Close

Kan de evolutie worden teruggedraaid?

Het lijkt ongelooflijk, maar toch! Onlangs meldde een website dat een Turkse onderzoeker heeft vastgesteld dat er een gen is wat bepaalde aspecten van de menselijke evolutie ‘ongedaan’ maakt. Mensen gaan zich weer aapachtig gedragen, op handen en voeten lopen, en dergelijke. Het schijnt dat dergelijke verschijnselen van een ‘teruggedraaide evolutie’ bij dieren al bekend waren, maar lijkt nu ook bij mensen te zijn vastgesteld.

Dit is uiteraard een nachtmerrie voor ID-aanhangers!

Het verhaal is HIER te lezen, inclusief foto’s en een link naar een videoclip. Ik zal zien of ik via de universiteitsbibliotheek het originele artikel in het maart-nummer van het International Journal of Neuroscience kan bemachtigen…

Ik denk dat dit verschijnsel de komende tijd nog wel eens voor wat ophef zou kunnen zorgen.

%d bloggers liken dit: