Close

Interessante artikelen in het Refdag vandaag

Vandaag staan er twee interessante artikelen op de site van het Reformatorisch Dagblad.

Het eerste artikel gaat over de handreiking voor gemeenten die de Gereformeerde Bond binnenkort zal publiceren over het onderwerp schepping en evolutie.

Het tweede artikel verhaalt over een bijeenkomst van het Veritas-forum in Leiden gisteravond, waar ook de relatie tussen hersenonderzoek en religie ter sprake kwam. Interessant vond ik met name de (filosofisch en theologisch volstrekt juiste) positie van de Groningse hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie André Aleman, zoals beschreven in het Refdag:

Andere stelling: „Geloof in God is niet te vangen in
hersenprocessen.” André Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie
in Groningen, is het ermee eens. Aleman erkent dat religie bepaalde
delen van de hersenen prikkelt, maar gelooft niet dat God daarom maar
een „hersenspinsel” is. De Engelse bisschop Richard Harries heeft over
religieuze ervaringen gezegd: „Het zou niet verwonderlijk zijn wanneer
God ons zou hebben geschapen met het fysieke vermogen om te geloven.”

Aleman reduceert de wetenschap tot „een beperkte onderneming.” „God
valt buiten de empirische wetenschap, maar dat betekent niet dat Hij er
niet is. Er zijn zo veel andere manieren om dingen waar te nemen. Van
een briefje van vijftig euro kun je zeggen: het is alleen maar papier.
Dat is waar, maar ik acht het toch veel meer waard dan het A4’tje dat
voor mij ligt. Bovendien is het geheel meer dan de som der delen en niet
te reduceren tot die delen.”

%d bloggers liken dit: