Close

NIEUW BOEK: Ongekend Nieuwsgierig

Vandaag is verschenen het boek van het VU-Symposium dat in december 2004 gehouden werd in Amstelveen en waarin een artikel van mij is opgenomen.

Het artikel wat in dit boek verschijnt begint voor mij een soort van manifest te worden. Ik merk dat de gedachten die ik hierin verwoord voortdurend terugkomen en ik heb al enkele keren het artikel weer opgezocht om dingen die ik erin zeg, te herlezen. Voor mezelf is dit een bijzonder geslaagd artikel, omdat ik het gevoel heb dat ik hierin mijn ideeën heel helder en concreet met grappige voorbeelden heb weten te verwoorden (of het werkelijk zo helder is, laat ik uiteraard aan de lezer over). Ik blijf ermee bezig. En mijn vermoeden is dan ook dat wat ik in dit artikel schrijf, ik binnenkort uitgebreider in boekvorm zal uitwerken…

Het boek is getiteld:

Ongekend Nieuwsgierig: Zinvragen en Wetenschap
onder redactie van Bart Voorsluis
Zoetermeer: Uitgeverij Meinema
ISBN: 90-211-4082-9
Prijs: € 9,90

Ik citeer de achterflap van het boek:

Wat is de zin van ons bestaan? Past wat in de wereld gebeurt in een geheel? Mensen worden geplaagd door vragen waarvoor ze geen oplossing hebben, maar waaraan ze zich toch niet kunnen onttrekken. Spiritualiteit en religie lijken bij uitstek het domein van die vragen. Maar is dat wel zo? Wetenschap werd nog in de achttiende eeuw beschouwd als de koninklijke weg naar God, maar nu is dat alles anders. Wetenschap en zinvragen – dat is een bijna onmogelijk ecombinatie geworden. Volgens velen heeft wetenschappelijke kennis ons weinig te bieden als het om de zin van het leven gaat. Anderen menen dat geen weldenkend mens religieus kan zijn en vooral niet als er wetenschap in het spel is. MAar ook zijn er die menen dat de gedachte van een tegenstelling tussen wetenschap en zin op een vergissing berust.

Vier wetenschappers en vier persoonlijke visies op de vraag: heeft wetenschap iets over de zin van de werkelijkheid te zeggen?

Met bijdragen van:
Bart Voorsluis: Ter inleiding

– filosoof Tony Tol: Wetenschap en zinvragen: Een historische terugblik

– biologisch prychiater Herman van Praag: Geloof en rede: Een poging tot zelfanalyse

– wiskundige Ronald Meester: Boedelscheiding tussen religie en wetenschap is onzinnig en vervlakkend

– theoloog Taede A. Smedes: God, geloof en natuurwetenschap: Vragen naar zin of onzin?

Ik vind het boek uitermate geslaagd. De vormgeving is prachtig, de lezingen zijn voortreffelijk (niet alléén die van mezelf ) en de prijs van het boek is magnifiek. Oorspronkelijk was het boek aangekondigd voor € 12,50, maar dat is blijkbaar verlaagd. Prima zo! Iedereen die geïnteresseerd is in de verhouding tussen geloof en natuurwetenschap is dit boek van harte aanbevolen!! Bestellen kan bij iedere boekhandel.

3 thoughts on “NIEUW BOEK: Ongekend Nieuwsgierig

 1. Beste Taede,
  Herman van Praag is een goede vriend van mij. Hij attendeerde mij op het boek Ongekend Nieuwsgierig.
  Op 18-12-04 ben ik zelf op de VU geweest, wij hebben toen samen in de pauze uitgebreid gediscussieerd.
  Ik ga het boek onmiddellijk bestellen want dat zal van pas komen bij de cursus Geloof en Wetenschap.
  Leuke web-log trouwens
  Groetjes, Jan de Lange

 2. Hallo Jan,
  Ik dacht inderdaad al dat je gezicht me zo bekend voorkwam! Dat symposium was volgens mij echt een succes. Veel bijzonder geïnteresseerde mensen en een geanimeerde discussie. Ik heb me echt goed vermaakt daar. Ik hoop dat het boek je bevalt. 😀

 3. De reden dat ik dit soort boeken nooit zal lezen: “wat is de zin van ons bestaan?”. Ons? Waarom ligt het voor de hand dat de zin van het menselijke bestaan iets anders is dan de zin van het bestaan van enige andere levensvorm? Is dit Genesis, met de mens als beeld van God, en de rest (zeeslakken, HIV, en zo), geschapen tbv. de mens? De zin van het leven van de malariamug, misschien kan de VU daaraan eens een symposium wijden.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: