Close

Mijn weblog in de pers…

Web-log.nl – de "firma" waar ik mijn weblog op host, heeft een site waarop ze bijhoudt welke web-log.nl-bloggers de (landelijke) pers hebben gehaald.

Ook mijn weblog is er nu op genoemd, door de "affaire Hobrink", die door de gastbijdrage van Tjerk Muller op mijn weblog aan het daglicht is gekomen.

Klik HIER om het bericht te lezen.

1 thought on “Mijn weblog in de pers…

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: