier, ofschoon het veel tijd vergt en me dus werkelijk geen cent oplevert (voor freelancers is tijd geld, en dus verlies ik geld op mijn weblog, maar daar staan gelukkig wel veel leuke boeken tegenover).

Er lijkt wel een trend zichtbaar. Voor een deel is het grote aantal bezoekers in 2013 te verklaren door een aantal duidelijke pieken in maart en april 2013, vooral door de publieke belangstelling voor het boek Ufo’s bestaan van Coen Vermeeren, en door een discussie over de rol van wetenschapsjournalistiek die ik entameerde, en in oktober en november 2013 door de timing van een aantal opvallende recensies (o.a. van Emiel Hakkenes).

Dit jaar, 2014, waren er op mijn blog niet echt opvallende ontwikkelingen of grote discussies (behalve een klein piekje in januari, toen naar aanleiding van een essay in De Volkskrant eind december 2013). Het aantal unieke bezoekers fluctueert uiteraard per maand, maar blijft niettemin redelijk stabiel. Dat is voor mij goed nieuws.

Want dat laatste lijkt er dus op te wijzen dat steeds meer mensen de boekrecensies die ik met enige regelmaat probeer te posten, ontdekken en waarderen. Het bevestigt mijn vermoeden dat er een niche lijkt te bestaan voor gedegen recensies, geschreven door experts die wel in staat zijn om een groot publiek aan te spreken. Veel kranten bespreken boeken, maar (te) veel boeken blijven daarin onbesproken. Bovendien zijn veel recensies in de landelijke dagbladen wat betreft filosofie en religie kwalitatief niet altijd sterk.

Om een voorbeeld van dat laatste te noemen: afgelopen zaterdag stonden in de bijlage “Gulliver” van De Volkskrant de lijstjes, opgesteld door de verschillende recensenten, van de beste boeken van 2014. Filosofie schitterde door afwezigheid. Boeken over religie worden in De Volkskrant meestal door Gert J. Peelen besproken. Peelens lijstje van de beste religieboeken van 2014 was voor mij voldoende om te concluderen dat De Volkskrant echt dringend toe is aan een nieuwe recensent wat betreft boeken over religie en filosofie, liefst een enthousiast iemand, met echt verstand van zaken, die in staat is om ingewikkelde materie voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Boekrecensies (en de columns) beginnen dus steeds meer de kern van mijn blog te worden. Ik ben van plan om ook in 2015 daarmee door te gaan, ofschoon de recensies (en met name het lezen van de boeken) behoorlijk wat tijd kosten en geen inkomsten genereren.

Tot slot: ik wil mijn grote waardering en dankbaarheid uitspreken naar de reeks uitgeverijen die hun medewerking verlenen door mij op aanvraag boeken te sturen voor een recensie. Zonder de medewerking van de uitgeverijen, zou dit blog niet in deze vorm kunnen bestaan.

Dus, bezoekers en uitgeverijen: bedankt en ik zal mijn uiterste best doen in 2015 op dit ingeslagen spoor verder te gaan!

Met hartlijke groet,

Taede A. Smedes

P.s. dit betekent niet dat er in 2014 niets meer gebeurt. December is nog niet voorbij. Ook morgen verschijnt er gewoon weer een nieuwe boekbespreking… 😉

6 thoughts on “Opnieuw een mijlpaal voor mijn weblog!

 1. “Boekrecensies (en de columns) beginnen dus steeds meer de kern van mijn blog te worden. Ik ben van plan om ook in 2015 daarmee door te gaan, ofschoon de recensies (en met name het lezen van de boeken) behoorlijk wat tijd kosten en geen inkomsten genereren.”

  Ik waardeer het ten zeerste.

 2. Taede, ik krijg weleens de indruk dat je een boek alleen bespreekt omdat je dat nu eenmaal gratis hebt gekregen.

  Persoonlijk zou ik het veel interessanter vinden als je meer aandacht besteedt aan je eigen filosofie/theologie/vak, je zou best eens terug mogen grijpen op een van je boeken. Of laat eens een glimp zien van je nieuwe boek, waar je ongetwijfeld al aan werkt??

 3. Lucas,

  De recensies zijn voor mij vooral nuttige vingeroefeningen die me dwingen om te blijven schrijven en ook kritisch te blijven lezen. Ik bespreek de boeken niet omdat ik ze gratis krijg. Het is zo dat bepaalde boeken me erg interessant lijken, en m.i. een recensie op mijn blog verdienen (omdat ik vermoed dat de lezers van mijn blog het interessant zullen vinden om over het boek te lezen en het boek wellicht zelf te lezen). Vervolgens benader ik dan de uitgeverij. Die reageren dan meestal positief (met name omdat mijn blog dus blijkbaar veel bezoekers krijgt). En ja, het is waar dat als ik het boek krijg toegestuurd, ik een recensie schrijf – hetzij een positieve dan wel een negatieve. Ik vind dat niet meer dan redelijk. Slechts een enkele keer krijg ikzelf spontaan een boek toegestuurd. En ook gebeurt het soms dat ik via NBD Biblion waar ik voor recenseer een boek krijg toegestuurd dat me verrast en waarover ik dan een langere recensie schrijf.

  Het punt dat ik niet meer aandacht besteed aan filosofie/theologie is dat ik momenteel niet meer aan een universiteit verbonden ben. Ik ben dus ook de aansluiting met de vaktijdschriften kwijt, want ik heb daar geen toegang meer toe, en dus zie ik niet zo gauw meer wat voor nieuwe trends etc. er zijn. Ik houd uiteraard wel in de gaten welke ontwikkelingen er in Nederland zijn, maar dat is meestal (in mijn ogen) te weinig interessant om erover te schrijven.

  Wat betreft eigen boeken: er zijn momenteel een aantal ontwikkelingen gaande, ik hoop dat ik daar in de loop van 2015 meer over kan zeggen…

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: