Close

Jammer…

Zojuist heb ik nog (op het nippertje) mijn abonnement op het Nederlands Theologisch Tijdschrift opgezegd. Ik kreeg net vanochtend het laatste nummer van 2008 in de bus, toen me te binnen schoot dat ik mijn abonnement wilde stopzetten. Nu bleek dat je minstens 2 maanden voor het eind van het jaar kan opzeggen, maar gelukkig was een telefoontje genoeg om toch nog de boel stop te zetten.

Ergens vind ik het jammer. NTT is een van de betere tijdschriften in Nederland wat betreft academische theologie. Er is niet veel concurrentie. Hooguit het Tijdschrift voor Theologie (voornamelijk katholiek georiënteerd), en nog Kerk en theologie, maar daar houdt het dan ook wel ongeveer mee op.

Toch heb ik mijn abonnement opgezegd. En wel omdat ik het tijdschrift te duur vind worden. Dit jaar was het abonnement € 54, en daarvoor krijg je dan 4 boekies, waarbij de totale omvang van een jaargnag slechts 352 pagina’s bedraagt. Volgend jaar zal het abonnementsgeld weer met zo’n 2-4 euro worden verhoogd. Verder moeten de artikelen steeds korter, zodat er toch nog evenveel artikelen op minder pagina’s gedrukt kunnen worden.

Bovendien vind ik de artikelen meestal niet interessant. Het tijdschrift kent namelijk niet een specifieke focus. De hele breedte van de academische theologie moet erin vertegenwoordigd zijn. In het laatste nummer, dat een themanummer is over “De dynamiek van groepsconflicten” staan bijvoorbeeld artikelen over “Paul’s Methods of Chrsitological Conflict Control”, een artikel over “de dynamiek van het christelijk-joods conflict 50-150 AD”, en een artikel over de Turkse alevieten. Geen enkele van de artikelen kan mij persoonlijk boeien. Het enige wat voor mij NTT de moeite nog waard maakt, zijn de boekbesprekingen achterin.

Ik denk dat dit hele jaar slechts een stuk of 3 artikelen mij werkelijk boeiden. Dat waren de discussies tussen Herman Philipse en René van Woudenberg en Rik Peels, en een artikel van Niek Brunsveld over Gerrit Manenschijn. Maar 3 is te weinig. Daar ga ik volgend jaar geen bijna € 60 aan spenderen. Bovendien, in Nijmegen hebben ze het tijdschrift vast wel in de bibliotheek. Echt interessante artikelen kopieer ik dan wel.

De versplintering en fragmentering die de artikelen van NTT kenmerkt, is een kenmerk van de (Nederlandse) theologiebeoefening. Er lijkt geen eenheid. Iedereen doet maar wat. Bovendien is de relevantie van de artikelen en van het onderzoek vaak ver te zoeken. Zo zou een auteur moeite moeten doen om mij de relevantie duidelijk te maken van een artikel met als titel “Gedanken zum Verhältnis zwischen christlichen Apokryphen und hagiographischer Literatur: Das Beispiel der Veronica-Traditionen” of van het artikel over de Turkse alevieten. Dergelijke artikelen zijn niet a priori relevant voor niet-ingewijde lezers. Maar het niveau is academisch, de relevantie wordt dus voorondersteld, en daarmee haak ik direct af. Ik heb eenvoudigweg teveel te lezen om me over Turkse alevieten of over Veronica-tradities druk te willen maken. Theologen zouden veel meer aan PR moeten doen, dat laat het NTT duidelijk zien.

%d bloggers liken dit: