Close

Opnieuw Cees Dekker over evolutie!

Vandaag (maandag 3 november) publiceert het Reformatorisch Dagblad opnieuw een interview met Cees Dekker, waarin hij verder uitlegt wat hij onder “theïstische evolutie” (TE) verstaat. Het artikel is een vervolg op een eerder interview waarin hij creationisme onhoudbaar noemt en expliciet zegt geen conflict te zien tussen de evolutietheorie en het christelijk geloof. Blijkbaar heeft dat eerder interview een aantal vragen opgeroepen, waar vandaag verder op wordt ingegaan.

Wat Dekker nu onder “theïstische evolutie” verstaat, blijkt geheel in lijn te zijn met wat John Haught, Arthur Peacocke, Ted Peters, e.v.a. erover hebben geschreven:

Inmiddels noemt Dekker zich een theïstische evolutionist. „God is Schepper en Zijn scheppingswerk heeft Hij voltrokken door middel van evolutionaire processen.” De gegevens uit de genetica wijzen erop dat allerlei soorten mensapen van een gezamenlijke ouder afstammen. Samen met andere constateringen heeft dat Dekker ervan overtuigd dat het leven is ontstaan door geleidelijke evolutie. Hij beschouwt God wel als Schepper, maar niet als Ontwerper, want in de ogen van Dekker kiest God ervoor om grotendeels via secundaire oorzaken te scheppen, volgens processen die voldoen aan natuurwetten.

Met andere woorden, het evolutieproces zelf is Gods handelen. De ID-beweging, en met name William Dembski, heeft zich zeer negatief over TE uitgelaten. Immers, TE accepteert de Darwiniaanse evolutietheorie volledig en onvoorwaardelijk (hoewel TE de atheïstische implicaties zoals die getrokken worden door Dennett, Dawkins e.a. verwerpt).

Ook dat de huidige mens een lange evolutionaire geschiedenis heeft, wordt door Dekker volledig geaccepteerd. De Bijbel wordt door hem als “symbolisch en literair” werk beschouwd.

Het hele artikel ademt een frisse herpositionering van Dekker, waarmee ik hem (opnieuw) complimenteer.

Engelstalige boeken over theïstische evolutie zijn te vinden in mijn “Amazon aStore”.

8 thoughts on “Opnieuw Cees Dekker over evolutie!

 1. De mogelijkheid bestaat dat Dekker nog veel verder door gaat schuiven. Nu stelt hij (of RD)dat er vragen komen over de historiciteit van de toren van Babel, de zondvloed en de lange leeftijden van de aartsvader: het antwoord op deze vragen weet Dekker, bij deze positie. Het wordt nog interessant om te zien hoever Dekker theologisch gaat opschuiven.

 2. Leve Dekker.
  Nu Ouweneel nog. (grapje)
  Ik heb trouwens altijd gedacht dat een ID’er als Behe de evolutionaire en gemeenschappelijke afkomst van alle levende wezens onderschreef?

 3. Hallo Jona,
  Inderdaad schijnt Behe de evolutionaire herkomst van de mens, zoals door huidige evolutiebiologen beschreven, te accepteren. Kenneth Miller schrijft daarover in Finding Darwin’s God (ook te vinden mijn aStore). Behe is van mening dat het historische verhaal zoals dat door evolutiebiologen verteld wordt, in grote lijnen klopt, maar dat de mechanismen achter het verhaal (de Darwiniaanse mechanismen) niet het hele verhaal kunnen zijn. En daar zit dus de strijd.
  Je ziet daarmee dat de ID-beweging een breed spectrum van posities heeft: van naar creationisme neigende personen (zoals Dembski en Nancy Pearcey) tot bijna-evolutionisten zoals Behe. Het enige wat al die posities verbindt is hun verzet tegen de verklarende almacht en hegemonie van de Darwiniaanse evolutietheorie.

 4. “in de ogen van Dekker kiest God ervoor om grotendeels via secundaire oorzaken te scheppen, volgens processen die voldoen aan natuurwetten”
  Dat is een nadenkertje. Ik geloof niet dat ik begrijp wat die statement betekent. Misschien dat God de natuurwetten geschapen heeft en het vervolgens op zijn natuurlijke beloop heeft gelaten?
  Het “grotendeels” is ook wel interessant. Daar blijft een slagje om de arm over.
  De arme Dekker zal zich hierbij niet prettig voelen. Het ziet er toch een beetje naar uit dat hij “van dik hout zaagt men planken” anti-evo boeken heeft gepubliceerd voor het algemene ongeletterde publiek nog voordat hij zich in het onderwerp verdiept had. Een emotionele reactie, dus. Een beetje als van Lommel die het over quantummechnica heeft. Fysici zijn ook maar mensen, dat blijkt wel weer.

 5. Er zit trouwens nog een verraderlijk woordje in het laatste interview: grotendeels. Zie … in de ogen van Dekker kiest God ervoor om grotendeels via secundaire oorzaken te scheppen, volgens processen die voldoen aan natuurwetten. Zodat de vraag opkomt of Dekker wil specificeren, waar wel en wanneer niet?
  Het is niet altijd duidelijk waar het verzet tegen de evolutietheorie vandaan komt, maar veelal komt er weerzin bij het woord toeval.

 6. Martin & Gerdien,
  Ik heb die opmerking over dat grotendeels ook gezien, maar aangezien het hier niet een citaat van Dekker betreft, maar de weergave van de journalist, weet ik niet hoe ik dit moet duiden (misschien dat Cees hier zelf nog eens antwoord op geeft?).
  Het zou kunnen betekenen dat Dekker niet uitsluit dat naast Gods handelen door middel van de natuurwetten, dat hij niet uitsluit dat God af en toe ook specifieke, unieke handelingen verricht. Nu zou je dit weer naar een ID-achtige interpretatie kunnen toetrekken, maar gezien Dekkers toch behoorlijk felle afwijzing van ID, lijkt me een dergelijke interpretatie niet juist. Hoe je dan wel Gods specifieke handelingen moet zien, is dus nog open.
  Maar nogmaals, we begeven ons hier op glad terrein omdat het geen citaat betreft, maar de weergave van een journalist.

 7. Martin,
  Dekker had zich niet in het onderwerp verdiept voordat hij Schitterend Ongeluk publiceerde. Dat is op grond van zijn hoofdstukken in dat boek duidelijk. Hoofdstuk 2 lijkt bv afkomstig van anti-evolutie websites, niet van doorlezen van de aangehaalde literatuur. Dat is te zien bv op blz 49, waar Eldredge en Gould (1972) wordt aangehaald als Eldridge en Gould, met een verkeerde inhoud. Ook hoofdstuk 4 over de oorsprong van het leven laat zien dat Dekker wel anit-evolutieboeken heeft gelezen, maar het overzichtsboek van Fry, het meest relevante in zijn lijst, niet heeft doorgewerkt. En in de inleiding laten Dekker CS onderzoek van Peter Grant – 1980 en later – voor onderzoek van Darwin doorgaan.

 8. Het zou mij niet verbazen als Dekker dit gezegd heeft. Als je categorisch zegt dat er alleen de natuurwetten zijn, dan … ja, wat dan?

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: