Close

Opnieuw creationisme en Islam

Gisteren stond in The New York Times een groot artikel over de opmars van creationisme in moslimlanden. In dat artikel wordt wel gemeld dat het jonge-aarde creationisme, dat het creationisme onder christelijke fundamentalisten kenmerkt, onder moslims vrijwel afwezig is. En ook in dit artikel wordt de link gelegd tussen creationisme en toenemende educatie: “The debate over evolution is only now gaining prominence in many Islamic countries as education improves and more students are exposed to the ideas of modern biology.”

Ook wordt in dat artikel melding gemaakt van een studie, gefinancierd door de National Science Foundation die het creationisme in een aantal moslimlanden gaat onderzoeken. De onderzoekers doen een opmerkelijke voorspelling, namelijk dat het verzet onder moslims tegen de evolutietheorie vooral in Europa veel harder zal zijn dan in moslimlanden zelf. Dit komt vanwege de moeilijkheden die moslims ondervinden om in bepaalde landen, zoals Engeland en Duitsland, te integreren. Moeilijke integratie lijkt dus te correlleren met een hogere aanhang van creationisme, zo is de voorspelling. Boeiende materie!

Ik schreef al eerder over de recente berichtgeving omtrent moslimcreationisme. Het is dus echt een item dat langzaam een issue aan het worden is.

4 thoughts on “Opnieuw creationisme en Islam

 1. “Moeilijke integratie lijkt dus te correlleren met een hogere aanhang van creationisme.”
  Interessant, dat kan ook verklaren waarom het RD zoveel aandacht heeft voor creationisme en tegelijk klaagt over het isolement en de onbegrepenheid van de refopopulatie.

 2. Hoi Cor,
  Ik heb inderdaad aan eenzelfde relatie zitten denken. Jammer is alleen dat het bij het Amerikaanse onderzoek nog slechts gaat om een hypothese. Maar het zou idd. interessant zijn om te kijken of dit ook in Nederland aan de orde is, bijvoorbeeld onder moslims, maar dus ook onder refo-christenen. Het is mooi materiaal voor een NWO-onderzoeksvoorstel (helaas ben ik niet goed thuis in het doen van sociaal-cultureel onderzoek).

 3. Bij een onderzoeksvoorstel zou je een controle groep moeten opvoeren. Bijvoorbeeld de evangelischen: in hoeverre is ‘evangelisch’ beter gedefinieerd, en tegelijk beter geaccepteerd, en gaat dit werkelijk samen met acceptatie van evolutie onder evangelischen? En graag ook een anti-wetenschap controlegroep aan de new age kant: ook daar heb je afwijzing door de hoofdstroming van meningsvorming, klubs, maar in hoeverre gaat dat samen met afwijzing wetenschap?

 4. De vergelijking met refo’s gaat volgens mij niet op. Het RD is nog maar heel kort geleden begonnen met creationisme. Ongeveer op hetzelfde moment dat de EO ermee ophield…
  Of we de RD-lezer ‘moeilijk geïntegreerd’ moeten noemen, vraag ik me ook af. Dit zijn toch merendeels mensen die goed Nederlands spreken, zich keurig aan de wet houden en een baan hebben en wier familie al honderden jaren in Nederland woont? Kortom, waarin zouden zij dan precies nog moeten integreren?
  Stijgend opleidingsniveau zou een factor kunnen zijn, in die zin dat het gelovigen verleidt hun geloof in ‘wetenschappelijke’ taal te verantwoorden of te onderbouwen. Maar ik weet het niet: vooralsnog ga ik ervan uit dat het RD-creationisme een tijdelijk verschijnsel is.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: