Close

Maarten 't Hart roept Thieme op terug te treden

Ik krijg nog altijd reacties, dat ik hard tegen Thieme tekeer ben gegaan in mijn NRC-artikel over het schrappen van de evolutietheorie uit het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Er wordt me verweten dat ik een persoonlijke aanval op Thieme heb uitgevoerd, of zelfs een heksenjacht heb ontketend. Ik vind het jammer dat er zo op gereageerd wordt. Ik had niet de intentie om Thieme persoonlijk aan te vallen, maar om haar op te roepen zich openlijk over een aantal zaken uit te spreken. Zij heeft alleen fel teruggebeten. Daarmee heeft zij, zo blijkt nu, zichzelf in een lastig parket gebracht.

Met toch wel enige verbazing heb ik vernomen dat de notoire atheïst Maarten ‘t Hart afgelopen zondagochtend 8 april in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels een oproep heeft gedaan aan Thieme om haar functie als partijleidster van de PvdD neer te leggen! ‘t Hart verwijst naar een interview met Thieme in De Telegraaf (of preciezer: het blad Vrouw), waarin Thieme zegt dat in het Paradijs, Adam en Eva vegetariërs waren (zie ook HIER). Wie even ‘googlet’ op “Adam Eva Thieme”, komt al veel reacties op het interview tegen. ‘t Hart meent dat Thiemes uitlatingen de PvdD schade toebrengen, en dat redelijke mensen nu helemaal de partij links zullen laten liggen. In zijn column trekt ‘t Hart – hoewel op humoristische toon – fel van leer tegen Thiemes geloofsovertuiging.

Dit is een opmerkelijke reactie. Maarten ‘t Hart behoorde met Rudy Kousbroek en Paul Cliteur tot het illustere gezelschap van lijstduwers voor de PvdD en hoewel hij nog altijd achter de idealen staat van de partij, vindt hij dat Thieme door haar uitspraken over evolutie en over de historiciteit van Adam en Eva geen geloofwaardige partijleidster meer kan zijn.

Ik weet niet of ik het met ‘t Harts standpunt over de onverenigbaarheid van Thiemes geloof en haar partijleidersschap eens ben, maar ‘t Harts column geeft m.i. wel aan dat het rommelt binnen de partij…

Beluister zelf ‘t Harts column (ongeveer 5 minuten) in Vroege Vogels via deze link:

http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/radio1/vara/vroegevogels/20070408-08.wma?start=1:05:35.50

De tekst van de column is hier te lezen: http://vroegevogels.vara.nl/portal?_scr=article_1&id=266574.

 ————

EDIT, 20.53 uur: Het is verbazingwekkend, maar het lijkt nu plotseling een hele rel te worden! NRC Handelsblad heeft het column van ‘t Hart integraal in NRC gepubliceerd, met een verwijzing naar mijn eerdere opinie-artikel (het heeft zelf de voorpagina van NRC gehaald). Nu heeft ook Elsevier het op haar website staan. En naar ik vernomen heb, gaat zelfs Eén Vandaag er morgen een een item aan wijden (wordt vervolgd). 

EDIT, 11 april, 10.30 uur: Zie voor Thiemes reactie op haar weblog HIER (met dank aan Gert-Jan Kramer die me erop wees dat na verloop van tijd berichten op de PvdD-weblog worden ‘ingeklapt’).

18 thoughts on “Maarten 't Hart roept Thieme op terug te treden

 1. Gelukkig heeft Maarten ‘t Hart zich uitgesproken. Zwijgen zou zijn reputatie schaden. Hij heeft altijd fel tegen het christelijk geloof geschreven (o.a. zijn serie Heilige Biologie in de nrc(?) en vele boeken), en hij zou zichzelf ongeloofwaardig maken als hij zou zwijgen. Hij heeft inderdaad opgeroepen dat Thieme de partij verlaat. Hij zei dat het openlijk aanhangen van het 7edagsgeloof de partij zou schaden en door te vertrekken zou de schade voor de partij nog beperkt kunnen blijven.
  Tevens heeft hij gezegd dat hij de doelstelling van de partij, de strijd tegen de bioindustrie blijft steunen.
  ‘t Hart verwijst naar het feit dat de Bijbel vlees eten niet afkeurt, en dat adam en eva vegetariers zouden zijn geweest en dat dit dus niet als doorslaggevende steun voor het vegetarisme opgevat kan worden.
  Zijn argumentatie is niet geheel helder en goed doordacht, maar desondanks lijkt mij het correct dat Marianne’s gedrag helaas schade berokkent aan het image van de partij en dat ze dus beter kan vertrekken als ze de doelstelling van haar partij hoog houdt.
  Wat mij zelf betreft vindt ik het uiterst riskant om vegetarisme op de bijbel te baseren. In die tijd hadden ze nogal weinig intelligente redenen om geen vlees te eten. Dus ook daar schaad je de zaak van dieren alleen maar mee.

 2. Dat heb je altijd met die partijtjes die opeens uit de grond opspringen: de mensen aan de top raken het spoor bijster en verzanden in ofwel gekte, ofwel in interne vechtpartijen – wie herinnert zich nog de ouderenpartijtjes? Met de PvdD wordt het ook lachen. Go ahead, make my day.

 3. De column van Maarten ‘t Hart is duidelijk en grappig (zo kennen we hem ook). Over het eten van vlees in de Bijbel maakt hij een wel een klein foutje en ook Gert lijkt niet precies te weten hoe de Bijbelse vork in de steel steekt als het gaat om het eten van vlees.
  De mens kreeg direct na de schepping alleen vruchten toegewezen als voedsel. Ze aten dus geen vlees. Vervolgens lezen we niet zoveel meer over het menu van de mens tot de zondvloed. Na de vloed krijgen de enige menselijke aardbewoners, Noach en zijn familie, ook het vlees tot spijs. Oftewel: vanaf dat moment mocht er vlees worden gegeten. Als er daarvoor al vlees werd gegeten, zou dat dus tegen het gebod in zijn gegaan.
  Over het hoe en waarom wordt verder niets vemeld, maar in ieder geval lijkt er geen verband te bestaan tussen de zondeval en het eten van vlees. Christenen zijn dus geen vegetariers per definitie. Ik vind (maar wie ben ik) dat de bio-industrie moet worden ontmanteld en ben blij dat er ook christenen zijn (Thieme, bijvoorbeeld) die dit voortvarend oppakken en zich er hard voor maken.

 4. Goede reactie van ‘t Hart. Hebben Kousbroek en Cliteur al een reactie gegeven? Wat vind de PvdD achterban en kamerfractie van de hele hetze rondom Thieme’s creationisme?

 5. Hallo Rutger en Willem,
  Thiemes reactie in NRC is al behoorlijk venijnig, maar waar ik eigenlijk op doelde, was Thieme’s blog-entry. Daarop noemde ze mijn artikel een ‘tendentieus stuk’, alsof ik de PvdD of Thieme zelf rechtstreeks wil aanvallen. Echter, die blog-entry, zo zag ik gisteren, is van de weblog van de PvdD verwijderd. Zie HIER.

 6. Beste Taede,
  Ik wil je er toch even op wijzen dat de blog-entry van Marianne op de weblog van de PvdD niet is verwijderd. Als je haar weblog regelmatig leest, weet je dat reacties na verloop van tijd steeds worden ingeklapt en dat is ook gebeurd met de blog-entry waarin Marianne reageert op je artikel. Gewoon bij vrijdag 30 maart klikken op de link ‘lees meer’.

 7. Hallo Gert,
  Ja, dat is hetzelfde stuk als wat gisteren (11 april) in NRC Handelsblad is verschenen. Ik heb niet heel veel zin om er weer op te reageren, omdat zij opnieuw niet veel openheid van zaken geeft. Zij kat mij af als een wetenschapper die zijn werk niet goed doet, omdat ik het schrappen zou wijten aan haar bekering tot het Zevendedagsadventisme. Dat is slordig van haar, want dat doe ik niet. Katten is ze erg goed in; argumenteren helaas minder.

 8. Taede, citaat van Kousbroek: “Dan is er, nu we toch bezig zijn, dat gedoe rond de evolutietheorie. Je leest nu overal dat de aandacht daarop werd gevestigd door Taede A. Smedes, een week of tien dagen geleden, maar deze Smedes is als zo veel theologen een Spuit nummer Elf bij wie in het laatste stadium een lichtje is gaan branden.”
  Kousbroek praat er, naar hij zegt, al langer over met Thieme.

 9. Mijn stem gaat in ieder geval niet meer naar de Partij voor de Dieren. Aanstaande vrijdag meer details in mijn eigen column.

 10. Ieder mens hangt een bepaalde religie aan, maar alleen het Christen- en Jodendom liggen constant onder vuur. Heeft de Bijbel dan misschien toch gelijk?
  Ook het geloven dat er geen God bestaat is een vorm van religie, het atheïsme. Dus elkaar aanvallen op de vermenging van religie en politiek is de meest belachelijke aanval die er bestaat.
  Ik ben er altijd vanuit gegaan dat het feit dat onze samenleving is gebaseerd op de normen en waarden van het Christendom, een stukje algemene kennis was, maar dat is blijkbaar een misvatting van me.
  Kijkend naar de recente aanval op Thieme, waarmee ik niet zeg dat ik het met haar eens ben, blijkt de neergang van de samenleving overduidelijk. Als islamiet, atheïst, boeddhist, of evolutionist krijg je alle vrijheid om je levensovertuiging te vermengen met politiek, maar op het moment dat een christen het doet is Nederland te klein. Nederland tolerant? Laat me niet lachen, dat zijn decennia geleden al kwijtgeraakt!

 11. Joop, wist je dat er ook landen zijn waar het christendom niet constant onder vuur ligt? In Tibet is het, in dat opzicht, prettig verblijven.
  Dat hier christendom en jodendom erg onder vuur liggen, heeft vast en zeker iets te maken met de omstandigheden in het land waar we wonen. -Zouden zich hier morgen twee miljoen boeddhisten vestigen, dan duurt het niet lang of ook het boeddhisme zal onder vuur liggen.
  Voor wat betreft de religies die hier wel in zwang zijn, geldt dat geen enkele partij zich onbetuigd laat. Al gemerkt hoe tolerant men was toen twee geloven ‘samen op weg’ moesten? Om je dood te schamen: ruzie om ieder steentje van de kerk. Fundamentalistische christenen hoor je niet zo in de openbaarheid, maar dat is ook niet nodig, want zij leven met het idee dat alle ongelovigen binnen nu en honderd jaar toch in de hel zitten. Waar zou je je dan nu toch druk over maken?
  De atheisten laten zich niet onbetuigd, nee: maar die moeten dan ook in een leven zien af te rekenen met al die gelovigen (dat hoort dan weer bij hun overtuiging: dat je eeuwig dood moet en maar even leeft).
  Kortom, ik denk dat er wel een kanttekening bij je opmerking kan worden geplaatst.

 12. Het valt mij op dat Maarten ‘t Hart al jaren bezig is met het roepen dat God niet bestaat en dat het allemaal onzin is dat geloof. Anderen zijn daar sneller klaar mee.
  Het is ook opvallend dat hij dan op zijn allerslechts is: geen beelden, geen stromend proza dat je zo hier en daar wel op een paar pagina’s van een paar romans van hem zo af en toe nog wel eens – als je geluk hebt – tegenkomt. Met zijn vriendje Ryudy Kousbroek zijn ze sinds kort de Peppie en Kokkie van de strijd tegen het geloof geworden. Ze gaan hun gang maar, als ik het maar niet hoef te horen c.q. te lezen.
  Olle P.

 13. In plaats van dat Thieme afstand neemt van het voorzitterschap lijkt het me verstandiger voor ‘t Hart dat hij zelf zich distantieert van de Pvdd. Beter ten tijde gekeert dan ten leste gedwaald. Dit land blijft behoefte houden aan narren en wijzen en daarom moet een ieder vooral blijven doen waar hij goed in is. Het probleem is nu dat een deel van onze intellectuele voorhoede zich heeft verbonden met een onzindelijk sectarisch clubje en het lijkt erop dat alle commotie van de heren de spijt van hun keuze overschreeuwt.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: